Kayıt olduğu sırada İngilizce yeterliğini belgelememiş olan öğrenciler öncelikle Seviye Belirleme Sınavı’na girerler; bu sınavdan yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler üniversite yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Seviye belirleme puanı yeteri kadar yüksek olmayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda puanlarına uygun seviyelere yerleştirilirler.
Seviye Belirleme Sınavı 100 sorudan oluşan ve bir saat süren bir sınavdır. Kayıt döneminde verilen yeterlik sınavı ise kurumsal TOEFL sınavıdır.

Kayıt döneminde süreleri üç yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olurlar:

 • Kurumsal TOEFL: 550/4 (Koç Üniversitesi’nde yılda bir kez Ağustos ayında yapılmaktadır ve seviye belirleme sınavından yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler girebilir).
 • TOEFL IBT: 80/20 (Yazılı bölümden)
 • KPDS / ÜDS / E-YDS: 80
 • CAE: Grade of C.
 • PTE Academic (Pearson Test of English): 67

*Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi kapsamında,  dışarıdan kabul ettiğimiz tüm sınavlar için (TOEFL IBT, PTE  Akademik ve CAE) sınavlar Türkiye’de alınmışsa sadece devlet üniversitelerinde alınmış sınav sonuçları kabul edilmektedir.

 

2021-2022 ELC Eğitim Programı Öğrenci El Kitapçığı

İngilizce Yeterlilik Sınavına Girebilme ve Hazırlık Eğitimini Tamamlama Şartları

 İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak için Yeterlilik sınavını (KUEPE) geçmek gerekmektedir.

Öğrencinin KUEPE’ye girmeye hak kazanması için belirtilen derslerden dönem içinde yeterli puanı (Intermediate 80, Upper-intermediate 65) toplaması gerekmektedir.

Yeterlilik sınavından geçer puanı alamamış olan öğrenci, programı tamamlamamış olacağı için müfredatta alması gereken derse kaydolacak ve tamamlayacaktır (Intermediate 80 ile sınava giren ve kalan öğrenci Upper-intermediate dersini alır; Upper-intermediate 65 ile sınava giren öğrenci Upper-intermediate dersini tekrar alır.)

 Birinci Yıl ELC öğrencileri (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri): KUEPE’ye girebilmek için ya da dışarıdan alınan sınavların kabul edilebilmesi için öğrencilerin Orta (B1+/ Intermediate) seviyeyi 80 puan veya Orta-üstü (B2/Upper-intermediate) seviyeyi 65 puan toplayarak tamamlaması gerekmektedir.

İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Güz ve Bahar Dönemi): KUEPE’ye girebilmek için öğrencilerin bulundukları seviyeyi 65 puan alarak tamamlaması  gerekmektedir. Dışarıdan getirilen sınavlarda yeterli puan alındığı takdirde herhangi bir koşul aranmamaktadır.

İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Bahar Döneminden Sonra): ELC’de iki yılı tamamlamış öğrencilere iki af sınavına girme hakkı verilecektir. Eğer isterlerse yaz dönemindeki ELC derslerine de devam edebilirler, ancak yaz döneminde ders alma zorunlulukları yoktur. Herhangi bir şart aranmaksızın aşağıdaki af sınavlarına girme hakları vardır.

 • Yaz okulu sonundaki KUEPE  (Temmuz sonu).
 • Eylül ayında yapılan KUEPE.

Bu öğrenciler aynı zamanda dışarıdan verilen sınavları da af sınavı olarak teslim edebilirler. Af sınav dönemi tamamlandıktan sonra eğer öğrenciler belirtilen sınavlardan yeterli puanı alamamış olurlarsa okuldan ayrılmaları gerekir. ELC sınav kabul şartları ve test merkezi sınırlandırmaları af sınavları için de uygulanır.

Koç üniversitesi Pte sınavı özel ders

Kabul Edilen Sınav Sonuçları:

 • KUEPE: 100 üzerinden 60.
 • YDS / E-YDS: 100 üzerinden 80. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • TOEFL IBT*: 80/20 (Yazılı bölümden): Eğer öğrenci sınava yurt dışında girmişse Üniversite Yönetim Kurulu’na sınavının kabulu için dilekçe yazabilir. My Best Scores uygulaması kabul edilmemektedir. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • PTE Academic* (Pearson Test of English): 90 üzerinden 67. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.
 • CAE/CPE*: Grade of C. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 3 yıldır.

*Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca
uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın
Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı
bulunmaktadır.

ELC öğrencileri ELC’ye dört seviyeden birinde başlarlar.

 • Temel (Foundation)
 • Orta Altı (Pre-Intermediate)
 • Orta (Intermediate)
 • Orta Üstü (Upper Intermediate).

 

Programımız dil becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Her seviyede öğrenciye dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri verilir. Öğrenciler haftada beş gün derslere girer. Suna Kıraç Kütüphanesi’nin sunduğu kaynaklardan da faydalanarak dil becerilerini geliştirebilirler. ELC düzenli olarak gönüllü etüt programları ve öğrenciler için destek hizmetleri sunar. Öğrenciler aynı zamanda ofis saatlerinde okutmanlarından da destek alabilirler.

ELC’de başarılı olabilmek için öğrencilerin 4.0 üzerinden en az 2.0 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Böyle bir ortalama öğrencilerin bahar döneminde diğerleri ile aynı hızda ilerleyebilmelerini sağlayacaktır. 2.0 ortalama aynı zamanda öğrencinin Koç Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik sınavı olan KUEPE’ye girme ve üniversitemizin dışarından kabul etmekte olduğu TOEFL IBT, YDS, PTE Academic ve CAE sınavlarından alacakları geçer puanları saydırma hakkı verecektir.

Bir programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.elc.ku.edu.trİngilizce Hazırlık Okulu’nun dışarıda alınmış olan sınav sonuçları ile ilgili soruşturma başlatma, şaibeli sonuçları kabul etmeme ve üniversitenin kurumsal TOEFL sınavının alınmasını zorunlu kılma hakkı saklıdır. Dışarıdan getirilen sonuçların kabul edilebilmesi için resmi sonuç belgelerinin sınavı veren kurum tarafından üniversiteye postalanması ve her bir sınavın geçerlilik süresine bağlı olarak geçmiş üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

Koç Üniversitesi öğrencilerinin derslerinde başarılı olabilmeleri için gerek yazılı gerek sözlü İngilizcelerinin çok ileri düzeyde olması gerekmektedir. Bu nedenle İngilizce Hazırlık Okulu’nda bütün dil becerileri öğretilirken, öğrencilerin dinledikleri ve okudukları her şeyi anlamaları ve kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri amaçlanır. İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki eğitim, dil becerilerinin yanı sıra, öğrencilerin üniversite yaşamlarını başarıyla sürdürmeleri için gereken akademik becerilerin de kazandırıldığı bir süreçtir.

Eğitim dilinin İngilizce olduğu bir okulda okuma fikrinin ilk başta pek çok öğrenciye ürkütücü ve zorlu geldiğinin farkındayız. İşte tam da bu nedenle İngilizce Hazırlık Okulu olarak amacımız, öğrencilerimize birinci sınıfa başlamadan önce İngilizce bakımından ihtiyaç duydukları desteği vermektir. Hiçbir birey birbiriyle aynı olmadığından, öğrencilerimize İngilizce altyapılarına uygun olarak daha kişiye özel bir eğitim sunuyoruz. İster İngilizce’yi en baştan öğreniyor olsunlar, ister daha ileri düzeyde ve Akademik İngilizce’ye odaklanıyor olsunlar, İngilizce Hazırlık Okulu olarak tüm öğrencilerimize Koç Üniversitesi’nde görecekleri derslerinde İngilizce bilgisi bakımından kendilerine güvenebilmelerini ve başarılı olabilmelerini sağlayacak dil becerilerini kazandırıyoruz.

İngilizce Yeterlilik Sınavına Girebilme ve Hazırlık Eğitimini Tamamlama Şartları

İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak için Yeterlilik sınavını (KUEPE) geçmek gerekmektedir.

Öğrencinin KUEPE’ye girmeye hak kazanması için belirtilen derslerden dönem içinde yeterli puanı (Intermediate 80, Upper-intermediate 65) toplaması gerekmektedir.

Yeterlilik sınavından geçer puanı alamamış olan öğrenci, programı tamamlamamış olacağı için müfredatta alması gereken derse kaydolacak ve tamamlayacaktır (Intermediate 80 ile sınava giren ve kalan öğrenci Upper-intermediate dersini alır; Upper-intermediate 65 ile sınava giren öğrenci Upper-intermediate dersini tekrar alır.)

