İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Sistemi

İngilizce dersleri genel İngilizce öğretmeyi amaçlar ve öğrencilerin dil yeterliliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Derslerin amacı, öğrencilerin İngilizce bilgilerini A2 seviyesinden başlayarak Güz ve Bahar dönemlerinde C1 seviyesine kadar artırmalarına yardımcı olmaktır. Dersler, kısa sınavlar, ara sınavlar ve kurs boyunca çeşitli alıştırmalar ve ödevler yoluyla öğrencilerin dört dil becerisine (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) odaklanır, böylece aktif ve bağımsız öğrenme sağlanır.

Tablo 1: Akademik plan bilgileri tabloda gösterildiği gibidir.

Ders KoduPREP101 (Güz Dönemi)
PREP102 (Bahar Dönemi)
SaatHaftada 25 saat
SeviyeGenel İngilizce (A2-C1)
Eğitim Süresi16 Hafta (Güz Dönemi)
16 Hafta (Bahar Dönemi)
Ders SüresiGünde 5 saat (08.50-13.30)
Ön koşul/Yan koşulYok
  • İngilizce Hazırlık Programının amacı, İngilizce Tıp Programına kayıt yaptıran ve diğer tüm derslerini İngilizce alan öğrencilere yabancı dilde zorunlu hazırlık eğitimi vermektir.
  • Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının normal eğitim süresi bir yıl, azami eğitim süresi iki yıldır. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.
  • İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, Türkçe Tıp Programına yatay geçiş talebinde bulunabilir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Pte özel ders

İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Şartları

  • Yüksek İhtisas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanan Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 150 dakikadır. Sınav soruları kelime bilgisi, dil bilgisi, cümle bilgisi, paragraf bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanlarında öğrencilerin dil yetkinliğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hazırlık programından muaf olmak için programa kayıt olan öğrenciler aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçını sağlamak zorundadırlar.

  • En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak
  • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 65 ve üzeri puan almış olmak
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yukarıda belirtilen asgari puanları alanlar ile merkezi ulusal yabancı dil sınavlarında (YDS/YÖKDİL) 85 ve üzeri puan almış olmak

Tablo 1, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olma koşullarını sağlayan sınavları ve puanları göstermektedir.

*Tablo 1: Eşdeğerlik Tablosu

CPE(Bant Usulü)CAE(Bant Usulü)FCE(Bant Usulü)PTE (90 üzerinden)TOEFL-IBT(120 üzerinden)YİU Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (100 üzerinden)
C ve üstüC ve üstüC ve üstü53 ve üstü80 ve üstü65 ve üstü