Yaşar Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü dışındaki tüm bölüm ve programlar için İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur. Hazırlık sınıfından muaf olmak için 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavından (FLAT) TABLO 1’de belirtilen puanları almanız veya TABLO 2’de belirtilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlardan birine ait sonuç belgesini kayıt haftası içinde Hazırlık Sınıfı Kayıt masasında bulunan görevlilere teslim etmeniz, kopyasını ise Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü (ydymudurlugu@yasar.edu.tr) mail adresine dilekçe ile birlikte e-posta ile bildirmeniz gerekmektedir.

FLAT Sınavı

Yeterlilik

Yaşar Üniversitesi’nin her öğrencisi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FLAT) girer. Hazırlık Sınıfı’nı geçmek için gerekli puanı alan öğrenciler bölümlerine geçiş yapar.FLAT, birbirini takiben gerçekleşen yazılı ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav 180 dakika sürmektedir ve Listening (Dinleme), Use of English & Vocabulary (Dil Bilgisi ve Sözcük Bilgisi), Reading Comprehension (Okuma-Anlama) ve Writing (Yazılı Anlatım) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Her bölümün ortalamaya katkısı aşağıdaki gibidir:

BÖLÜMYÜZDE
Listening% 20
Use of English% 20
Reading% 20
Writing% 20
Speaking% 20

Yarıyıl tatilinde uygulanan FLAT sınavına 80 saat devamsızlık hakkını aşmamış tüm Hazırlık Sınıfı öğrencileri girebilir. Akademik yıl sonunda uygulanan FLAT sınavına ise 160 saat devamsızlık sınırını aşmamış tüm Hazırlık Sınıfı öğrencileri girebilmektedir. Akademik yıl ortasında yapılan FLAT sınavında başarılı olan öğrenciler, Bahar yarıyılında bölümlerine başlayabilir veya FLAT sınavının kendilerine sağladığı haklardan feragat ederek Hazırlık Sınıfı’na devam etmek istediklerini belirten bir dilekçe sunabilirler. Hazırlık Sınıfı’na devam etmek isteyen öğrenciler akademik yıl sonunda yapılan FLAT sınavından muaf tutulmazlar.Bu öğrencilerden diğer tüm öğrenciler gibi Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla tamamlamaları için gerekli olan puanı almaları beklenmektedir. Akademik yılın başında uygulanan FLAT sınavından yeterli puanı alamayan İngilizce ağırlıklı ve karma bölüm ve İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık öğrencileri ise Hazırlık Sınıfı’nda eğitim almak üzere Düzey Belirleme Sınavı’na girerler. FLAT sınavından 50 – 64 arasında puan alan İngilizce ağırlıklı ve karma bölüm öğrencileri ile 50 – 84 arasında puan alan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık öğrencileri İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan muaftırlar. Bu öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı’na girmez, İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda doğrudan en yüksek düzey grubunda (Intermediate) eğitime başlarlar.

Ulusal ve Uluslararası Geçerliliği Olan Sınavlar

FLATÖSYM İngilizce Sınavları (e-YDS/YDS/YÖKDİL)Uluslararası Geçerliliği olan Sınavlar
5050ÖSYM’nin erişim sitesinde (osym.gov.tr) yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosunda yer alan uluslararası İngilizce sınavlarının e- YDS/YDS/YÖKDİL puan karşılıkları geçerlidir.
5555
6060
6565
7070
7575
8080
8585
9090
9595
100100
Düzey Belirleme Sınavı
Yeterlik sınavında (FLAT) başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrenciler için düzey belirleme sınavı uygulanır ve öğrenciler aldıkları notlara göre ALPHA (Elementary), BRAVO (Pre- Intermediate) ve DELTA (Intermediate) olmak üzere üç düzey grubuna ayrılırlar. Düzey belirleme sınavının tarihi ve yeri YDY web sitesinde duyurulur.
FLAT sınavından 50 – 64 arasında puan alan İngilizce ağırlıklı ve karma bölüm öğrencileri ile 50 – 84 arasında puan alan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık öğrencileri  İngilizce Düzey  Belirleme Sınavı’ndan muaftırlar. Bu öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı’na girmez, İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda doğrudan en yüksek düzey grubunda (Intermediate) eğitime başlarlar.
FLAT sınavından 0 – 49 aralığında puan almış olan tüm öğrencilerin İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na girmesi zorunludur.
FLAT sınavından 0 – 39 aralığında puan alan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı-A’ya girecektir. Bu gruptaki öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre Alpha (Elementary) veya Bravo (Pre-intermediate) düzey gruplarından birinde eğitime başlayacaktır. Düzey Belirleme Sınavı A’ya girmeyen öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nda “başlangıç” seviyesi olan Alpha (Elementary) düzey grubuna yerleştirilir.
FLAT sınavından 40 – 49 aralığında puan alan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı-B’ye girecektir. Bu gruptaki öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre Bravo (Pre-intermediate) veya Delta (Intermediate) düzey gruplarından birinde eğitime başlayacaktır. Düzey Belirleme Sınavı B’ye girmeyen öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nda “orta altı” seviyesi olan Bravo (Pre-intermediate) düzey grubuna yerleştirilir.

 

FLAT Sınav Özellikleri ve İçerikleri Tablosu

FLAT Test Specifications

Bu sayfada verilen bilgiler ve örnekler sınavlara hazırlanan öğrencilere sınav hakkında genel bilgi vermek amacıyla konulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu uygun gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin sınavların yapısını, soru tiplerini, değerlendirme ölçütlerini ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar; ayrıca, gelecekte uygulanacak sınavların burada verilen örneklerin aynısı ya da benzeri olacağını taahhüt etmez. Herhangi bir sınava girmeden önce girilecek sınavın yapısı hakkında öğretim elemanlarından ve/veya Yabancı Diller Yüksekokulu yönetiminden güncel bilgi istemek öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Yabancı Diller Yüksekokulu bu sayfada verilen bilgiler ve örneklerde yaptığı değişiklikler nedeniyle dolaylı ya da doğrudan sorumluluk kabul etmez.

Exam information and samples are provided for general information purposes only in order to assist students preparing for examinations. The School of Foreign Languages reserves the right to alter the  

FLAT SAMPLE 1

FLAT Sample

FLAT Sample Answer Key

FLAT Sample Listening 1

https://www.youtube.com/embed/8ixZUU69XAE?feature=oembed

FLAT Sample Listening Transcript 1

FLAT Sample Listening 2

https://www.youtube.com/embed/4FEzg-nJUhU?feature=oembed

FLAT Sample Listening Transcript 2

FLAT Sample Speaking Tasks

FLAT SAMPLE 2

FLAT Sample 2

FLAT Sample 2 Answer Key

FLAT Sample 2 Listening 1:

https://www.youtube.com/embed/7jbsBjWMNiM?feature=oembed

FLAT Sample 2 Listening Transcript 1

FLAT Sample 2 Listening 2:

https://www.youtube.com/embed/bxJZuyzhp5A?feature=oembed

FLAT Sample 2 Listening Transcript 2

FLAT WRITING & SPEAKING CRITERIA

FLAT Essay  Criteria

FLAT Paragraph Criteria

FLAT Speaking Criteria

STUDENT SAMPLES- FLAT WRITING & SPEAKING SECTIONS

Flat Writing – Essay Sample

FLAT Writing – Paragraph Sample

FLAT Speaking –  Sample

Grafik Yazma Örnekleri

Yaşar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders ve Pte sınavı özel ders online olarak yapılmaktadır. Haluk hoca 0532 343 65 00