Birinci Yıl ELC öğrencileri (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri): KUEPE’ye girebilmek için ya da dışarıdan alınan sınavların kabul edilebilmesi için Orta (B1+/ Intermediate) seviyeyi 80 puan veya Orta-üstü (B2/Upper-intermediate) seviyeyi 65 puan toplayarak tamamlaması gerekmektedir.

İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Güz ve Bahar Dönemi): KUEPE’ye girebilmek için Orta (B1+/ Intermediate) seviyeyi 80 puan veya Orta-üstü (B2/Upper-intermediate) seviyeyi 65 alarak tamamlaması gerekmektedir. Dışarıdan getirilen sınavlarda yeterli puan alındığı takdirde herhangi bir koşul aranmamaktadır.

2018 ve 2019 Girişli İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Güz Dönemi): KUEPE’ye girebilmek için bulundukları seviyeyi 65 puan alarak tamamlaması  gerekmektedir.
Dışarıdan getirilen sınavlarda yeterli puan alındığı takdirde herhangi bir koşul aranmamaktadır.

İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Bahar Döneminden Sonra): ELC’de iki yılı tamamlamış öğrencilere iki af sınavına girme hakkı verilecektir. Eğer isterlerse yaz dönemindeki ELC derslerine de devam edebilirler, ancak yaz döneminde ders alma zorunlulukları yoktur. Herhangi bir şart aranmaksızın aşağıdaki af sınavlarına girme hakları vardır.

 • Yaz okulu sonundaki KUEPE  (Temmuz sonu).
 • Eylül ayında yapılan KUEPE.

Koç Üniversitesi KUEPE Sınavı özel ders

KUEPE Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

KOÇ UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY EXAM

The Koç University English Proficiency Exam (KUEPE) is designed based on the objectives of the integrated curriculum implemented at the English Language Center (ELC) and aims to assess students’ competency in English, focusing on the academic productive skills they will need in order to complete their studies at Koç University.

The KUEPE consists of the following sections:

READING COMPREHENSION

 • 1 long text; 900-1000 words: 10 questions,
 • 2 short texts; 500-700 words each: 5 questions each

Sub-skills assessed:

 • understanding main ideas
 • finding supporting details and specific information
 • guessing meaning from context
 • making inferences
 • paraphrasing
 • understanding author’s purpose


USE OF ENGLISH

 • Part 1: Structure, a text of about 400 words assessing language use, 10 questions
 • Part 2: Vocabulary, a text of about 400 words, assessing academic vocabulary, 10 questions


LISTENING COMPREHENSION

 • Part 1: While-listening: an interview, 5 questions
 • Part 2: Listening and Note-taking: a lecture, 10 questions

Sub-skills assessed:

 • understanding main ideas
 • understanding the speaker’s purpose
 • drawing conclusions
 • understanding supporting details
 • understanding specific information
 • taking notes by selecting and noting information from listening texts under the given headings


WRITING

 • 1 question: an academic essay about 450 words on academic or current events topics

Sub-skills assessed:

 • understanding a given prompt
 • producing a coherent, accurate and relevant text, adhering to academic writing conventions
 • generating and organizing ideas
 • justifying, supporting and exemplifying
 • using a range of grammar structures and vocabulary accurately and appropriately


SPEAKING

 • Introduction: student information & Warm-up (This part is not graded)
 • Part 1: questions about personal experiences
 • Part 2: a prompt asking students to give their opinion on an issue within a limited time period
 • Part 3: follow-up questions on an issue related to Part 2

Sub-skills assessed:

 • effectively communicating in an academic setting
 • conversing with ease and confidence on a variety of topics using various speaking functions, which include identifying, describing, expressing preferences, explaining and suggesting
 • employing a range of basic and complex grammatical and lexical knowledge
 • conveying message with little confusion on the listeners’ part
 • using communicative strategies to deal with conversation repair
 • interacting with a degree of fluency and spontaneity, rarely hesitating
 • using appropriate intonation, placing stress correctly and articulating individual sounds clearly
SECTION Number of questions Points
Reading Comprehension* 20 20
Use of English*

1)   Structure

2)   Vocabulary

20 20
Listening Comprehension*
1)   While listening 5 5
2)   Note-taking 10 10
Writing 1 25
Speaking 7-8 20
TOTAL 100

* Reading Comprehension, Use of English and Listening Comprehension are assessed through multiple choice questions with four (4) options. Wrong answers do not cancel out a correct answer.

 

Koç Üniversitesi KUEPE Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00