Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

 

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

 

 

• Öğrencilerin akademik dil gereksinimlerine uygun programı geliştirmek,

• İletişim ve kullanıma dayalı etkili ve kaliteli dil eğitimi sağlamak,
• Bilgiyi işleyebilmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
• Sosyal olarak gelişmiş ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine yardımcı olmak,
• Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yabancı dil öğretiminin gelişimine katkıda bulunmak,
• Geliştirilen akademik programları etkili dil öğretim yöntem ve teknikleriyle uygulamak ve öğrencinin dile hakim olmasını sağlamak,
• Üniversite ortamında öğrencinin gereksinim duyacağı sunum yapma, güncel konuları tartışma, makale ve rapor yazma, alanında ileri düzeyde metinleri okuyabilme ve analiz edebilme, eğitim dili İngilizce olan dersleri takip edebilme ve not alma gibi akademik becerileri geliştirmektir.

DİL ÖĞRETİM FELSEFESİ

Üniversitemizde iletişimsel dil öğretimi ve tematik öğretim merkezli bir dil öğretimi yapılmaktadır. Dil öğretimi, metin odaklıdır ve dilin dört becerisine dayalıdır. Öğretim, akademik amaçlıdır.Dil öğretim yöntemi dili kullanma ve iletişim kurmaya dayalıdır. Dil öğretimimiz belirli bir konu veya tema merkezli öğretim yöntemi izlemektedir.

AKADEMİK BİRİMLER

Hazırlık Okulu’nun yapılanması kaliteli dil eğitimi sunmada önemli bir rol oynamaktadır. Bölüm başkanı, düzey koordinatörleri, dil beceri koordinatörleri, sınav merkezi ve program geliştirme ofisi, akademik beceri geliştirme ofisi (Yazma, Okuma, Konuşma, Dinleme, dilbilgisi, kelime bilgisi) yatay bir yapılanma çerçevesinde programın etkili bir şekilde yürütülmesi için çalışmaktadır.

KUR / MODÜL SİSTEMİ

İngilizce Hazırlık Okulu’nda modül / kur sistemi uygulanmaktadır. Bu sisteme göre, akademik yıl dört kura ayrılmıştır. 7 hafta süren her kur boyunca öğrencilere toplam 210 saat İngilizce eğitimi sağlanacaktır.Temel düzeyden başlayan bir öğrenci, orta öncesi, orta ve orta üstü düzeye dört dönem sonunda ulaşabilecektir. 7 hafta sonunda düzey bitirme sınavları ile başarılı olan (60 ve üzeri) not alan öğrenciler bir üst kura geçme hakkı kazanır. Gerekli şartları sağlayamayan öğrencilerin o düzeyi tekrar etmesi gerekmektedir.Ancak, bir öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için en az orta düzeyi / Kur 3 tamamlaması şartı aranır. Orta öncesi düzeyden ortalaması 80 olan öğrenciler de yeterlik sınavına girebilir.Kur veya modül sistemin amacı kalite standartlarını artırmak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek ve homojen sınıflar oluşturmaktır.

DÜZEY BELİRLEME SINAVI VE YETERLİK SINAVI

Üniversite’ye kayıt olan öğrencilerin önce düzey belirleme sınavına girmesi gerekmektedir. Bu sınavdan 60 ve üzeri alan öğrencilerüniversitemizin kurumsal yeterlik sınavına girme hakkı kazanır. Yeterlik sınavından 60 ve üzeri not alan öğrenciler bölümlerindeki programlarına başlama hakkı kazanır.
Düzey belirleme puanı 60’ın altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu’nda puanlarına uygun seviyelere yerleştirilir.
Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını sunan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olarak 1. sınıfa başlayabilirler.

• TOEFL PBT: 493
• TOEFL IBT: 76 / 19
• KPDS / ÜDS: 82
• IELTS: (Akademik versiyon) 6 (her bölümden minimum 5)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilere her kur boyunca bir ara sınav ve düzey bitirme sınavı verilir. Sınavlar;dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin yanında kelime yeterliğini, dilbilgisini ve dili iletişim amaçlı kullanma becerilerini ölçmektedir. Bir düzeyi başarıyla tamamlamak için öğrencilerin girdiği sınavların yüzdesi alınır. Sınavların yüzde oranı aşağıdaki şekildedir:

Ara sınav: % 35
Düzey bitirme sınavı : % 60
Öğretim görevlisinin değerlendirmesi ve devam: % 5
DİL DÜZEYLERİ

Uluslararasıstandartlara uygun olarakbeş ana düzeyde dil öğretimi sunulmaktadır: Temel, Orta Öncesi, Orta, Orta Üstü ve İleri.

İZLENCE / PROGRAM

Akademik ortamda öğrencilerin gereksinimlerine cevap verecek programlar geliştirilmektedir. Hem dil gelişimi hem de akademik beceri gelişimini sağlayacak bir program takip edilecektir. Dilin dört becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini mükemmel olarak kazandırmayı amaçlamaktayız.

KİTAP / KAYNAK

Dil öğretim felsefemize uygun olarak, hem dil gelişimini hem de öğrencinin akademik becerileri geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı, izlence veya programa en uygun kitaplar seçilmektedir. Language Leader (dil gelişimi odaklı),Skills for Success Reading &Writing ve Speaking& Listening (akademik beceri odaklı) ve Top Notch Video kitapları kullanılmaktadır.

www.ingilizcehazirlikatlamasinavi.com

www.halukhoca.net