SINAVLAR

  1.Düzey Belirleme Sınavı

Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul edilen öğrenciler ABÜ İngilizce Düzey Belirleme sınavına girmek zorundadır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırdığı gün ana kampüs içerisindeki eğitim binasında sınava alınır.

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

  a.Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan online sınav

  b.Online sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce Düzey Belirleme sınavında, orta (B1) düzeyin altında kalan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı sonucu yerleştirildikleri sınıf ve düzeyi değiştirebilmelerine izin verilmez.

Düzey Belirleme Sınav sonuçları B1 seviyesi ve üzerinde çıkan öğrenciler İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan (Hazırlık Sınıfından) muaf olabilmek için B2 Sınavına girebilirler. 

  2.B2 Sınavı

B2 Sınavı öğrencilerin fakültelerinde derslerini takip edebilmeleri için İngilizce dilinde yeterli olduklarını ölçen bir sınavdır. Bu sebeple, ileri düzeyi (B2) başarıyla bitiren öğrencilerin bu sınavı geçmeleri beklenmektedir.

B2 Sınavı bir akademik yılda üç kez yapılır. İlk sınav akademik yılın başında (Eylül), ikinci sınav ilk yarıyılın sonunda (Ocak, 2. Modül ortasında), son sınav ise her akademik yılın sonunda (Haziran) yapılır. Ayrıca Yaz Okulu’na katılan öğrenciler için Yaz okulu sonunda B2 Sınavı düzenlenir.

Ocak ayındaki B2 Sınavına girmeye hak kazanabilmek için B2 düzeyinde okuyor olmak ve B1 düzeyindeki vize sınavından en az 80 puan almak ve devam koşulunu sağlamak gerekmektedir.

Haziran ayında gerçekleşen B2 Sınavına %80 devam koşulunu sağlayan B2 öğrencileri ve B1 seviyesini başarıyla bitiren öğrenciler girebilir.

Ağustos ayının sonunda yapılan B2 sınavına bir önceki akademik yılda başarısız olan tüm öğrenciler girebilir.

Eylül ayında yapılan B2 Sınavına Eylül ayında kayıt yaptırmış olup, B1 ve üzeri seviyesindeki öğrenciler girebilir.

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-450 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

B2 sınavından 70 ve üzeri bir puan alan öğrenciler kayıt oldukları fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.

B2 sınavından 70’in altında puan alan öğrencilerin İngilizce eğitimlerine İngilizce Hazırlık Sınıfında devam etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli sonuçları almış ve sınav sonuçlarının doğruluğunu belgeleyen öğrenciler, İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan muaf sayılırlar. Sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kanıtlayamayan ve geçerlik süresi dolmuş sınav sonuç belgesi olan öğrenciler B2 Sınavı’na alınırlar.

Antalya Bilim Üniversitesi PTE sınavı özel ders

MUAFİYET İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

% 100 İngilizce olan bölümler için;

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İYS)YDS / KPDS /
ÜDS/ YÖKDİL
TOEFL IBTPTE AKADEMİK
70657867

 

  3.Düzey Sınavları

Her düzeydeki öğrencilerin aşağıda belirtilen ölçme araçları ve yüzdeliklerine göre başarıları değerlendirilir:

A1, A2 ve B1 Sınavları ve Yüzdeleri

 Final %50 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

 Vize (Midterm) %35 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

*Ödev ve Derse Katılım %5

*Proje %5

*SOLE %5

B2 Sınavları ve Yüzdeleri

 Final %45 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

 Vize (Midterm) %30 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

Sürece Dayalı Yazma 7.5%

Haftalık Ödevler %7.5

*Ödev ve Derse Katılım %5

*Proje %5

1.Final Sınavları
Final sınavları A1, A2 ve B1 seviyeleri için 60 puan üzerinden ve B2 seviyesi için 70 puan üzerinden puanlanmaktadır. 60 veya 70 üzerinde olan final sınav puanları 100 üzerinden hesaplanarak sisteme 100 üzerinden giriş yapılmaktadır. Final sınavının bölümleri aşağıdaki gibidir:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1 ve B2 düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

 

Konuşma (20 puan): Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Yazma (20 puan): A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 80-100 ve A2 seviyesi için kelime limiti 120-150’dir.)

B1 ve B2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 250-300 veB2 seviyesi için kelime limiti 250-300’dür.)

Sunum (10 puan): B2 seviyesindeki öğrenciler modül başlangıcında seçtikleri bir konu hakkında modül içerisinde aşamalı olarak bir sunum hazırlarlar ve bu sunumu modül sonunda belirlenen gün ve saatte sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunarlar. 


2. Vize Sınavları

Vize sınavları 60 üzerinden puanlanır ve öğrencilerin puanları 100 üzerinden hesaplanmaktadır. Sınav 4 bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1 ve B2 düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Yazma (20 puan): A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 80-100 ve A2 seviyesi için kelime limiti 120-150’dir.)

B1 ve B2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 250-300, B2 seviyesi için kelime limiti 300-450’dir.)

 

3. Ödev ve Derse Katılım:Öğrenciler belirtilen kritere göre değerlendirilir: ödevlerini yapma, derse hazırlıklı gelme, ders içerisindeki tutum ve davranışları, derse katılımı ve derse devamlılığı.

4. Proje: Öğrenciler grup çalışması şeklinde her hafta verilen bir konu üzerinde araştırma yaparak o konuyla ilgili bir sunum hazırlarlar ve araştırma konusuyla ilgili hazırlamış oldukları verileri öğretmenlerine yazılı olarak da teslim ederler. Haftanın son günü, her grup yaptıkları çalışmayı diğer gruplara sıra ile sunum yapar. Tüm seviye grupları haftalık 1 tane proje çalışması yaparlar.

5. SOLE: Öğrenciler grup olarak verilen bir soru hakkında araştırma yaparak bir sunum hazırlarlar ve tüm gruplar sırayla sunumlarını gerçekleştirirler. Tüm seviyeler haftada bir kez SOLE aktivitesi yaparlar.)

Aşağıda belirtilen değerlendirme şekilleri sadece B2 seviyesine aittir:

Haftalık Ödevler: Öğrencilere her hafta okuma ve dinleme ödevleri verilir.

Sürece Dayalı Yazma: Öğrenciler her hafta bir kompozisyonun farklı aşamalarını yazarlar ve süreç sonunda kompozisyonu tamamlayarak teslim ederler.

 Öğrencilerin bulundukları düzeyi başarıyla bitirebilmeleri için tüm sınav ortalamalarının 70 ve üzeri bir puan olması gerekmektedir.

Örnek B2 Sınavı

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Yazma (20 puan): Öğrencilerin 350-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

B2 sınavı 60 puandan oluşmakta ancak sonuç 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. 70 ve üzeri bir puan alan öğrenciler kayıt oldukları fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.

Okuma Bölümü (Cevap anahtarı dosyanın içindedir) için tıklayınız.

Yazma Bölümü için tıklayınız.

Dinleme Bölümü 

Listening Part-B2 Exam with Answer Key

While Listening-B2 Exam

Lecture Questions-B2 Exam

Lecture-Interview

Konuşma Bölümü için tıklayınız.