Işık Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı  Özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

Işık Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Işık Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’ dir. Yabancı Diller Okulu (SFL) olarak önceliğimiz öğrencilerimize akademik çalışmalarında gereksinim duyacakları dil becerilerini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) kazandırmaktır. Üniversitemize yeni başlayan her öğrenci, öncellikle İngilizce seviyesinin akademik çalışmalar için yeterli düzeyde olduğunu kanıtlamalıdır.. Bunu, ya kurumumuz tarafından verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçerek ya da dışarıdan alınacak sınavlarla (TOEFL, IELTS, YDS ) belgelemek durumundadır. (Daha fazla bilgi)

İngilizce Yerleştirme Sınavı

Seviye Belirleme Sınavı’nın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav 90 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%35) ve yazma (%40) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır.

Sabah oturumu 2 bölümden oluşur. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez. Bu bölümün amacı öğrencileri sınavın konu başlığına hazırlamaktır. Çok kısa açıklamalar, resimler ve sorular ile öğrencilerin sınavın konusu hakkında düşünmeleri sağlanır.

İkinci bölümde bir okuma metni verilir. Öğrencilerin toplam 20 çoktan seçmeli veya eşleştirmeli soruyu 60 dakika içinde cevaplandırmaları beklenmektedir.

Üçüncü bölümde dinleme becerisi ölçülür. Okunacak metin 2 bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm, yaklaşık 10-12 dakikalık metinlerden oluşur. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilir. Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli okunur. Buradaki amaç, öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili bir önfikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kağıtlar verilir. Metnin dinlenmesinden sonra öğrencilere soru kağıtları dağıtılır. Öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları 13 dakika içinde cevaplamaları istenir. Daha sonra ise metnin ikinci bölümüne geçilir.

Dördüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere sınavın konusu ile ilgili, okudukları ve dinledikleri metinlerden de yararlanabilecekleri bir konu verilir. 60 dakika içinde akademik bir kompozisyon yazmaları beklenir.

Örnek Sınavlar

Practice Exams

Işık Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir. Yabancı Diller Okulu (SFL) olarak önceliğimiz öğrencilerimize akademik çalışmalarında gereksinim duyacakları dil becerilerini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) kazandırmaktır.Üniversitemize yeni başlayan her öğrenci, öncellikle İngilizce seviyesinin akademik çalışmalar için yeterli düzeyde olduğunu kanıtlamalıdır. Bunu, ya kurumumuz tarafından verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçerek ya da dışarıdan alınacak sınavlarla (TOEFL/YDS/ÜDS/PTE) belgelemek durumundadır. (Daha fazla bilgi)
 
İngilizce Yerleştirme Sınavı
Seviye Belirleme Sınavı’nın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav 75 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı’na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı’nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler. (Sınav Talimatları)
İngilizce Yeterlik Sınavı (Örnek Sınav)
Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%25) yazma (%25) ve konuşma (%25) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Konuşma sınavı aynı gün öğleden sonar veya ertesi gün verilebilir.
Sabah oturumu 2 bölümden oluşur.
İlk bölümde çoklu mini okuma metinleri verilir. Soru sayısı metinlerin uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Okuma sınavı süresi ortalama 60 ila 75 dakikadır.
İkinci bölümde dinleme becerisi ölçülür. Dinleme metni 1500-1600 kelimeden oluşan genel bilgi içeren bir metindir ve ortalama 15-20 dakika sürer. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Dinleme kısmı bittikten sonra öğrencilerin tuttukları notları kullanarak 15-20 dakika içerisinde verilen soruları cevaplamaları beklenir.
Üçüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere 500-550 kelimelik bir okuma metni verilir. Öğrencilerin verilen metni okuyup özetini çıkarıp metinle alakalı soruya katılma/karşı çıkma şeklinde bir cevap vermeleri gerekir. Öğrenciler fikirlerini metinden aldıkları bilgiler ile desteklemedir. (Sınav Talimatları)
Çıkış Sınavı (Exit Exam) (Örnek Sınav)
 
Çıkış Sınavı Ocak , Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.
Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı’na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı’nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden her biri %25 ağırlığındadır.
Haziran ayındaki Çıkış Sınavı’nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu’nun* sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı’na kaldıkları yerden devam ederler.
Hazırlık Programı’nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50’sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı’ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı’nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.
Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, ‘Quiz’ adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir. (Sınav Talimatları)

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıdaki sınavlardan bir yıl içerisinde aşağıda belirtilen geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.
Lisans Öğrencileri:
TOEFL PBT 532
TOEFL CBT 199
TOEFL IBT 72
YDS/e-YDS/ÜDS 60
PTE Academic 55
_______________
*Yaz Okulu’na katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu ücretlidir. Burslu öğrenciler ise bursları oranında az ödeme yaparlar.
*Midterm/Final Sınavları İçin Respondus Kullanım Talimatları

Işık Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı  Özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00