İngilizce Hazırlık Programı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), yabancı dille öğretim yapan bir öğretim kurumu olduğundan, lisans öğrencileri için Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamak zorunludur. Hazırlık Programı’na katılım, ön lisans (MYO) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için isteğe bağlıdır.

Kayıt döneminde verilecek Seviye Belirleme Sınavı’na tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net ve yazma bölümünden B1 (intermediate) oranında başarılı olan öğrencilerimiz Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için; lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan, 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan almaları gerekmektedir.

Ayrıca; aşağıda belirtilen ve üniversitemiz tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puanı alan öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılırlar.

Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için:

TOEFL (IBT 72)
YDS / e-YDS / YÖKDİL 60
Pearson PTE Akademik 55
CAE C

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:

TOEFL (IBT 79)
YDS / e-YDS / YÖKDİL 80
Pearson PTE Akademik 78
CAE A

 


 TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL, PTE ve CAE sonuçlarının, akademik yıl başlamadan üniversiteye teslim edilmesi gerekmektedir. Yıl içerisinde bu sınavlarda başarı gösteren öğrenciler, ancak bir sonraki yarıyılda fakültelerine başlayabilirler.

 

Hazırlık Programı zorunlu mudur?

Bahçeşehir Üniversitesi’nde, İngilizce Hazırlık Programı’nda muafiyet, öğrenim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan program öğrencileri için “zorunlu” dur. Hazırlık programına devamın “isteğe bağlı” olduğu program öğrencileri, Hazırlık Programı’nda öğrenim görmek istediklerinde taleplerini kayıt sırasında ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadırlar.

İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nda normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıl, azami eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır. Birinci akademik yılın sonunda Hazırlık Programı’ndan başarılı olan öğrenciler ikinci akademik yılın başında üniversitedeki programlarında derse başlarlar; başarılı olamayanlar ise Hazırlık Programı’nda öğrenimlerine devam ederler. İkinci akademik yılın sonunda da başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

İsteğe bağlı Hazırlık sınıfı öğrencilerinin birinci akademik yılın sonunda başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın birinci sınıfa atamaları yapılır; bu öğrenciler, ikinci akademik yılda da İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime devam etmek istediklerinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne taleplerini bildiren dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan nasıl muaf olabilirim?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nca verilen sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından (TOEFL, Pearson PTE Academic, Cambridge C1 Advanced (eski adıyla CAE – Cambridge English: Advanced)) istenen puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip olan veya geldiği üniversitede %100 İngilizce öğrenim veren bir program öğrencisi olup Hazırlık Programı’ndan İngilizce dil yeterlik belgesi getiren öğrenciler de Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirler. 

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için hangi sınavlara girmem gerekiyor?   

 1. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
 2. İngilizce Yeterlik Sınavı 

 

 1. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı nedir? İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na katılmak zorunlu mudur?

Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen ve sonrasında verilecek İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin belirlenmesi için yapılan bir sınavdır. Seviye Belirleme Sınavı’na, ilk kez kayıt yaptıran ve öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimiz ile Hazırlık Programı’nda isteğe bağlı öğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin (gerek yurtdışı kampüslerinde gerekse İstanbul’da  eğitim alacak olan tüm öğrenciler) katılımı zorunludur. Bu sınavdan 60 soruda en az 30 soru net yapan öğrenciler başarılı sayılarak İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

 

 •  İngilizce Seviye Belirleme Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi ve okuma bölümlerinden oluşacaktır. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda çoktan seçmeli bölümden 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örneklerine, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Soru Örnekleri” alt linkinden ulaşabilirsiniz.

 • İngilizce Seviye Belirleme Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Akademik Yıl başında verilen İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu, Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Takviminde ve Kayıt Kılavuzu’nda da belirtilen tarih olan 5 Ekim 2020 Pazartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz.

 • İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup Yeterlik Sınavı’na girebilmek için kaç puan almam gerekli?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net yapan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklardır.

 

 1. İngilizce Yeterlik Sınavı nedir? 1 (Bir) akademik yıl içinde kaç kez verilir?

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizce’deki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca Ekim, Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere 4 (dört) kez uygulanır (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Takvimi).

 

 • İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan geçme notu nedir?

Lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen ön lisans (MYO) öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan geçmeleri için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir. 

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) puandır.

 • İngilizce Yeterlik Sınavı’nın kapsamı nedir?

Yazılı Sınav: Okuma, yazma yetilerini ve kelime ile dilbilgisi bilgilerini ölçer.

