İngilizce Hazırlık Programının amacı öğrencilerin lisans eğitimlerini daha kolay sürdürebilmeleri için onlara gerekli dil becerilerini kazandırmaktır. Program sonunda öğrencilere kazandırılması hedeflenen İngilizce seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması B1 veya B1+ (Lisansüstü programlar, Pilotaj ve İngilizce Öğretmenliği bölümü için) seviyesine denk gelmektedir.

KURLAR
Temel İngilizce Programı üç ayrı seviyeyi içerir.

1A Seviyesi
Seviye Tespit Sınavı’nda 0-29 arası puan alan öğrenciler iki dönemlik bir programa yerleştirilir. Güz Döneminin sonunda A1 ve A2 seviyesini ve Bahar Döneminin sonunda B1 veya B1+ seviyesini tamamlarlar.

1B Seviyesi
Seviye Tespit Sınavı’nda 30-59 arası puan alan öğrenciler iki dönemlik bir programa yerleştirilir. Güz Döneminin sonunda A2 seviyesini ve Bahar Döneminin sonunda B1 veya B1+ seviyesini tamamlarlar.

Seviye 2
Seviye Tespit Sınavı’nda 60 ve üzeri puan alıp Yeterlik Sınavı’nda geçerli puanı alamayan öğrenciler bir dönemlik bir programa yerleştirilir. Güz Döneminin sonunda B1 veya B1+ seviyesini tamamlarlar.

DEĞERLENDİRME
Yapılan yüz (100) üzerinden değerlendirmede, en az geçme notu Pilotaj Bölümü 75, İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Lisansüstü programlar 70, ve diğer bölümler için ise 60’tır.

Değerlendirme kriteri aşağıdaki gibidir:

Sınıf içi katılım (ödevler ve portfolyo): 10%
Küçük sınavlar: 10%
Ara sınavlar: 30%
Final Sınavı: 50%

Sınavlar:

Seviye 1
Seviye 1 (Seviye 1A ve Seviye 1B) öğrencileri toplam iki dönemlik (bir akademik yıl) bir programa yerleştirilir. Her yarıyılda öğrenciler bir vize sınavı ve Final sınavına girmekle yükümlüdürler. Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler her yarıyıl sonunda yapılan Bütünleme Sınavına girer ve tek sınav üzerinden değerlendirme yapılır.

Seviye 1’i Güz Dönemi sonunda tamamlayan öğrenciler Bahar Döneminde Seviye 2 programına devam ederler.

Seviye 1’i Güz Dönemi sonunda tamamlayamayan öğrenciler Güz Dönemi sonunda yapılan Bütünleme Sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Bahar Döneminde Seviye 2 Programına devam ederler. Bütünleme Sınavında başarısız olan öğrenciler Bahar Döneminde Seviye 1 programını tekrar edebilirler.

Bahar Döneminde Seviye 1 veya Seviye 2 programını tamamlayamayan öğrenciler Yaz Okulu programına katılabilirler veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Seviye 2
Seviye 2 öğrencileri toplam bir dönemlik bir programa yerleştirilir. Program boyunca öğrenciler toplam bir vize sınavı ve Güz dönemi sonunda yapılan Final sınavına girmekle yükümlüdürler. Final sınavı akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’yla aynı düzeydedir.

Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler Güz Dönemi sonunda yapılan Bütünleme Sınavına girerler ve tek sınav üzerinden değerlendirme yapılır.

Programı tamamlayan öğrenciler Bahar Döneminde kayıtlı oldukları fakülte programlarında eğitime başlarlar.

Güz Döneminde Seviye 2 programını tamamlayamayan öğrenciler Bahar Döneminde Seviye 2 programını tekrar edebilirler.

Bahar Döneminde Seviye 2 programını tamamlayamayan öğrenciler Yaz Okulu programına katılabilirler veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Geçerli bir sağlık raporu ibraz eden öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Telafi Sınavına girebilirler.

Girne Üniversitesi Pte sınavı özel ders

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDAN MUAF OLMA
Aşağıda belirtilen uluslararası sınavlardan, kabul edilen düzeyde veya üzerinde puan aldıklarını belgeleyen öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeden İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri:

 • TOEFL Paper-based 480
 • TOEFL CBT 198
 • TOEFL IBT 55
 • KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 60
 • IELTS 5,5
 • VEC 58
 • TOEIC 520
 • NEW SAT 1000
 • SAT 1500
 • GCSE/GCE/IGCSE     C
 • PTE  50

İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Pilotaj Bölümü ve Lisansüstü program öğrencileri:

 • TOEFL Paper-based 510
 • TOEFL CBT 180
 • TOEFL IBT 64
 • KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 70
 • IELTS 6
 • VEC 68
 • TOEIC 600
 • NEW SAT 1200
 • SAT 1800
 • GCSE/GCE/IGCSE     B
 • PTE   55

Sample Placement Test

Sample Placement Test –Answer Key

Sample Proficiency Test

Sample Proficiency Test – Answer Key

Proficiency Listening Audio

Girne Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfı sene içi derslere ve sınavlara hazırlık ya da Girne Üniversitesi İngilizce hazırlık muafiyeti için online Pte sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00