Programın temel amacı, İngilizce dil yeterliliği bakımından öğrencileri fakülte derslerine hazırlamaktır.

Minimum 1 maksimum 2 dönemlik İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlayıp İTÜ Senatosu’nca kabul edilen yeterlilik sınavlarının (İTÜ Yeterlilik Sınavı, TOEFL iBT veya PTE) birinden başarılı olan öğrenciler, fakültelerine başlama hakkı kazanmaktadır. Fakültelerdeki programların eğitim dili %30 veya 100% İngilizce olduğu için Lisans Hazırlık Programı, öğrencilerin İngilizce lisans derslerini kolayca takip edebilecekleri düzeye getirmek üzere bir müfredat oluşturur.

Bu bakımdan, sadece müfredat değil, kurum içi sınavlar, materyaller, öğrenci özerkliği, teknoloji ve öğrenci ihtiyaçları Türk ve yabancı okutmanlarca dikkate alınır. 1997-1998 yılından itibaren lisans öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEÇERLİ İNGİLİZCE SINAVLAR VE MİNİMUM PUANLARI

TOEFL IBT ve PTE Sınavları İle İlgili Açıklama

– Üniversite Senatosu’nun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.

– Türkiye’de alınan TOEFL IBT sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir.

– 08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye’de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

1. Lisans Programları için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

SınavGeçerlilik SüresiING 100 – 112A – 201AING 112A – 201A
İTÜ YDY Yeterlilik2 Yıl60 – 74 / 10075 – 100 / 100
*TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition2 Yıl72 – 90 / 12091 – 120 / 120
**PTE Akademik2 Yıl55 – 74 / 9075 – 90 / 90

2. Lisansüstü Programları için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

SınavGeçerlilik SüresiTezsiz Yüksek Lisans ( 2. Öğretim )Yüksek Lisans (Tezli / 1.öğretim (Tezsiz))Doktora
İTÜ Yeterlilik2 Yıl55 / 10065 / 100
*TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition2 Yıl66 / 12078 / 12078 / 120
**PTE Akademik2 Yıl50 / 9062 / 9062 / 90
YDS /e-YDS / YÖKDİL5 Yıl55 / 10065 / 10065 / 100
Yeterlilik Sınavı
İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacıyla hazırlanır.
Sınav 2 aşamadan oluşur ve ikinci aşamaya yalnızca birinci aşamadan yeterli puanı (25/50) alan öğrenciler girebilir. Öğrencilerin sınavda başarılı sayılabilmesi için ikinci aşama puanlarının da en az 25/50 olması gerekmektedir. Sınavda lisans ve lisansüstü programlarına göre toplamda alınması gereken minimum puanlar için tıklayınız.
Birinci aşama: Dil Kullanımı & Okuma
İkinci aşama: Yazma & Dinleme
Birinci aşama:
Dil Kullanımı
Bu bölümün amacı, öğrencilerin genel ve akademik metinlerde sıkça kullanılan dil yapıları konusunda bilgisini ölçmektir. Bu bölüm Metin Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma başlıklı iki alt bölümden oluşur. Metin Tamamlama alt bölümünde öğrencilerin yaklaşık 400 sözcük uzunluğunda bir metni uygun dilbilgisi yapıları, sözcükler ve bağlaçlar ile tamamlamaları istenir. 10 çoktan seçmeli sorunun her biri 0,5 puan değerindedir. Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma alt bölümü her biri 1 puan değerinde olan 9 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soruda öğrencilere bir cümle verilir ve bu cümleye anlam olarak en yakın olan seçeneği seçmeleri istenir. Dil Kullanımı bölümünün sınav içindeki toplam ağırlığı 14 puandır.
Okuma
Bu bölümde farklı uzunluklarda (500-900 sözcük) özgün/yarı-özgün 3 metin vardır. Sorulan sorular metindeki ana fikri bulma, metindeki detayları anlama ve metinden çıkarım yapma gibi becerilere yöneliktir. Bu bölüm 24 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 1,5 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 36 puandır.
İkinci aşama:
Yazma
Sınavın bu bölümü Kompozisyon ve Entegre Yazma başlıklı iki alt bölümden oluşur.
Kompozisyon alt bölümünde öğrenciler verilen 2 sorudan birini seçerek 250-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon* yazarlar. Öğrencilerden bir konunun nedenlerini ya da sonuçlarını açıklamaları ya da verilen bir argümana dair kişisel görüşlerini yazmaları istenir. Bu bölümün sınav içindeki ağırlığı 20 puandır.
Akademik bir kompozisyon; bir giriş paragrafı, iki gelişme paragrafı ve bir sonuç paragrafından oluşur. Bu bölümün değerlendirilmesinde, öğrencilerin dilbilgisi kuralları ve kelime bilgilerinin yanında, düşüncelerini örneklerle destekleyerek, anlamlı ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde ifade etme becerileri de dikkate alınır.   
Entegre Yazma alt bölümünde öğrencilerden okuma ve dinleme metinlerinden edindikleri fikirleri sentezleyerek bir metin oluşturmaları beklenir. Bu bölümün sınav içindeki ağırlığı 10 puandır.
Bu bölümün değerlendirilmesinde, öğrencilerin dilbilgisi kuralları ve kelime bilgilerinin yanında, iki metin arasındaki ilişkiyi metinlerdeki ana fikirlere ve temel örneklere değinerek, anlamlı ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde ifade etme becerileri de dikkate alınır.
Yazma bölümünün toplam ağırlığı 30 puandır.
Dinleme
Sınavın bu bölümünde öğrencilerden yaklaşık 10 dakika boyunca akademik bir metni dinleyip not almaları istenir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinlerler, sonra metin ile ilgili soruları görürler. Metni dinlerken aldıkları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandırırlar. Bu bölüm 10 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 20 puandır.
Sınavın içerik, süre ve puan dağılımı tabloda sunulmuştur:
İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı 1. Aşama (120 dakika)
Sınav İçeriği
Soru Sayısı
Soru Puanı
Toplam Puan
Dil Kullanımı
– Metin Tamamlama
– Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma

İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı 1. Aşama (120 dakika)
Sınav İçeriği
Soru Sayısı
Soru Puanı
Toplam Puan
Dil Kullanımı
– Metin Tamamlama
– Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma
10
9


0,5
1
14
Okuma
24
1,5
36

İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama (135 dakika)

Sınav İçeriği
Soru Sayısı
Soru Puanı
Toplam Puan
Yazma
– Akademik Kompozisyon
– Entegre Yazma

Sınav Örneği ve Çıkmış Sorular
Sınav örneği ve analizi için tıklayınız. Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma, Okuma, Akademik Kompozisyon ve Dinleme bölümlerini içeren eski sınav örneklerine erişmek için tıklayınız.