Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

İngilizce Hazırlık Okulu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloi (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Biyomühendislik (İngilizce), Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), bölümlerinde zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanacaktır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, İletişim Fakültesi , Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanabilecektir.

Çok Yönlü Dil Eğitimi

Hazırlık programında hedefimiz farklı yabancı dil seviyeleri ile okulumuza katılan öğrencilerimizi mevcut İngilizce altyapılarını da değerlendirerek, kendilerine en uygun İngilizce programıyla eğitime başlatarak onları en kısa zamanda yeterlik sınavlarını başaracak ve kendi lisans programlarına katılabilecek düzeye çıkarmaktır. Öğrencilerimizin yabancı dile ilişkin bilgi edinmelerinin ötesinde, dört temel dil becerisini kazanmaları, hedef dilin iletişimsel işlevlerini başarıyla yerine getirmeleri ve iletişimsel stratejileri ustalıkla kullanabilmeleri temel ilkemizdir.

Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework of Reference for Languages) göre modüler (A1-A2-B1-B2-C1) bir eğitim programına tabi tutularak eğitimin başından sonuna kadar dil gelişimlerinin daha iyi izlenmesi ve gelişimlerine göre değerlendirilmeleri sağlanır. Bu programla öğrencilerimize derslerini izleyecekleri, ödev, sınav ve tezlerinde kullanacakları düzeyde İngilizce öğretmek yanında, günümüzde birbirine yabancı dünya insanlarının ortak iletişim dili haline gelmiş İngilizce’yi bilen ve aktif olarak kullanan meslek elemanlarının da ülkemize kazandırılması sağlanmaktadır.

En üst modüle ulaşan öğrencilere, genel İngilizce derslerine ilave olarak, lisans programlarına yönelik olarak alanlarıyla ilgili temel sözcüklere aşina olmaları, İngilizce not tutma becerilerinin geliştirilmesi ve alanlarıyla alakalı İngilizce akademik sunular yapabilmeleri maksadıyla özel amaçlı İngilizce programları uygulanır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce); Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Biyomühendislik (İngilizce), Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) bölümlerinde zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanacaktır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji (Türkçe), Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) bölümünde; İletişim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı açılacaktır.

Öğrencilerimizin dönem içi performans ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve arzu edilen başarı ivmesini korumak için deneyimli akademik kadromuz sürekli yönlendirme ve telafi programlarıyla öğrencilerimizin her zaman takipçisi olacaklardır.

ALFSI ile Üsküdar’dan dünyaya!

Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık programı ALFSI ve uluslararası anlaşmaları ile öğrencilerimiz çok sayıda avantaja sahip olabilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık programı, ALFSI ile; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve hatta Çin’de yer alan üniversite, enstitü ve akademiler ile yapmış olduğu anlaşmalar ile öğrencilerine hazırlık eğitiminden, yüksek lisansa kadar imkânlar sunmaktadır.

ALFSI Akademinin; University of California Los Angeles Extension, London College of Contemporary Arts, London School of Business and Finance, St Patrick’s College, Gisma Business School – Berlin ve 360 GSP College ile Amerika’dan FLS ve kolejleri ile İngiltere’nin saygın eğitim kurumlarından Cambridge Education Group ile anlaşmaları bulunmakta ve böylece öğrencilerimiz ilgili üniversitelerin hazırlık programlarına 2 sömestrde veya yaz dönemi boyunca isteğe bağlı olarak katılabilmektedir.

 

Sınav Eşdeğerlikleri

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları

Kayıt olan ve Hazırlık programına katılacak bütün öğrencilerimiz Seviye Tespit Sınavına  girmek zorundadır. Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına gore öğrenciler  dil seviyelerine gore A1,A2 veya B1 kurlarından birine yerleştirilir. Hazırlık sınıfından muaf olmak amacıyla Yeterlik Sınavına girmek  isteğe bağlıdır. Girmek isteyen öğrenciler kayıt işlemleri esnasında yeterlik sınavına girmek istediklerini belirteceklerdir. Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri not alanlar Hazırlık sınıfından muaf olurlar ve lisans programlarına devam ederler.

Sınav Eşdeğerlikleri

Muafiyet Şartları

İngilizce yeterliliğini aşağıda belirtilen kriterler dahilinde ulusal/uluslararası(resmî/asıl) sınav sonuç belgeleri ile kanıtlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.