Sözlü Sınav: Konuşma yetisini ölçer.

İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye ve sınav örneğine Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınav Örnekleri”  alt linkinden ulaşabilirsiniz.

 • İngilizce Yeterlik Sınav Sonucumu nasıl öğrenebilirim?

İngilizce Yeterlik Sınav sonucunuzu Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi ve Kayıt Kılavuzu’nda da belirtilen tarih olan 9 Ekim 2020 Cuma günü  Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz.

 • İngilizce Yeterlik Sınavı için hangi kitaplardan faydalanabilirim?

KPDS, TOEFL, YDS / e- YDS / YÖKDİL, CAE veya İngilizce yeterlik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan yararlanılabilir.

Hazırlık Programı sınıfım nasıl belirleniyor?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programında dersler 12 Ekim Pazartesi günü online olarak başlayacaktır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için, öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir.

Lisans ve dikey geçiş düşünen ön lisans (MYO) öğrencileri için:

TOEFL (IBT) 72*
YDS / e- YDS / YÖKDİL 60
Pearson PTE Akademik 55
CAE C

İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:

TOEFL (IBT) 79*
YDS / e- YDS / YÖKDİL 80
Pearson PTE Akademik 78
CAE A

* TOEFL® sınav tarihinden sonra 2 yıl geçerlidir. Sınav kaydı esnasında, Bahçeşehir Üniversitesi’ne puanlarınızı göndermek için kullanmanız gereken kurum kodu C471‘dir. Bölüm kodu yoktur, bu kısım boş bırakılabilir. Bahçeşehir Üniversitesi, adayların elden bizzat teslim ettikleri TOEFL iBT® sınav puan raporlarını kabul etmemektedir ve sınav puanlarının doğrudan ETS tarafından gönderilmesi gerekir. Bahçeşehir Üniversitesi, ETS tarafından sağlanan çevrimiçi bir doğrulama sistemi üzerinden TOEFL sonuçlarını doğrulamaktadır. Daha fazla bilgi için www.toeflgoanywhere.org websitesini ziyaret ediniz.

Bahçeşehir Üniversitesi TOEFL MyBest ™ puanlarını kabul etmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi TOEFL Special Home Edition ™ puanlarını kabul etmektedir.

Ayrıca, öğretim dili %100 İngilizce olan bir üniversitenin programının İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı olduklarını gösteren “dil yeterlik belgelerini” ibraz etmeleri halinde ve en az son üç yılında, İngilizce’ nin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar.

 2. Hazırlık Eğitimi, Sınavları ve Devam Durumu

Hazırlık Programı’nda nasıl bir öğretim sistemi uygulanmaktadır?

Hazırlık öğrencileri için modüler sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır. 1 (Bir) akademik yıl, her biri sekiz haftadan oluşan toplam 5 (beş) modül ve 4 (dört) seviye (A1, A2, B1, B2) ve İngilizce Yeterlik Sınavı Hazırlık Kursu’ndan (PREP-C) oluşur. Öğrencilerin bir sonraki modüle geçebilmeleri için her bir modülü başarıyla tamamlamaları zorunludur.

Öğrenci, bir sonraki seviyeye geçebilmek için bulunduğu kurdan en az % 65 başarı notunu almak zorundadır.

Öğrenci bulunduğu modül sonu yapılacak olan Modül Sonu Sınavına girmek için o modülün devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmalıdır. 

Akademik yıl içerisinde uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme şartı nedir?

Yıl içerisinde Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına, devamsızlık sorunu olmayan PREP-C seviyesi öğrencileri, B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B2 seviyesinden en az 65 (altmış beş) başarı notu alanlar) ve/veya B1 seviyesini 2, 4 ve 5. modüllerde yüksek başarı ile tamamlayan (en az 80 başarı notu alanlar) öğrenciler girmeye hak kazanır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmeleri için B1 seviyesinden 80 (seksen) almaları yeterli değildir; B2 seviyesini en az 65 (altmış beş) başarı notu ile tamamlamak zorundadırlar.

Tüm başarısız öğrencilerin, bir sonraki akademik yıl başlangıcında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakları saklıdır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar. 

Hazırlık Programı’nı 1. Yarıyılda bitirirsem 2. Yarıyılda fakülteden ders alabilir miyim?

Hazırlık Programı’nı 1. yarıyılda başarıyla bitiren (İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan ve 4-yıllık fakültelere kayıtlı olan) öğrenciler, 2. yarıyılda fakültelerinde ilgili bölümlerinden ders almaya başlarlar. 1. yarıyılın sonunda başarılı olan tüm öğrenciler fakültelerinden ders almak zorundadırlar. 

