Nişantaşı Üniversitesi İngilizce özel ders

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Program İçeriği

İngilizce Hazırlık Programı modüler bir sistem kullanır. Bu sistem her biri 8 haftadan oluşan 4 modül ve 1 yaz modülü içerir. Her bir hafta İngilizce dil becerilerine odaklanan en az  24 saatlik dersler içerir. Her 8 haftalık eğitim sürecinden sonra öğrenciler modül sonu sınavına girerler.

CEFR’ a göre A1 – B2 arası olmak üzere hazırlık programında 4 seviyede İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Akademik yıla A1 başlangıç seviyesinde başlayan bir öğrenci dördüncü modülün sonunda B2 seviyesinde programdan mezun olma fırsatına sahiptir. A2 veya üzeri bir seviyede başlayan öğrencilerin ise Advanced English seviyelerinde hazırlık programında kaldıkları süreç boyunca öğrenim görme hakları mevcuttur.

Program Seviyeleri ve Amaçları

Bu program öğrencilerin dil becerilerini kullanarak minimum İngilizce B2 (Upper- Intermediate) seviyesinde yeterliliğe ulaşmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrenciler Seviye Belirleme Sınavından aldıkları sonuçlarına göre dört seviyeden (A1 – A2 – B1 – B2) birine yerleştirilmektedirler.

İngilizce Hazırlık Programı

Ders materyalerimizin arasında uluslararası yayınlar bulunmaktadır. Programın temel amacı öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kullanacakları İngilizce dil becerilerinde yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilere dilbilgisi ve kelime haznesi yanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin üzerine yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri verilmektedir.

Notlandırma

Geçme notu 60’tır. Bu puan modül içerisindeki tüm değerlendirmelerin ortalaması alınarak hesaplanır. Notların hesaplanması aşağıda gösterildiği gibidir.

Final Sınavı                     50%

Progress Test                   20%

Writing Portfolio                10%

Oxford Online Aktiviteler   10%

Sunum                               5%

Müfredata ek aktiviteler      5%

Devamlılık

Öğrencilerin derse zamanında gelmesi ve ders süresince sınıfta bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için her modülde alınacak toplam ders saatinin en az % 80 ‘ ine katılım sağlamaları gerekmektedir.

Akademik Bütünlük

Nişantaşı Üniversitesi için akademik dürüstlük ve bütünlük, öğrencilerin entelektüel gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir tür kopya, intihal ve/veya hile durumu ile, aldatmaya yönelik girişim ve bu girişimlere yardım durumunda öğrenci hakkında tutanak tutulur ve gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavından (NEPP) 60 ve üzeri alanlar kayıtlı oldukları bölümlerine yerleştirilir. 59 ve altında alanlar ise aldıkları puana göre A1, A2, B1 ve B2 kur sınıflarına yerleştirilirler ve İngilizce eğitimine alınırlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerine kayıtlı öğrenciler için muafiyet puanı 80 ve üzeridir.

Nişantaşı Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Diğer Muafiyet Testleri

Aşağıda bulunan uluslararası sınavların birinden belirtilen puanları almış olan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilirler.

YDS TOEFL IBT PTE CAE
60 78 55 C

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümleri için ise:

YDS TOEFL IBT PTE
80 96 78

Başka Bir Üniversitenin Hazırlık Sınıfını Başarıyla Tamamlamak veya Yeterlilik Sınavını Geçmek

Başka bir üniversitenin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayıp üniversitemize geçiş yapan öğrenciler ile başka bir üniversitenin Yeterlilik sınavını geçerek belgelemek kaydıyla, Hazırlık Sınıfından muaf olabilirler. Bu durumlarda Yabancı Diller Bölümünün belgeyi doğrulamak ve öğrenciyle mülakat yapmak hakkı mahfuzdur.

Seviye Belirleme Sınavı

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı (NEPP) iki aşamalı bir sınavdan oluşmaktadır. İlk aşama olan Seviye Belirleme Sınavından 60’ın altında alan öğrenciler puanlarına göre A1 ve A2 kur sınıflarına yerleştirilecek,

Bu sınavda 81 veya daha fazla puan alan öğrenciler, hazırlık okumadan kendi fakülte programlarına devam edebilirler.

Yerleştirme Testi Seviye
0-40 B 1
41 – 60 B 2
61 – 80 Muaf
81+ Muaf

Aşağıda bulunan uluslararası sınavların birinden belirtilen puanları almış olan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilirler.

YDS TOEFL IBT CAE PTE (ACADEMİC)
60 72 C 55

http://yabancidiller.nisantasi.edu.tr/Sayfa/ingilizce-seviye-belirlemeyeterlilik-sinavi-ornek-sorulari.html

https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/duyurular/myo-ingilizce-muafiyet-sinavi-ornek-sorular.pdf

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı 

İngilizce Özel Ders , Haluk Hoca 0532 343 65 00 ,

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı örneği:

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı 5 bölümden oluşmaktadır.

Aşağıda Örnek Yeterlilik Sınavı bulunmaktadır. Lütfen inceleyiniz.

PROFICIENCY EXAM için TIKLAYINIZ.

Dinleme bölümü 1 için TIKLAYINIZ.

Dinleme bölümü 2 için TIKLAYINIZ.

Nişantaşı Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı listening bölümü