Marmara Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Marmara Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Marmara Üniversitesi  Muafiyet  Sınavı

Birimin Amacı

İngilizce Hazırlık Biriminin amacı öğrencilerin fakültelerinde alacakları eğitimleri süresince ihtiyaç duyacakları İngilizce düzeyi ve dil becerilerinin kendilerine kazandırılmasıdır. Bu amaçla hem teorik hem de teknolojik yenilikler yakından takip edilmektedir.

Eğitim Programları

Her eğitim yılı başında İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı uygulanır. Bu sınavın sonucunda başarılı olan öğrenciler fakültelerindeki eğitime başlayabilirler. Hazırlık okuyacak olan öğrenciler ise seviyelerine göre A1 (başlangıç), A2 (orta öncesi), ve B1 (orta) kurlarına yerleştirilirler. Programımızın hedefi farklı seviyelerde başlamış olan öğrencilerin eğitim yılı sonunda İngilizce Yeterlilik Sınavı seviyesine gelmeleridir. Bu nedenle grupların sene içi eğitimi, varılacak hedef dikkate alınarak düzenlenir. Öğrencilere akademik çalışmalarında kullanabilecekleri okuma, dinleme ,yazma ve konuşma becerileri kazandırılmaya çalışılır.

Ders Tanımı

Yabancı dil eğitiminin amacı hazırlık okulu öğrencilerine İngilizce’nin okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi dil becerilerinin entegre edilerek öğretilmesi ve bunun sonucunda öğrencilerin Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerinde B1 + seviyesine ulaşmalarıdır. Bu dersin içeriğini konu bağlamında verilen gramer kuralları, etkin kelime kullanımı, etkin sözlük kullanımı okuduğunu anlama, ders dışı okuma, cümle ve paragraf yazımı, karşılıklı konuşma, sözlü üretim, ikili ve grup tartışmaları, topluluk önünde konuşma, kelime oyunları, telaffuz alıştırmaları ve portfolyo değerlendirmesi oluşturmaktadır.

Amaçlar

1.Akademik alanda gerekli olan temel İngilizce dil becerilerini kazandırmak

2. Sınıf arkadaşlarıyla ikili ve grup halinde iletişim kurarak akıcı konuşma becerisini geliştirmek

3.Gündelik hayatta kullanılan kelime dağarcığını geliştirmek

4.Ders kitapları ve malzemelerini kullanarak hedef dilin kullanıcıları ve kendi kültürü arasındaki farklılıkları inceleme fırsatı elde etmek

Ders Yükümlülükleri

Öğrenci aşağıdaki ders yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

1.Haftada en az 10 saat kendi başına çalışmak. Kendi başına çalışmak eğitmen tarafından verilen tüm ödevleri de kapsar.

2.Sınıf içi tartışma ve etkinliklerine sorular sorarak, yorum yaparak ve fikrini söyleyerek aktif bir şekilde katılmak.

3.Araştırma yapmak, ders notlarını ve verilen materyalleri tekrarlamak, ders kitabını çalışmak ve istenen tüm etkinlikleri belirtildiği şekilde tamamlamak.

4.Öğrenciler etkili sözlük kullanma tekniklerini öğrenebilmeleri için kendi sözlüklerini ders esnasında yanlarında bulundurmalıdırlar.

Laboratuar çalışmaları

İngilizce Eğitim Programı güz döneminde A2 ve B1 gruplarında bahar döneminde ise A1 gruplarında laboratuar ortamında bilgisayar destekli eğitimle takviye edilir. Laboratuar destekli İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilerimize etkin bilgisayar kullanımının yanı sıra etkili sunuş teknikleri becerileri kazandırmaktır.

Sınıf içi Ölçme ve Değerlendirme

Writing Portfolio=25 puan

Öğrenciler portfolyolarındaki tüm ödevleri tamamlamakla yükümlüdür. Portfolyo içinde 20 çalışma olmalıdır. Çalışmalar portfolyo dosyasındaki matbu kağıtlara yazılacaktır. Öğrenciler her bir ödev için bir “ilk” bir de “son” kopya yazmalıdır. Her bir kopya 25 puan üzerinden değerlendirilip ortalaması alınacaktır ve bu ortalama öğrencinin o çalışma için son notunu oluşturacaktır. Çalışmalar eğitmenin belirlediği tarihlerde teslim edilmelidir. Geç teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Performance Portfolio=25 puan

Öğrenciler her dönem 3 sözlü sunum yapacaklardır. Sunum konuları ve tarihleri ders programında belirtilmiştir. Sözlü sunumlar 10’ar puan, poster sunumu 5 puan değerindedir. Sunumlar, soru-cevap kısmı da dahil olmak üzere yaklaşık 10 dakika sürmelidir.

