İstanbul Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

İstanbul Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

İstanbul Üniversitesi İngilizce Muafiyet  Sınavı

İstanbul Üniversitesi’nin hazırlık sınıfı öngörmeyen programlarında okumaya hak kazanan öğrencilerin Almanca, Fransızca ve İngilizce yabancı dil dersleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilir. Bu öğrencilerin tümü öğretim yılı başında Rektörlükçe belirlenen bir tarihte yabancı dil yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır. Başarılı olamayanlar ise Yabancı Diller Yüksekokulu ve AUZEF işbirliğiyle oluşturulan çevrimiçi eğitim platformu (/tr/content/e-ogren/e-ogren) üzerinden 2 yarıyıl boyunca zorunlu yabancı dil derslerini alırlar.

Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’ nin hazırlık sınıfı öngören birimlerinin yabancı dil eğitim-öğretimi Yabancı Diller Bölümü’nde yapılır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli programlarında yabancı dilde ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapacak öğrenciler Yabancı Diller Bölümü zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim görür. Söz konusu birimlerde okumaya hak kazanan öğrenciler önce yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar kendi bölümlerinde verilen derslere devam edebilir. Başarısız olanlarsa Yabancı Diller Bölümü’nde zorunlu hazırlık sınıflarına devam eder.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

İstanbul Üniversitesi’nin isteğe bağlı hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrenciler Yabancı Diller Bölümü’nde bir yıl süreli hazırlık sınıflarında öğrenim görürler.

Üniversitemizin hazırlık öngörmeyen bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizin almakla yükümlü oldukları dersler arasında yer alan ve Bölümümüz ve İSUZEM (İÜ Uzaktan Eğitim Merkezi) işbirliğiyle yürütülen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.

Öğrencilerimiz eogren.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenci otomasyon sisteminde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleriyle interaktif eğitim içeriğine erişim sağlayabilirler.

Ayrıca öğrencilerimize ders içeriğiyle ilgili yardımcı olmak üzere Bölümümüz okutmanları tarafından, ilan edilen gün ve saatte danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimiz sınav yeri ve tarihlerini fakülte ve yüksekokullarından, danışmanlık gün ve saatlerini ise fakülte ve yüksek okullarından ve Bölümümüz web sitesinden öğrenebilirler.

Ders Muafiyeti: Yabancı Dil Derslerinden muafiyet hakkı yalnızca üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere* tanınmaktadır.

Muaf olmak için;

1. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına girerek 100 üzerinden 50 puan almak,

2. Ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını ya da daha önce öğrenim gördükleri bir yükseköğretim kurumundan aldıkları, bu derslerden başarılı olduklarını gösteren transkripti (not dökümü) bir dilekçe ekinde Bölümümüz Öğrenci Bürosuna vermek yeterlidir.

Bu derslerden başarısız olarak ders tekrarı yapan öğrencilerimizin tekrar muafiyet sınavına girme hakları bulunmamaktadır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği

İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği için Tıklayınız

İstanbul Üniversitesi İngilizce Muafiyet  Sınavı

özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00