İtü KKTC İngilizce Muafiyet Sınavı

İtü KKTC İngilizce hazırlık özel ders, Haluk Hoca 0532 343 65 00

Amaçlar ve Hedefler
Dil Kullanımı
Hazırlık programındaki gramer derslerinin amacı öğrencilerin belli dilsel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
 Hedeflenen orta-üstü düzeyi seviyesi gramer yapılarını tanıyarak çeşitli ifadelerin anlamlarını çözebildiklerini gösterme
 Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını çeşitli okuma parçalarını anlamak için kullanabilme
 Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını kompozisyon yazımında kullanabilme
 Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını akademik bir ders anlatımını dinlerken tanıyabilme
 Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilsel yapılarını kabul edilebilir bir doğruluk oranıyla konuşma esnasında kullanabilme

Okuma

Hazırlık programındaki okuma derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün metinleri* okuma ve kelime bilgilerini kullanarak büyük oranda anlamalarını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
 Bir metne göz gezdirerek ana fikrini bulabilme
 Metin taslağı çıkarabilme
 Belli bir bilgiyi metin içerisine bulabilmek için tarama yapabilme
 Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi ayırt edebilme
 Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla bulunabilecek ana fikirleri teşhis edebilme

 Metindeki önemli detayları bulabilme
 Metindeki belli zamir, belirteç gibi öğelerin neye gönderme yaptığını anlayabilme
 Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda bulunabilme
 Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere ayırt edebilme
 Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere kayıt edebilme
 Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola çıkarak tahmin edebilme *‘metin’ ile kastedilen, orta seviyeden orta-üstü seviyeye kadar çeşitlilik gösteren ve en az 500 sözcükten oluşan her türlü bütünlüklü yazıdır.

Yazma

Hazırlık Programı’ndaki yazma derslerinin amacı öğrencilerin sürece yönelik yaklaşımlardan, retorik (sözsel) araçlardan ve sunulan çerçevelerden faydalanarak bağımsız ve akademik yazı üretebilmelerini sağlamaktır.
Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
 Verilen konuya uygun fikirler geliştirerek sebep odaklı kompozisyon* yazabilme
 Verilen konuya uygun fikirler geliştirerek sonuç odaklı kompozisyon yazabilme
 Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme
 Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon yazabilme
 Kıyaslama/karşılaştırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme
 Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme
 Okuma ve Dinleme metinlerinden edindiği fikirleri sentezleyerek bütünleşmiş yazma yapabilme
 Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniş bir kelime havuzundan yararlanabilme

 Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kuralları kullanabilme
 Kompozisyonda çeşitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme *’kompozisyon’ 250-350 sözcük ve en az dört paragraftan oluşan orta-üstü seviyede yazı bütünüdür.

Dinleme

Hazırlık Programı’ndaki dinleme derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün ders anlatımlarını anlamalarını, genel ve özel anlama yeteneklerini ve etkili not alma stratejilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
 Karşılıklı konuşma ve/veya akademik bir ders anlatımını* dinlerken ana fikri ayırt edebilme
 Karşılıklı konuşma ve/veya akademik bir ders anlatımını* dinlerken önemli detayları ayırt edebilme
 Karşılıklı konuşma ve/veya akademik bir ders anlatımını* dinlerken doğru/yanlış bilgileri ayırt edebilme
 Akademik bir ders anlatımının türünü anlayabilme
 Dersin ana fikrini çıkarabilme
 Anlatımdaki anahtar sözcükleri ayırt edebilme
 Anlatımdaki retorik (sözsel) ipuçlarını tanıyabilme
 Derste verilen sıralı bilgileri ayırt edebilme
 Ders içeriğindeki önemli detayları yakalayabilme
 Derste bahsedilen/bahsedilmeyen konuları ayırt edebilme
 Ders içeriğine göre doğru ve yanlış bilgileri ayırt edebilme
 Ders dinlerken etkili not alabilmek için belirli teknik ve stratejileri kullanabilme
 Etkili not alabilmek için kendi strateji ve tekniklerini geliştirebilme
 Notlarını kullanarak bir ders anlatımının ana hatlarını tamamlayabilme
*’akademik ders anlatımı’ orta seviyeden orta-üstü seviyesine kadar çeşitlilik gösteren ve en az 500 sözcük içeren ders anlatımıdır.

Konuşma

Hazırlık Programı’ndaki konuşma öğesinin amacı öğrencilerin çeşitli bağlamlarda kendilerine güvenerek ve yeterli hissederek sözlü ifade ve etkileşim becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
 Çeşitli diyalog türlerinde kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilme
 Kendilerini ifade ederken kabul edilebilir bir doğruluk seviyesini yakalayabilme
 Fikirlerini anlaşılır biçimde iletebilme
 Etkili olarak tartışmalara katılabilme
 Sunum tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilme
Öğrenici Eğitimi
Hazırlık Programı’nın öğrenici eğitimi öğesinin amacı öğrencilerin bağımsız dil öğrenicileri olmasını sağlamaktır. Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
 Dil öğrenicileri olarak güçlü ve zayıf yanlarını teşhis edebilme
 Dil öğreniminde kendi amaçlarını belirleyebilme
 Bağımsız bir biçimde çalışabilme
 Kütüphaneyi etkin bir şekilde kullanabilme
 Dil öğrenimi için kendi stratejilerini geliştirebilme
 Dil öğrenimi için çeşitli kaynaklar (internet, dergiler, sözlükler vs.) kullanabilme

İtü KKTC Pte sınavı özel ders

İngilizce Hazırlık’tan Muaf Olma
Eğer öğrenci son 2 (iki) yılda aşağıdaki sınavlardan birine girip taban puanı almayı başardıysa İTÜ YDY Yeterlilik Sınavı’na (Proficiency) girmesine gerek yoktur. Öğrenci, bu durumu kesin kayıt sırasında belgelendirip fakültesinde derslere başlayabilir.
SINAV PUAN
İTÜ YDY Yeterlilik Sınavı 60/100
TOEFL IBT (Internet Based Test)/TOEFL IBT Home
Edition 72/120
PTE (Pearson Test of English) 55/90

Özel derslerimiz online olarak zoom üzerinden verilmektedir.