Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Doğu Akdeniz üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders, Haluk Hoca 0532 343 65 00
İngilizce Hazırlık Okulu ’nun misyonu, öğrencilere, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde seçmiş oldukları bölümlerde öğrenimlerini başarıyla sürdürmeleri için gereksinim duyacakları İngilizce’yi ve akademik çalışma becerilerini kazandırmaktır. Okulumuz, öğrencilerin, kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlenerek, özerk ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler olarak yetiştirilmesine özen göstermektedir.

İngilizce Hazırlık Okulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi  ’nün tüm okul ve fakültelerine İngilizce öğretimi alanında hizmet vermekte ve bu hizmetin niteliğinin yükseltilmesi konusunda sürekli çaba göstermektedir. Üstlendiği misyonu gerçekleştirebilmek ve İngilizce öğretim sistemini en işlevsel biçimde yürütebilmek amacıyla programlarını sürekli gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir. Bu alanda Cambridge Üniversitesi’nin Kıbrıs’taki tek akredite edilmiş merkezi olan okulumuzda ortak yürütülen iki öğretmen eğitimi kursu bulunmaktadır.

Ders Dışı Etkinlikler

İngilizce Hazırlık Okulu’nda öğrenim gören öğrenciler toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve onlara grup çalışması deneyimi kazandırmak amacı ile okul bünyesinde drama, söyleşi, dans, sinema, animasyon, gezi, gazete, uluslararası mektup arkadaşı servisi, fotoğrafçılık, satranç ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmekte ve ortaya çıkan çalışmalar yıl sonunda sergilenmektedir.

Öğrenci Bireysel Çalışma Merkezleri

Her iki binamızda birer tane Öğrenci Bireysel Çalışma Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde, tüm dil becerilerine yönelik çalışma yapmaya uygun tam donanımlı bilgisayar destekli dil eğitimi laboratuvarı, kütüphane, DVD, video ve uydu yayını bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu merkezlerde ders saatleri dışında, uzman görevliler rehberliğinde gün boyu çalışabilirler.

Öğrenci Rehberlik ve Danışma Merkezi

İngilizce Hazırlık Okulu’nda yer alan Merkezin temel amacı, öğrencilerimizin eğitim yaşantılarına destek olmaktır. Öğrencilerimize merkezimiz elemanlarınca uyum sürecine destek olma amacı ile okulumuza ve çevreye ilişkin konularda tanıtıcı bilgi verilmekte, öğrencilerimizin eğitim başarılarına destek olma doğrultusunda da çalışma alışkanlıklarını tanıma, çalışma planı yapma, etkin ve hızlı okuma-yazma, not tutma, dinleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Öğrencilerimiz, ayrıca okula ilişkin veya bireysel konularda çözümleyemedikleri sorunlarını arkadaşça, rahat ve güvenilir bir ortamda paylaşmak için merkezimizin danışmanına başvurabilirler.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI

İngilizce Yeterlilik Sınavından muafiyet alabilmek için Muafiyet Formu doldurularak aşağıdaki herhangi bir sınav sonucunun aslı ile İngilizce Hazırlık Okulu’na başvuru yapılması gerekmektedir.

* IELTS sonucu 5.5 veya TOEFL sonucu 520 (190) ve üzeri olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu tarafından sözlu sınava alınarak başarılı olanlara İngilizce Hazırlıktan Okulu için muafiyet verilebilecektir. Başarılı olamayan öğrenciler ‘upper intermediate’ seviyesinden başlamak üzere İngilizce
Hazırlık okulunda okuyacaklardır. Öğrenciler en az yarım dönem en çok iki senede Hazırlık Okulu’nu başarıyla bitirmelidirler.

İngilizce Yeterlilik Sınavı için muafiyet alamayan öğrenciler Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavı geçen öğrenciler Bölümlerine başlayabilirler. İngilizce seviyesi yetersiz olan öğrenciler ise Hazırlık Okulun’a devam ederler.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (English Proficiency Test)

1. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın Amacı:

İngilizce Yeterlilik Sınavı iki aşamada yapılır ve üç işlevi vardır:

a. Öğrencileri I. Aşama’da elde ettikleri başarılarına göre Yoğun İngilizce Birimi’nde (YİB) uygun düzeye* yerleştirmek

*Başlangıç’tan Üst-Orta düzeye (Beginners – Upper-Intermediate);

b. I. Aşama’daki başarılarına göre, II. Aşama’ya girme hakkını kazanan öğrencileri belirlemek; c. Öğrencilerin II. Aşama’da elde ettikleri başarılarına göre, İngilizce bilgi ve becerilerinin Doğu Akdeniz Üniversitesi   ’de lisans ya da lisansüstü eğitim görmelerine yetecek düzeyde olup olmadığını belirlemek.

2. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın I. Aşaması a. Doğu Akdeniz Üniversitesi  ye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler Yeni İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın I. Aşama’sına girmek zorundadırlar. b. I. Aşama’da yüz soru bulunmaktadır. Bu sorular dört dil düzeyinden* 25 olmak üzere, dört bölüm halinde (dilbilgisi, sözcük bilgisi, okuma, ve hata tanıma) düzenlenmiştir. * Başlangıç’tan Orta düzeye (Beginners – Intermediate)c. Öğrencilerin II. Aşama’ya girme hakkını elde etmeleri için her düzeydeki soruların en az %60’ını doğru yanıtlamaları gerekmektedir.

3. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın II. Aşaması a. I. Aşama’da her düzeyden en az %60 başarı gösteren öğrenciler dışında, Yoğun İngilizce Biriminde Orta Düzey’i başarıyla tamamlamış olan öğrenciler de (I. Aşama’ya girmeleri gerekmeksizin) II. Aşama’ya girme hakkını elde etmiş olurlar. b. II. Aşama’nın ana odak noktası akademik İngilizce’dir. Dolayısıyla, sınavın amacı öğrencilerin türlü dil becerilerindeki yetkinliğini ölçmektir. Sınav beş bölüme ayrılmıştır: Okuma, Konuşma, Dinleme, Yazma, ve Hata Düzeltme.

c. 60 ya da daha yüksek not alan öğrenciler doğrudan bölümlerine kayıt yaptırma hakkını elde etmiş olurlar. 59 ya da daha düşük not alanlar ise Yoğun İngilizce Biriminde Üst-Orta Düzey’e yerleştirilirler.

Not: Her iki aşamanın içeriğini ayrıntılarıyla açıklayan ve soru örnekleri içeren bilgiye, http://sfl.emu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav Örnekleri

YENİ Çevrimiçi (Online) İngilizce Yeterlilik Sınavı (1. Aşama: Örnek Yerleştirme Sınavı)

İngilizce Yeterlilik Sınavı (2. Aşama: Örnek)

Çevrimiçi (Online) Yeterlik Sınavı (Haziran 2019-2020 Yeterlilik Sınavı)

Dönem İçi Sınavlar

YABANCI DİLLER VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İNGİLİZCE MUAFİYET KRİTERLERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) İngilizce eğitim veren programlara kayıt yaptırmış fakat geçerli bir İngilizce yeterlik belgesi olmayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Okulu (İHO) Yeterlik Sınavı’na girerek bölümlerinin gerektirdiği başarı koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Geçerli herhangi bir dil (İngilizce) yeterlik belgesi sahibi öğrenciler için Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun öngördüğü muafiyet kriter değerleri ve eşdeğer İngilizce Hazırlık Okulu başarı koşulları aşağıda belirtilmiştir:

DAÜ YDİHO İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama Sınavı’nda

en az %50 ile öğrenci kabul eden bölümler için

DAÜ YDİHO İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama Sınavı’nda

en az %60 ile öğrenci kabul eden bölümler için

(İngilizce Öğretmenliği (ELT) / Diş Hekimliği)

DAÜ YDİHO İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama Sınavı’nda

en az %70 ile öğrenci kabul eden bölümler için

(Tıp / İngilizce Mütercim-Tercümanlık)

IELTS (en az 5.0) IELTS (en az 5.5)

(5.0: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

IELTS (en az 6.0)

(5.5: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL iBT (en az 60) TOEFL iBT (en az 65)

(60: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL iBT (en az 72)

(65: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL PBT (en az 497) TOEFL PBT (en az 513)

(497: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL PBT (en az 530)

(513: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL CBT (en az 170) TOEFL CBT (en az 183)

(170: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL CBT (en az 197)

(183: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL iTEP Academic (en az 3.5) TOEFL iTEP Academic (en az 3.6)

(3.5: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

TOEFL iTEP Academic (en az 3.7)

(3.6: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

PTE Academic (en az 40) PTE Academic (en az 46)

(40: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

PTE Academic (minimum 54)

(46: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

ÜDS / YDS / KPDS / YÖKDİL (en az 50) ÜDS / YDS / KPDS / YÖKDİL (minimum 54)

(50: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

ÜDS / YDS / KPDS / YÖKDİL (minimum 60)

(54: Yeterlik Sınavı 2. Aşama)

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı örnek