Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

İngilizce Hazırlık Okulu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloi (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Biyomühendislik (İngilizce), Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), bölümlerinde zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanacaktır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, İletişim Fakültesi , Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanabilecektir.

Çok Yönlü Dil Eğitimi

Hazırlık programında hedefimiz farklı yabancı dil seviyeleri ile okulumuza katılan öğrencilerimizi mevcut İngilizce altyapılarını da değerlendirerek, kendilerine en uygun İngilizce programıyla eğitime başlatarak onları en kısa zamanda yeterlik sınavlarını başaracak ve kendi lisans programlarına katılabilecek düzeye çıkarmaktır. Öğrencilerimizin yabancı dile ilişkin bilgi edinmelerinin ötesinde, dört temel dil becerisini kazanmaları, hedef dilin iletişimsel işlevlerini başarıyla yerine getirmeleri ve iletişimsel stratejileri ustalıkla kullanabilmeleri temel ilkemizdir.

Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework of Reference for Languages) göre modüler (A1-A2-B1-B2-C1) bir eğitim programına tabi tutularak eğitimin başından sonuna kadar dil gelişimlerinin daha iyi izlenmesi ve gelişimlerine göre değerlendirilmeleri sağlanır. Bu programla öğrencilerimize derslerini izleyecekleri, ödev, sınav ve tezlerinde kullanacakları düzeyde İngilizce öğretmek yanında, günümüzde birbirine yabancı dünya insanlarının ortak iletişim dili haline gelmiş İngilizce’yi bilen ve aktif olarak kullanan meslek elemanlarının da ülkemize kazandırılması sağlanmaktadır.

En üst modüle ulaşan öğrencilere, genel İngilizce derslerine ilave olarak, lisans programlarına yönelik olarak alanlarıyla ilgili temel sözcüklere aşina olmaları, İngilizce not tutma becerilerinin geliştirilmesi ve alanlarıyla alakalı İngilizce akademik sunular yapabilmeleri maksadıyla özel amaçlı İngilizce programları uygulanır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce); Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Biyomühendislik (İngilizce), Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) bölümlerinde zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanacaktır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji (Türkçe), Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) bölümünde; İletişim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı açılacaktır.

Öğrencilerimizin dönem içi performans ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve arzu edilen başarı ivmesini korumak için deneyimli akademik kadromuz sürekli yönlendirme ve telafi programlarıyla öğrencilerimizin her zaman takipçisi olacaklardır.

ALFSI ile Üsküdar’dan dünyaya!

Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık programı ALFSI ve uluslararası anlaşmaları ile öğrencilerimiz çok sayıda avantaja sahip olabilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık programı, ALFSI ile; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve hatta Çin’de yer alan üniversite, enstitü ve akademiler ile yapmış olduğu anlaşmalar ile öğrencilerine hazırlık eğitiminden, yüksek lisansa kadar imkânlar sunmaktadır.

ALFSI Akademinin; University of California Los Angeles Extension, London College of Contemporary Arts, London School of Business and Finance, St Patrick’s College, Gisma Business School – Berlin ve 360 GSP College ile Amerika’dan FLS ve kolejleri ile İngiltere’nin saygın eğitim kurumlarından Cambridge Education Group ile anlaşmaları bulunmakta ve böylece öğrencilerimiz ilgili üniversitelerin hazırlık programlarına 2 sömestrde veya yaz dönemi boyunca isteğe bağlı olarak katılabilmektedir.

Muafiyet ve Sınav Eşdeğerlikleri

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Hazırlık Sınıfı ve Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet ve

Sınav Eşdeğerlikleri Tablosu

“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme çerçevesinde Üsküdar Üniversitesi tarafından uygulanacak  Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne ilişkin tablo aşağıda verildiği şekildedir. Üsküdar Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Sınavının eşdeğerlik hesaplamaları için de bu belgedeki eşdeğerlikler uygulanacaktır. Bu belgede hüküm bulunmayan hallerde ÖSYM Yönetim Kurulunun  14 Ocak 2015 tarihli belgesi esas alınır.

HAZIRLIKSINIFI Üsküdar Üni. GET Yeterlik Sınavı TOEFL(IBT) PearsonPTE Akademik YDS  CPE
İngilizce programlar için    66/100 79 75 75 C

Muafiyet Şartları

Zorunlu İngilizce Hazırlığı bulunan  programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi GET Yeterlik Sınavından 66/100 (79/120) ve üzerinde not alan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olurlar.

Buna ilave olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler de Hazırlık Sınıfından muaf olurlar:

  1. Son üç yılda, İngilizce’nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında orta öğretimini İngilizce olarak tamamlayanlar,
  2. ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)
  3. Üniversitenin belirlediği uluslararası sınavlardan (TOEFL, PTE vb.) üniversite tarafından öngörülmüş  puanları alanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)
  4. Daha önce bir başka üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfında okumuş ve yüz tam puan üzerinden Üsküdar Üniversitesi Senatosunun öngördüğü  puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl geçmemesi koşuluyla, başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Ancak, bu belgelerini  Yabancı Dil Yeterlik Sınavından önce ibraz etmeleri gerekir.

 Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.

