Bilgi Üniversitesi Laureate Sınavı

Bilgi Üniversitesi Laureate Sınavı

 

Bilgi Üniversitesi Laureate Sınavı ,Laureate Sınavı

Laureate Network B2 Sınavı öğrencilerin konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini test eden 90 dakikalık bir yeterlik sınavıdır. Sınavın tüm bölümleri bilgisayar ortamında üniversitemiz kampüsünde, belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavdan 60 ve üzeri alan öğrenciler bölümlerine devam edebilirler. 60 altı alan öğrenciler ise Hazırlık Programı’ nda ait oldukları seviyeye yerleştirilirler.
Öğrenciler Bilgi Hazırlık Programı’nı başarıyla bitirseler de, Liverpool Üniversite’sinde öğrenimlerine devam etmeden önce IELTS’den 6.5 ya da TOEFL’dan eşdeğer bir puan almalıdırlar.
BİLET Seviye Tespit Sınavı

BİLET Seviye Tespit Sınavı’nın iki amacı vardır. Öğrencilerin İngilizce seviyesini tespit eder ve Laureate Network B2 Sınavı’na hangi öğrencilerin alınacağını belirler. Bu sınav 20 okuma sorusu, 30 dilbilgisi sorusu ve iki kısa paragraf yazmayı içeren bir yazma bölümünden oluşur.

Sınavdan 55 ve üzeri alan öğrenciler Laureate Network B2 Sınavı’nı almaya hak kazanırlar.

Laureate Network B2 Sınavı

Bu sınav İngilizce’yi anlama ve kullanma becerisini ölçer. Sınav 4 bölümden oluşur ve toplam süresi 90 dakikadır.

Dinleme bölümünde 15 soru vardır ve bu bölüm için toplam önerilen süre 20 dakikadır.

Okuma bölümünde 35 soru vardır ve bu bölüm için toplam önerilen süre 40 dakikadır.

Konuşma bölümünde birden fazla kısım vardır. Her bir kısım için belirli bir süre verilir ve ortalama 10 dakikada bölüm sona erer.

Yazma bölümü tek parçadan oluşur. Bölümün toplam süresi 20 dakikadır.

Aşağıda her bölüm için detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Laureate Network B2 Sınavı / Sınav Özeti (Tablo 1.1)

  Dinleme Okuma Konuşma Yazma

 

Ağırlığı

%25

%35

%25

%15

 

Maksimum Önerilen Süre

 

20 dakika

40 dakika

10 dakika

20 dakika

Soru Tipi

Çoktan Seçmeli

Çoktan Seçmeli

Dinlenen bir metne sözlü yanıt verme

En az 300 kelimeden oluşan bir kompozisyon

Soru ve Kısım Sayısı

15

35

3

1

 

Laureate Network Sınavı / Dinleme Bölümü

Dinleme bölümünde bir kaç farklı soru tipi vardır. Öğrenciler kısa bir diyalog ya da monolog dinler ve sonra bununla ilgili soru veya soruları cevaplarlar. Her soru için 4 seçenek verilir. Bir sorunun ve 3 alternatif cevabın dinlendiği kısa bir diyalog olabilir. Tüm sorular bir veya birden fazla doğru yanıtı olan çoktan seçmeli sorulardır. Öğrenciler bu bölüm süresince kulaklık takmalıdırlar.

Laureate Network Sınavı / Okuma Bölümü

Okuma bölümünde bir kaç farklı soru tipi vardır. Öğrencilerin kelime veya dilbilgisi becerilerini ölçen sorular olabilir. Her soru için 4 seçenek verilir. Öğrenciler e-posta, makale ya da mektup gibi kısa metinler okur ve bununla ilgili soruları cevaplarlar.

Laureate Network Sınavı / Konuşma Bölümü

Konuşma bölümündeki her kısım için belirli bir süre verilir. Sayfadaki sayaç kalan süreyi gösterir. Öğrenciler süre bitmeden konuşmalarını tamamlamalıdırlar. Birinci kısım için öğrenciler dinledikleri bir soruna çözüm üreteceklerdir. Diğer iki kısımda ise dinledikleri bir metinle ilgili soruya cevap vereceklerdir.

Laureate Network Sınavı / Yazma Bölümü

Bu bölümde öğrenciler verilen konu ile ilgili tecrübelerine dayanan 300 ya da daha fazla kelimeden oluşan bir kompozisyon yazarlar. Konuya dair görüşlerini belirtmeleri, açmaları ve desteklemeleri gerekmektedir.

 

www.ingilizceozeldersi.gen.tr