Hazırlık Programı’nda devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, Hazırlık Programında devam zorunluluğu vardır. Tüm seviyelerde eğitim gören öğrencilerin, ilgili modülün sonunda yapılacak modül sonu sınavlarına girebilmeleri için okumakta oldukları modülün devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler devam durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (SAP)’den takiple yükümlüdürler.

7-8 haftalık modüller için her modülde, raporlu ya da raporsuz, 20 (yirmi) ders saati (modül toplam ders saatinin % 90 devam zorunluluğu),  16 haftalık uzun modülde ise 40 (kırk) ders saati devamsızlık üst sınırı vardır. Bu devamsızlık süresini aşan öğrenciler ilgili modül sonu yapılan sınavlara girme hakkını kaybederler.

Giremediğim sınavlar için telafi sınavı alabilir miyim?

Öğrencinin, Devlet Hastaneleri, A Grubu Özel Hastaneler veya Aile Hekimliği Merkezleri’nden (2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14. maddesinin ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun Ek 47. maddesi) sağlık raporu getirmesi durumunda kendisine bazı sınavlar için telafi sınavı verilir. Raporlar, rapor bitiş tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Hazırlık Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.

Öğrencilere hangi sınavlar için telafi verilebileceği akademik yılın başında bildirilmektedir.

Notlarımı ve devam durumumu nasıl öğrenebilirim?

Öğrenciler, notlarını ve devam durumlarını, kayıt esnasında kendilerine verilmiş olan şifreleri ve kullanıcı adlarıyla Bahçeşehir Üniversitesi Web Sayfası’nda (http://st.bau.edu.tr) bulunan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine (SAP) girerek öğrenebilirler. 

Online dersler ve sınavlarda teknik sorun yaşarsam ne yapmalıyım?

Öğrenciler, online dersler ve sınavlarda yaşadıkları teknik sorunların çözümü için Teknoloji Tabanlı Öğrenme Birimi’ne (TELU) e mail atabilir (telu@sfl.bau.edu.tr) veya kendi itslearning sayfalarından BAU SFL TELU’ya mesaj atarak yardım alabilirler.

İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı Okuma, Dinleme, Dilbilgisi, Kelime Bilgisi ve Yazma yetilerini ölçer.

Sözlü Sınav ise Konuşma Yetisini ölçer. 

Öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olup Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yeterlik Sınavı’ndan en az %60 puanlık başarı göstermeleri gerekmektedir. Bu oran Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için % 80 olarak belirlenmiştir.

Yeterlik Sınavı’ndan yeterli puanı alamayan öğrenciler en az bir yarıyıl İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim göreceklerdir.

 

Örnek Sınavlar

Örnek Yeterlilik Sınavını indirmek için tıklayınız.

Örnek Yeterlilik Sınavını(Ses Dosyalı) indirmek için tıklayınız.

Örnek Erasmus İngilizce Sınavını indirmek için tıklayınız.

 

 Bahçeşehir Üniversitesi 2013 – 2014 Lisansüstü İngilizce Yeterlik Sınavı         Soru sayısı   : 60 çoktan seçmeli +1 kompozisyon yazma

Süre               : 180 dakika

Ağırlık           : %80

Tanımı           : Bu sınavdaki sorular aşağıdaki becerileri ölçmeyi hedefler:

kelime bilgisi, dili kullanma, okuma, dinleme ve yazma

 

ÖLÇÜLEN BECERİ SÜRE SORU TİPLERİ SORU SAYISI
KELİME BİLGİSİ  

 

65 dakika

GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ 10 SORU
OKUMA / DİLİ KULLANMA 1.   OKUDUĞUNU ANLAMA

 

–          ANA FİKİR BULMA

–          ÇIKARIMDA BULUNMA

–          REFERANSLARI BULMA

–          KELİMEYİ TAHMİN ETME

 

2.   YETERLİK ÖLÇEN SORULAR 

–          BOŞLUK DOLDURMA (1 ya da 2 metin)

–          EŞ ANLAMLI CÜMLEYİ BULMA

 

20 SORU

 

 

 

 

 

 

15 SORU

DİNLEME 45 dakika 1. DİNLERKEN CEVAPLAMA

 

2. NOT ALMA

15 SORU
      TOPLAM 60 SORU
YAZMA 70 dakika KOMPOZİSYON YAZMA (300 – 350 KELİME) 1 Kompozisyon
 
 

Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00