Kadir Has Üniversitesi  Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi  Muafiyet Sınavı  özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-İYS)

Yılda 3 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

  • Yazma (Writing) Bölümü       %30
  • Okuma (Reading) Bölümü      %30
  • Dinleme (Listening) Bölümü   %25
  • Konuşma (Speaking) Bölümü  %15

Akademik yıl başında (Eylül ayında), İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.

KHAS-STS: Bu sınav, seviye belirlemek için yapılır.

KHAS-İYS: Bu sınav,öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belirlemek için yapılır.

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Yıl içerisinde Ocak ve Mayıs aylarında yapılan sınavlar tek aşamadır ve en az B seviyesini başarı ile tamamlayan ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler bu sınavlara girmeye hak kazanır. Güz döneminde kayıt donduranlar Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı’na, Bahar döneminde kayıt donduranlar ise Mayıs İngilizce Yeterlik Sınavı’ na giremezler.

Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Güz Dönemi: İngilizce 1. Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)

Bahar Dönemi: İngilizce 1. Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar. İngilizce Yeterlik sunucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV PUANLARI MUAFİYET
A+                          95-100 BAŞARILI (EL 101-102-201-202)
A                            90-94 BAŞARILI (EL 101-102-201)
B                            80-89 BAŞARILI (EL 101-102)
C                            70-79 BAŞARILI (EL 101)
D                            60-69 BAŞARILI
FF                          59 ve altı BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılabilir. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı bir dilekçenin İngilizce Hazırlık Birimi öğrenci işlerine teslim edilmesi yoluyla yapılır.

 

MUAFİYET

Hazırlık Birimi programından muaf olabilmek için öğrencilerin Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmaları (en az 60 puan almaları) veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet için geçerli kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nun 21.12.2016 tarih ve 2016/15 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Akademik
78 C C 60 (her bölümden en az 59)
2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli

TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilebilmesi için kurum kodu (7524) belirtilerek alınmış olması ve devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca,  yurtdışı merkezler olarak da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri esas alınacaktır. Belirtilen ülkelerde bu sınavı alacak öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi kurum kodu (TOEFL Score Recipient Code 7524) ile başvurmaları gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul edilmez.

Sınav geçerlilik süresi dolmamış ve daha önce alınmış kurum kodu olmayan sınav sonuçlarında ilave sonuç belgeleri merkeze telefon edilerek, TOEFL online kayıt sisteminden online olarak istenebilir, veya TOEFL-IBT Bilgi ve Kayıt Bülteni’nde bulunan Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) gönderilerek talep edilebilir.

PTE Akademik sınav sonucu ile İngilizce Yeterlik muafiyeti başvurusunda bulunan öğrencilerin, sınav sonuçları belli olduğunda Kadir Has Üniveresitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile skor paylaşımı yapması gerekmektedir. Detaylı bilgi için Pearson websitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Sample Proficiency Exam pack (2 adet Okuma, 1 adet Dinleme, 1 adet Yazma bölümü örneği)

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

 

www.ingilizcehazirlikatlama.com