İtü KKTC İngilizce Hazırlık

İtü KKTC İngilizce Hazırlık

İtü KKTC Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı,

İtü KKTC Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı için İngilizce özel ders, Haluk Hoca 0532 343 65 00

Üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin bu teknoloji liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine İngilizce öğretmek, hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından bölümlerindeki eğitimlerine başladıklarında, YDY’de kazandıkları bilgi ve becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca öz güvenle iletişim kurmalarının, sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; mühendislik, mimarlık ve bilim eğitiminin yanı sıra sosyal bilimler ve sanat alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.
Lisans İngilizce Hazırlık Programı
Yeni kayıt olan öğrenciler YDY tarafından hazırlanan Yeterlilik Sınavı’na girerler. Son iki yıl içerisinde TOEFL PBT’den 513/677 + 4/6 TWE, TOEFL IBT’den 65/120 veya IELTS’den 6.0/9.0 puan almış olanlarla YDY Yeterlilik Sınavı’ndan 60 alanlar fakültelerinde eğitime başlamaya hak kazanırlar. Bu şartları yerine getiremeyenler ise seviye belirleme sınavına girerek hazırlık eğitimlerini görecekleri kurlara yerleştirilirler. Hazırlık programı içerisindeki her kur için ders saat sayısı, dil beceri seviyesine göre değişmektedir.
A Seviyesi (üst-orta seviye/upper-intermediate): Bu öğrenciler genellikle bir dönem sonunda yeterlilik sınavını geçebilecek seviyededirler. A seviyesindeki öğrencilerin çoğu daha önceden İngilizce eğitimi almış durumdadır. Genellikle zayıf oldukları alan yazma becerisidir.

B Seviyesi (orta seviye/intermediate): Daha önce İngilizce ile tanışmış, fakat yazılı ve sözlü İngilizceye hakim olmayan öğrencilerdir.

C Seviyesi (alt-orta seviye/pre-intermediate): Genellikle daha önce İngilizce dersi görmüş olsalar da, temel bilgileri de hatırlamayan öğrencilerdir.

D Seviyesi (başlangıç seviyesi/beginners): Çok az İngilizce eğitim görmüş ya da hiç görmemiş öğrencilerdir ve yoğun bir müfredata gereksinim duyarlar.

Değerlendirme ölçütlerine göre not sistemi aşağıdaki şekildedir:
SINAVLAR
YÜZDELER
Kısa Sınavlar
%20
Aylık Sınavlar
%30
Yarıyıl Sınavı
%10
Yılsonu Sınavı
%15
Öğrenci Performansı *
(Yazma + Konuşma + Dinleme)
%25

TOPLAM
%100

Ocak ayında Yeterlilik Sınavı’na girecek A ve B seviyesi öğrencilerin Yarıyıl sınav notları 15 üzerinden değil 30 üzerinden hesaplanır. A seviyesinde 60, B seviyesinde 70 ortalamanın altında kalan öğrenciler için hesaplamalar yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde yapılır.

Bir eğitim yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler izeleyen akademik yılda hazırlık eğitimini tekrar ederler.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından yazılı ortamda (PBT-Paper Based Test) en az 513/677+TWE(4/6)TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından internet ortamında (iBT-Internet Based Test) en az 65/120IELTS (International English Language Testing System) en az 6.0TOEIC 775/1390İTÜ-KKTC İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan (Proficiency Exam) en az 60/100(Yukarıda belirtilen tüm dil belgeleri son iki yılda alınmış olmaları durumunda geçerlidir.)