Öğrencileri gerekli dil becerileriyle donatarak, akademik çalışmalarını dil kaynaklı sorunlar yaşamadan sürdürmelerini sağlamak, İngilizce eğitim veren üniversitelerde Hazırlık Okullarının temel görevidir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu İngilizce Hazırlık Programının genel amacı, İletişimsel yaklaşımı kullanarak, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin Profilleri ve Üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak 2009-2010 Akademik Yılı’nda İngilizce Hazırlık Programlarında Modüler Sistem uygulanmasına gidilmesi uygun görülmüştür.

Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlar ve dil eğitim kalitemizin artmasına neden olur.

Çünkü; Modüler sistem yaklaşımı değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Modül başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. İngilizce Hazırlık Programında öğretim, modüler sistem esaslarına göre yürütülmektedir.

Bu sisteme göre bir akademik yılda 4 modül bulunur. Her bir modülün süresi 8 haftadır. Modüller arasında eğitime en az 1 hafta ara verilir.

Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak DBS (İngilizce Düzey Belirleme) sınavından 69,50 nin altında ve İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı) ndan 64,50 nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir.

İngilizce Hazırlık Programında

– Elementary(A)
– Pre-Intermediate(B)
– Intermediate(C)
– Upper-Intermediate(D)
– Pre-Faculty(PF)

seviyeleri bulunur.

Öğrencilerin devam ettikleri her hangi bir modülden başarılı olabilmeleri için devamsızlık limitinin aşılmamış olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilen Modül İçi Değerlendirme Esaslarında belirtilen koşullarının yerine getirilmiş olması zorunludur.

Başladığı modülde başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modüle geçemez, aynı modülü tekrar eder.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören herhangi bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve / veya sonunda yapılan İYS’ye girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında devam ettiği her modülden başarılı olması ve Upper – Intermediate seviyesindeki modüle devam ederek bu modülü başarıyla tamamlamış olması gerekir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Yabancı Dil Yeterliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizcedir. Üniversiteye yeni kabul edilen tüm öğrenciler (lisans, Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu, transfer ve özel) Üniversitemizin Bölümlerinde verilmekte olan dersleri takip edebilecekleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu doğrultuda, öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan “İngilizce Yeterlik Sınavı”na girebilirler ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen aşağıda belirtilmiş olan ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarını üniversitemize sunarlar. Bu öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, değerlendirilmek ve onaylatmak üzere belgelerini sunmaları gerekmektedir. İngilizce dil seviyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi kıstasları çerçevesinde yeterli bulunmayan öğrenciler, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadırlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Pte sınavı özel ders


Üniversitemize bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde verilmekte olan lisansüstü programlar ile akademik birimlerimizde istihdam edilecek araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi vd. akademik kadro başvurularında geçerli olacak yabancı dil sınavları ve puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
 

Sınav TürüYüksek Lisans
Programları
Doktora ProgramlarıÖğretim Görevlisi  kadrolarıEşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar
YDYO
KPDS / ÜDS / YDS70 (*)70 (**)90 
İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)
70 (*) 
YÖKDİL
(Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
70 (*)70 (**)90 
TOEFL iBT84 (*)84 (**)Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
PTE Akademik71 (*)71 (**)
CAEB (*)B (**)
CPEC (*)C (**)

(*) Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden yabancı dil koşulu aranmaz.

 (**) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

Lisans ve ön lisans programlarının İngilizce Hazırlık Programı’nda başarılı olmak ve/veya muafiyet almak için aşağıda belirtilen yabancı dil sınavları ve puanları kabul edilmektedir.

Sınav
Türü
Ön Lisans – Lisans ProgramlarıEşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar
PTE
(Pearson Test of English-Academic)
71Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
CAE
(Cambridge English Advanced)
B
TOEFL
(Test of English as Foreign Language)
IBT 84
YDS
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
70
YÖKDİL
(Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
70
İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)
64.5

İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders ya da hazırlık muafiyet için Pte sınavı özel ders alabilirsiniz. Özel ders çalışmalarımız online olarak yapılmaktadır. Haluk hoca 0532 343 65 00