HAZIRLIK

SINIFI

Üsküdar Üni. Yeterlik Sınavı

KPDS/ÜDS

TOEFL

(IBT)

TOEFL

(CBT)

TOEFL

(PBT)

IELTS Overall

FCE

İngilizce programlar için

60

70

84

221

561

  5.00

C

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini yeni kayıt yaptırdıkları Güz Yarıyılı başlamadan önce Yabancı Diller Koordinatörlüğü vasıtasıyla Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edebilirler.
 9. Geçerlilik süresi hesabında, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile üniversitemiz Güz Yarıyılı başlama tarihi arasındaki süre dikkate alınır.
 10. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin, belgelerini değerlendirilmek üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekir.
 11. Eğitim dili Türkçe olan lisans/önlisans programlarında zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak için gerekli eşdeğer notlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Zorunlu derslerin muafiyet sınavı ayrıca yapılır.

Türkçe Lisans/

Önlisans Programları

Üsk.Üni.Muafiyet  Sınavı

KPDS/ÜDS

TOEFL

(IBT)

TOEFL

(CBT)

TOEFL

(PBT)

IELTS Overall

İngilizce 101

(A2) 70

45

54

154

478

3.50

İngilizce 102

(B1) 80

55

66

184

514

4.00

 

 

 

 

 

 

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı 

özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Seviye Tespit Sınavı

Example Placement Test Questions

*This is just a sample of a few questions that may appear on our Placement Test. These questions will NOT be the questions on the actual test.

 Part I

 Verb Tenses:  Read the following paragraph.  It tells what Morris does every weekend.

Morris is a man of habit.  Every weekend, he does the same things.  On Saturdays, he gets up early.  He picks up the paper and puts on the coffee.  He drinks his coffee and reads the paper for several hours.  At noon, he gets on the bus and rides to the supermarket.  There he buys all the food he needs for the week.  On Saturday nights, he eats dinner in a restaurant with a good friend, and then they go out to see a show.  On Sundays, Morris visits his elderly mother.  They always have lunch together.  At the end of the day, Morris goes home and eats supper

Now, choose the correct words to fill in the blanks so that they tell what Morris did last weekend.

 

Example: Morris is a man of habit.  Last weekend, he did some things.  On Saturday, he

 

___woke___ up early.

 

a. waked

b. woke

c. wakes

 

1. He __________ up the paper and __________ on the coffee.

 

a. pick/put

b. picked/put

c. picks/puts

 

2. He _________ his coffee and __________ the paper for several hours.

 

a. drank/read

b. drink/reads

c. drank/reads

 

3. At noon, he _________ on the bus and __________ to the supermarket.

 

a. getting/rides

b. got/ went

c. goes/went

Part II

 

 1. F.   Read the passages and find the meaning of the word from the context.The cowbird is a strange animal. It does not construct its own nest, but lays its egg in the nest of another bird. The cowbird then leaves the eggs with the hopes that the other bird will take care of the babies when they hatch.1. What does “construct” mean? _______a)   move
  b)   worry
  c)   build
  d)   destroyFingernails grow more quickly on a person’s dominant hand. If you are right-handed, you will find that you need to trim the fingernails on your right hand more often than your left hand. However, if you are left-handed, you will have to do the opposite.2. If your right hand is dominant, this means _______a)   your left hand is stronger than your right hand.
  b)   your right hand is stronger than your left hand.
  c)   neither hand is strong.
  d)   you need to trim your fingernails.

Army ants in South America travel in a swarm eating insects. They sweep across the land in a dark bunch. People leave their homes for awhile if they are in the ants’ path.

3. Which word means swarm? ­_______

a)      group
b)      trail
c)      bus
d)     battalion

Part III
LONG READING AND RESPONSE

 Advertising: The Selling of a Product

 A consumer walks into a store. He stands in front of hundreds of boxes of laundry detergent. He chooses one brand, pays for it, and leaves. Why does he pick that specific kind of soap? Is it truly better than the others? Probably not. These days, many products are nearly identical to one another in quality and price. If products are almost the same, what makes consumers buy one brand instead of another? Although we might not like to admit it, commercials on television and advertisements in magazines probably influence us much more than we think they do.

Advertising informs consumers about new products available on the market. It gives us information about everything from shampoo to toothpaste to computers and cars. But there is one serious problem with this. The “information” is actually very often misinformation. It tells us the products’ benefits but hides their disadvantages. Advertising not only leads us to buy things that we don’t need and can’t afford, but it also confuses our sense of reality. “Zoom toothpaste prevents cavities and gives you white teeth!” the advertisement tells us. But it doesn’t tell us the complete truth: that a healthy diet and a good toothbrush will have the same effect.

