İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Tespit Sınavı / İngilizce Yeterlik Sınavı / İstanbul Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Dersleri / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

İstanbul Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

http://www.ingilizcehazirlikatlama.com/2012/07/ingilizce-seviye-tespit-sinavi/
http://www.ingilizcehazirlikatlama.com/2012/07/ingilizce-seviye-tespit-sinavi/

İstanbul Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

İstanbul Üniversitesi’ nin hazırlık sınıfı öngören birimlerinin yabancı dil eğitim-öğretimi Yabancı Diller Bölümü’nde yapılır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli programlarında yabancı dilde ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapacak öğrenciler Yabancı Diller Bölümü zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim görür. Söz konusu birimlerde okumaya hak kazanan öğrenciler önce yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar kendi bölümlerinde verilen derslere devam edebilir. Başarısız olanlarsa Yabancı Diller Bölümü’nde zorunlu hazırlık sınıflarına devam eder.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin isteğe bağlı hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrenciler Yabancı Diller Bölümü’nde bir yıl süreli hazırlık sınıflarında öğrenim görürler.

Üniversitemizin hazırlık öngörmeyen bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizin almakla yükümlü oldukları dersler arasında yer alan ve Bölümümüz ve İSUZEM (İÜ Uzaktan Eğitim Merkezi) işbirliğiyle yürütülen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.

Ders Muafiyeti: Yabancı Dil Derslerinden muafiyet hakkı yalnızca üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere* tanınmaktadır.

Muaf olmak için;

1. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına girerek 100 üzerinden 50 puan almak,

2. Ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını ya da daha önce öğrenim gördükleri bir yükseköğretim kurumundan aldıkları, bu derslerden başarılı olduklarını gösteren transkripti (not dökümü) bir dilekçe ekinde Bölümümüz Öğrenci Bürosuna vermek yeterlidir.

Bu derslerden başarısız olarak ders tekrarı yapan öğrencilerimizin tekrar muafiyet sınavına girme hakları bulunmamaktadır.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına İlişkin Bilgiler Soru Tipi/Sayısı: Çoktan seçmeli 80 soru ile 20 puanlık kompozisyon sorusu

Sınavın Kapsamı: Sözcük ve yapı bilgisi Cümle tamamlama

Çeviri (Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı hariç)

Diyalog tamamlama

Duruma uygun düşen ifadeyi bulma

Anlamca yakın ifadeyi bulma Paragrafta anlama

Merhaba !