İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Gelişim üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

İngilizce Hazırlık Programı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerin aldıkları teorik ve uygulamalı İngilizce eğitimleri neticesinde, onları İngiliz diline hakim, bu dilde yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilecek, akademik araştırmalar yapabilecek, kitap, metin gibi yazılı kaynakları çevirebilecek, yabancı kaynakları uluslararası düzeyde izleyip kullanabilecek, dil iletişimini kültürlerarası etkin olarak etkin bir biçimde kullanabilecek bireyler olarak yetiştirir.

İngilizce hazırlık sınıfından oluşan okulumuz, teori ve pratiği harmanlayarak öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmelerini sağlar. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce’yi Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR) standardına göre bağımsız kullanıcı düzeyinde etkin bir biçimde kullanabilecek donanıma sahip olur. Bu amaçlara ulaşmak için öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu uzaktan eğitim sistemi “IGUSFOL” derslerinin internet ortamında takip edilmesi, sınavların bir kısmının internet ortamında yapılması, öğretmen-öğrenci iletişimi, ders notu, video paylaşımı gibi imkânlar tanınır.  Tanınan bu imkânlarla öğrenciler zaman ve mekândan bağımsız sınırsız öğrenme olanakları tanışıp, daha etkin bir öğrenme süreci geçirir.

Yüzü aşkın ülkede İngilizce eğitimine destek veren “Your Learning Place” uygulaması okulumuzda da uygulanmaktadır. İnternet ortamında öğrencilerin İngilizce tüm dil becerilerini geliştirmeleri için sınırsız içerik sunan Your Learning Place, bu sayede öğrencilerin daha hızlı öğrenimini sağlamaktadır.  Bunlara ek olarak dünya çapında tanımış ve markalaşmış “Pearson” tarafından akredite olan İngilizce Hazırlık Okulumuz ve Cambridge Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi ortak çalışması olan CAMLA desteği ile yapılan İngilizce Hazırlık Programı  sınavlarımız dünya standartlarında eğitim anlayışımızı ortaya koymaktadır. Türk ve yabancı eğitimci kadrosu ve üniversitenin uluslararasılaşma standartlarındaki eğitimi ile  yapılan İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin İngilizce dil yeterliliğine ulaşması sağlanmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce bölümlerin takibini yapabilecek seviyede İngilizce’ ye hakim olmaları gerekmektedir. İngilizce hazırlık programının amacı, İGÜ öğrencilerine, akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri ve İngilizce’ nin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade ederek bilgi alışverişlerinde bulunabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmaktır.

İngilizce dil bilgisi seviyesi ön lisans ve lisans programlarındaki dersleri anlayacak düzeyin altında olan öğrenciler, derslerine başlamadan önce yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. Öğrenciler akademik yılın başında yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan aldıkları puana göre bu seviyelere yerleştirilirler.

Dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak için kullanılan Avrupa Ortak Dil Kriterleri’yle (CEFR) uyumlu olan program, en düşük seviyede olan ya da hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerin bir akademik yılda tamamlamalarına olanak verecek şekilde hazırlanmıştır.

Gelişim Üniversitesi muafiyet sınavı yerine Pte sınavı özel ders

Kayıt döneminde aşağıdaki sınav sonuçlarını sunan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olur.

CAE TOEFL iBT PTE Akademik YDS İGÜYET
(YeterlikSınavı)
C 72 55 60 70

Yeterlik Sınavı (IGUYET)

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan İngilizce ve Rusça Hazırlık Programları’na kayıtlı öğrenciler akademik yılın başlangıcında yapılan Yeterlik Sınavı’na (IGUYET) katılma hakkına sahiptirler. Avrupa Ortak Dil Portföyüne (CEFR) göre B2 düzeyindeki bu sınav dört becerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ölçülmesini kapsar.

Öğrencinin 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda başarılı sayılabilmek için 70 puan ver üzeri alması gerekir.
Sınavın planı ve bileşenlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

BİLEŞEN AĞIRLIK PUAN SÜRE
Language Elements %20 20 20 dk.
Reading %20 20 30 dk.
Writing %20 20 45 dk.
Listening %20 20 25 dk.
Speaking %20 20
TOPLAM %100 100 120 dk + Speaking mülakatı

Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yeterlik Sınavı sonucu, öğrencinin yabancı dil düzeyi için referans oluşturur.

Yeterlik Sınavı Örnekleri

Aşağıdaki bağlantılarda geçmiş yıllarda yapılmış olan Yeterlik Sınavlarından bazı örnek sorular bulabilirsiniz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Hazırlık için Özel Ders , Haluk Hoca 0532 343 65 00