Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Sınıfı , Proficiency sınavlarında başarılı olabilmek için ne yapmalıyız?

Kadir Has Üniversitesi Proficiency Sınavı üniversitenin ilgili bölümlerince kendi iç bünyesinde hazırlanmaktadır.Bu yüzden her üniversitede olduğu gibi Kadir Has Üniversitesi Proficiency sınavı değişik formatlarda ve değişik yetenekleri ölçmektedir. Kadir Has Üniversitesi Proficiency sınavı İngilizce Dilbilgisi soruları İngilizce proficiency sınavı temel konularıdır bu yüzden bu sınava hazırlanan öğrencilerin İngilizce dilbilgisi konularını çok iyi bilmeleri gerekmektedir . Eğer İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olunması isteniliyorsa mutlaka Proficiency sınavına , konusunda uzman bir eğitimci ile çalışılmalıdır. Böylece Kadir Has Üniversitesi proficiency sınavı için hazırlanan öğrenci İngilizce dilbilgisi kurallarını kullanabilerek , bu kuralları sınavın diğer bölümlerinde de kullanabilecektir . Proficiency Sınavı bazen tek bir dilbilgisi kuralı sorabilmekte , bazende birden fazla dilbilgisi kuralı sorulan soruların içinde yer almaktadır.Öğrencilerin girecekleri sınav hakkında hem sınavı iyi bilen hem de öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi sınav mantığını bilen bir öğretmen ile çalışmaları gerekmektedir. Kadir Has Üniversitesi proficiency sınavı çalışmaları sırasında daha önceki yıllarda sorulmuş soru tiplerini kapsayan tarzda soruların bulunduğu kaynaklar kullanılmalı ve sorulara nasıl yaklaşılması gerektiği ve soruların nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde durulmalıdır.

Kadir Has Üniversitesi proficiency sınavı kelime soruları ve okuma parçalarını çözebilmek için öğrencilerin iyi bir kelime bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Kelime çalışması genellikle daha önceki yıllarda çıkmış sorular ile yapılmalıdır. Kelime çalışmalarının başka bir yönü de bu kelime bilgilerinin writing sınavında da kullanılacağıdır. Writing bölümünde essay yazarken kompozisyonda kullanılan sözcüğün doğru kullanılması İngilizce’ye ne kadar hakim olduğunuzu gösterecek ve Kadir Has hazırlık da başarınızda etkin rol oynayacaktır.

Kadir Has Hazırlık Sınavı okuma bölümlerinde başarılı olabilmek için öğrencilerden okudukları parçayı çok iyi anlamaları ve yorumlamaları beklenmektedir. Öğrencilerden belirli bir zaman içinde parçaları anlayıp soruları cevaplayabilmeleri istenilmektedir. Daha önce reading çalışması yapmayan öğrencilerin ortak şikayeti bu bölümde yeterli sürelerinin olmadığı ve yetiştiremedikleridir. Yapacağımız reading çalışmaları ile bir metin nasıl incelenir, soru tiplerine bakarak hangi soruda ne istenilmektedir, soruların cevapları okuma parçasında nasıl bulunur parçanın ana fikri nedir, sonuç nasıl çıkartılır, gibi teknikler üzerinde bilgi sahibi olacaksınız. Sınavlardaki parçalar Akademik düzeyde yazılmış olduğu için parçada kullanılan kelimelerin yanı sıra cümle yapıları da ileri düzeydedir. Reading bölümüne doğru şekilde hazırlanmak ancak düzenli ve sürekli yapılan bir çalışmayla mümkün olacaktır.

Kadir Has Üniversitesi proficiency sınavı Yazma bölümünde puanlama öğrencinin dilbilgisini doğru kullanımı, doğru kelimeler ve bağlaçlar ile kurulan cümlelerden oluşan iyi organize edilmiş bir şekilde kendilerine verilen konuyu destekleyebilmeleri beklenmektedir. Dilbilgisi ve kullanılan kelimelerin yanısıra, essay yazımında organizasyon ve paragraf düzenide çok önemlidir.