  1. Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.
  1. Daha önce okudukları üniversitelerin önlisans/lisans programlarında alarak başarılı oldukları İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muafiyet başvurusunda  bulunan Dikey/Yatay  Geçiş  öğrencileri,  istedikleri takdirde bu dersleri okumak üzere tekrar başvuruda bulunabilirler. Ancak tekrarlanan derslere devam zorunlu olup bu derslerde, önceki başarı notları ne olursa olsun, alınan son notları geçerlidir.
  1. Birinci sınıfta zorunlu İngilizce dersleri olan İngilizce I – İngilizce II derslerinden muaf olup olunmayacağı, bu amaçla yapılan bir muafiyet sınavı ile belirlenir. Bu muafiyet sınavına katılmak isteğe bağlıdır. Muafiyet  Sınavından  70/100 ve üzerinde not alan öğrenciler zorunlu İngilizce-I dersinden, 80/100 ve üzerinde not alan öğrenciler ise ayrıca zorunlu İngilizce-II dersinden muaf olurlar. Bu derslerin muafiyet değerlendirmelerinde aşağıdaki eşdeğerlikler kullanılır.
Türkçe Lisans/Önlisans Programları Üsk.Üni. Muafiyet  Sınavı KPDS/ÜDS/YDS TOEFL(IBT) PearsonPTE Akademik
İngilizce 101  70 30 25 30
İngilizce 102  80 45 35 38

Seviye Tespit Sınavı

Placement sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için hazırlanmış, öğrencileri ihtiyaçları doğrultusunda akademik ihtiyaçlarını karşılamak üzere CEFR a göre hazırlanmıi A1, A2, B1 ve ya B2 seviyelerinden birine yerleştirmektir.

Sınav dinleme , Okuma ve Yazma bölümlerden oluşmaktadır.  Sınav süresi yaklaşık 120 dakikadır.

Placement sınavının bütünlemesi yoktur.

Yeterlik (Proficiency) Sınavı

Yeterlik (Proficiency) Sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınav kümesidir. Bu sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyinin kendi çalışma  alanlarında sunulan dersleri takip etmesini sağlayacak ve derslerin gereklerini yerine getirecek bir seviyede olup olmadığını tespit etmektir. Böylece, Yeterlik (Proficiency) sınavının amacı ,  öğrencilerin akademik metinleri okuması ve anlamasını, derslerin takibini yapabilmesi, notlar alabilmesi ve bu notları kullanabilmesi, bunun yanı sıra uzunluğu değişen akademik metinler oluşturabilmesi için öğrencinin İngilizce dil yeterlilik düzeyini ölçmektir. Bu sebeple, Yeterlik sınavı akademik amaçlıdır ve öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde, üniversite tarafından tanındığı takdirde, olan öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Dinleme Anlama (25 çoktan seçmeli sorular / 25pts.) ve Okuma Anlama (25multiple seçmeli sorular / 25pts.), Cloze test (10 puan), (30 puan) Yazma ve Konuşma (30 puan ). Sınav süresi yaklaşık 120 dakikadır.

Sınav 120 puan üzerindendir ve geçme Notu 79’dur..

Üsküdar Üniversitesi Pte özel ders

Muafiyeti kabul edilen sınavlar

TOEFL (Computer Based / CBT) 221-222

TOEFL (Internet Based / IBT) 84

TOEFL (Paper Based / PBT) 561-562

Pearson PTE (Academic) 71

CPE Passing Grade

FCE Passing Grade

CAE B

YÖKDİL-YDS-KPDS 70

Proficiency Exam (UPEX)


Proficiency Test is designed to assess the English language proficiency level of students who are entitled to undertake their undergraduate or graduate studies at Uskudar University. The aim of the exam is to determine whether the students’ proficiency in English is at a level that will enable them to follow courses offered in their respective fields of study and fulfill the requirements of the courses with relative ease. Thus, the Proficiency is mainly concerned with assessing students’ proficiency in reading and understanding academic texts, their ability to follow lectures, take notes and make use of these notes, as well as their competence in composing academic texts of varying length. Therefore, the main focus of the Proficiency is English for Academic Purposes and it may well serve the needs of students in other English-medium universities, provided it is recognized by their institutions.

Grading is out of 100. Passing grade is 60.

Proficiency exam consists of two parts.

PART 1 (RECEPTIVE SKILLS)

LISTENING

25%

(2 recordings)

·         1 While Listening (10-questions)

·         1 Note-Taking (10 questions)

READING

(35%)

(2 texts / 1000-1500words)

·         Main idea

·         Summary completion

·         T/F/NG

·         Inference

·         Reference

.         Comprehension

·         Guess the meaning (word)

PART 2 (PRODUCTIVE SKILLS)

WRITING

(30%)

300-350 words.Sample topics:

Psychology, Education, Sociology/Society, Family, Culture, Art, Crime, Marketing, Business, Environment, Linguistics, Health, Media, Sports, Travel, Technology.

SPEAKING

(10%)

4-5 Minutes

Topic based

Sample topics:

Psychology, Education, Sociology/Society, Family, Culture, Art, Crime, Marketing, Business, Environment, Linguistics, Health, Media, Sports, Travel, Technology.

Proficiency exam sample

Listening track

Üsküdar Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders , Haluk hoca 0532 343 65 00

Summary
Article Name
Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders
Description
Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00 Muafiyet ve Sınav Eşdeğerlikleri   T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı ve Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet ve Sınav Eşdeğerlikleri Tablosu