Progress Tests

Progress Testler öğrencilerin yıl içindeki gelişimlerini ölçmek için hazırlanmaktadır. Her dönem içinde iki tane progress test vardır. Bu sınavlar öğrencilerin yıl içinde sınıflarında öğretilen dört dil becerisini ölçer. Her seviye için CEFR tarafından tanımlanan belirteçlere uygun olarak hazırlanır. Okuma, yazma ve dinleme becerileri aynı gün içinde yazılı olarak, konuşma becerisi ise başka bir gün test edilir.

Okuma bölümü yıl içinde sınıfta işlenen okuma parçalarının konularına paralel olarak farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin parçayı okuması, anlaması ve farklı türlerdeki soruları cevaplaması beklenmektedir.

Yazma bölümü birbirinden farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerden seviyelerine uygun olarak farklı türlerde yazmaları beklenmektedir.

Dinleme bölümünde karşılıklı konuşma, monolog, sosyal ve akademik konuşma bölümleri mevcuttur. Bu bölüm öğrencilerin dinleme esnasında anlama ve soruları cevaplama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Fakat öğrencilerin seviyesi yükseldikçe dinleme bölümü not alma şekline dönüşecektir.

Konuşma bölümü günlük iletişimden tartışmaya çeşitlilik gösteren bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümün amacı öğrencilerin anlama ve sorulan soruları hem bireysel hem de partneriyle cevaplama yeteneğini ölçmektir. Öğrenciler iki okutman tarafından değerlendirilecektir.

Pop Quiz

Pop quizler öğrencilerin yıl içindeki gelişimlerini ölçer, bu amaçla her dönem iki pop quiz vardır. Bu quizler en az iki beceriyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

Final Sınavı

Final sınavı öğrencilerin sene sonunda hangi seviyeye geldiklerini ölçer. Öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri dört dil becerisini test eder. Okuma, yazma ve dinleme becerileri çoktan seçmeli bir test ile aynı gün içinde yazılı olarak, konuşma becerisi ise başka bir gün test edilir.

Sınav Bilgileri

Sınıf içi Ölçme ve Değerlendirme

Writing Portfolio=25 puan

Öğrenciler portfolyolarındaki tüm ödevleri tamamlamakla yükümlüdür. Portfolyo içinde 20 çalışma olmalıdır. Çalışmalar portfolyo dosyasındaki matbu kağıtlara yazılacaktır. Öğrenciler her bir ödev için bir “ilk” bir de “son” kopya yazmalıdır. Her bir kopya 25 puan üzerinden değerlendirilip ortalaması alınacaktır ve bu ortalama öğrencinin o çalışma için son notunu oluşturacaktır. Çalışmalar eğitmenin belirlediği tarihlerde teslim edilmelidir. Geç teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.

Performance Portfolio=25 puan

Öğrenciler her dönem 3 sözlü sunum yapacaklardır. Sunum konuları ve tarihleri ders programında belirtilmiştir. Sözlü sunumlar 10’ar puan, poster sunumu 5 puan değerindedir. Sunumlar, soru-cevap kısmı da dahil olmak üzere yaklaşık 10 dakika sürmelidir.

Progress Tests

Progress Testler öğrencilerin yıl içindeki gelişimlerini ölçmek için hazırlanmaktadır. Her dönem içinde iki tane progress test vardır. Bu sınavlar öğrencilerin yıl içinde sınıflarında öğretilen dört dil becerisini ölçer. Her seviye için CEFR tarafından tanımlanan belirteçlere uygun olarak hazırlanır. Okuma, yazma ve dinleme becerileri aynı gün içinde yazılı olarak, konuşma becerisi ise başka bir gün test edilir.

Okuma bölümü yıl içinde sınıfta işlenen okuma parçalarının konularına paralel olarak farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin parçayı okuması, anlaması ve farklı türlerdeki soruları cevaplaması beklenmektedir.

Yazma bölümü birbirinden farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerden seviyelerine uygun olarak farklı türlerde yazmaları beklenmektedir.

Dinleme bölümünde karşılıklı konuşma, monolog, sosyal ve akademik konuşma bölümleri mevcuttur. Bu bölüm öğrencilerin dinleme esnasında anlama ve soruları cevaplama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Fakat öğrencilerin seviyesi yükseldikçe dinleme bölümü not alma şekline dönüşecektir.

Konuşma bölümü günlük iletişimden tartışmaya çeşitlilik gösteren bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümün amacı öğrencilerin anlama ve sorulan soruları hem bireysel hem de partneriyle cevaplama yeteneğini ölçmektir. Öğrenciler iki okutman tarafından değerlendirilecektir.

Pop Quiz

Pop quizler öğrencilerin yıl içindeki gelişimlerini ölçer, bu amaçla her dönem iki pop quiz vardır. Bu quizler en az iki beceriyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

Final Sınavı

Final sınavı öğrencilerin sene sonunda hangi seviyeye geldiklerini ölçer. Öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri dört dil becerisini test eder. Okuma, yazma ve dinleme becerileri çoktan seçmeli bir test ile aynı gün içinde yazılı olarak, konuşma becerisi ise başka bir gün test edilir.

İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)
(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)
İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

Marmara Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00