Advertisers use many methods to get us to buy their products. One of their most successful methods is to make us feel dissatisfied with ourselves and our imperfect lives.  Advertisements show us who we aren’t and what we don’t have. Our teeth aren’t white enough. Our hair isn’t shiny enough. Our clothes aren’t clean enough. Advertisements make us afraid that people won’t like us if we don’t use the advertised products. “Why don’t I have any dates?” an attractive young woman asks in a commercial. “Here,” replies her roommate, “try Zoom toothpaste.” Of course she tries it, and immediately the whole football team falls in love with her. “That’s a stupid commercial,” we might say. But we still buy Zoom toothpaste out of fear of being unpopular and having no friends.

If fear is the negative motive for buying a product, then wanting a good self-image is the positive reason for choosing it. Each of us has a mental picture of the kind of person we would like to be. For example, a modern young woman might like to think that she looks like a beautiful movie star. A middle-aged man might want to see himself as a strong attractive athlete. Advertisers know this. They write specific ads to make certain groups of people choose their product. Two people may choose different brands of toothpaste with the identical price, amount and quality; each person believes that he or she is expressing his personality by choosing the brand.

Advertisers get psychologist to study the way consumers think and their reasons for choosing one brand instead of another. These experts tell advertisers about the motives of fear and self-image. They also inform them about recent studies with colors and words. Psychologists have found that certain colors on the package of an attractive product will cause people to reach out and take that package instead of buying and identical product with different colors. Also, certain words attract our attention. For example, the words, “new”, “improved”, “natural”, and “giant size” are very popular and seem to draw our eyes and hands toward the package.

Many people believe that advertising does not affect them. They feel that they have freedom of choice, and they like to think that they make wise choices. Unfortunately, they probably don’t realize the powerful effect of advertising. They may not clearly understand that advertisers spend billions of dollars each year in aggressive competition for our money, and they are extremely successful. Do you believe that ads don’t influence your choice of products? Just look at the brands in your kitchen and bathroom.

Using the following clues , guess the meaning of the underlined words and choose the best answer.

1. These days, many products are nearly identical to one another in quality and price.  If they are almost the same, what makes us buy one brand instead of another?

a. Exactly the same

b. Somewhat the same

c. Not alike

b. Somewhat not alike

2.    Advertising gives us information about products, but there is a problem: The “information” is actually very often misinformation.

a. Information that has been misplaced

b.  Information that cannot be found

c. Information which is wrong

d. Information that is not understood.

Proficiency Sınavı :http://hazirlik.uskudar.edu.tr/yeterlik-proficiency-sinavi

Proficiency Exam (UPEX)


Proficiency Test is designed to assess the English language proficiency level of students who are entitled to undertake their undergraduate or graduate studies at Uskudar University. The aim of the exam is to determine whether the students’ proficiency in English is at a level that will enable them to follow courses offered in their respective fields of study and fulfill the requirements of the courses with relative ease. Thus, the Proficiency is mainly concerned with assessing students’ proficiency in reading and understanding academic texts, their ability to follow lectures, take notes and make use of these notes, as well as their competence in composing academic texts of varying length. Therefore, the main focus of the Proficiency is English for Academic Purposes and it may well serve the needs of students in other English-medium universities, provided it is recognized by their institutions.

Grading is out of 100. Passing grade is 60.

Proficiency exam consists of two parts.

PART 1 (RECEPTIVE SKILLS)

 

LISTENING

 

25%

(2 recordings)

·         1 While Listening (10-questions)

 

·         1 Note-Taking (10 questions)

READING

 

(35%)

(2 texts / 1000-1500words)

·         Main idea

 

·         Summary completion

·         T/F/NG

·         Inference

·         Reference

.         Comprehension

·         Guess the meaning (word)

 

 

 

PART 2 (PRODUCTIVE SKILLS)

WRITING

 

(30%)

300-350 words.

Sample topics:

Psychology, Education, Sociology/Society, Family, Culture, Art, Crime, Marketing, Business, Environment, Linguistics, Health, Media, Sports, Travel, Technology.

SPEAKING

 

(10%)

4-5 Minutes

Topic based

Sample topics:

Psychology, Education, Sociology/Society, Family, Culture, Art, Crime, Marketing, Business, Environment, Linguistics, Health, Media, Sports, Travel, Technology.

 


Proficiency exam sample

Listening track

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00