İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

İngilizce Yeterlik Sınavı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan ve yapılan iki aşamalı bir sınav olup ilk aşamada İngilizce düzey belirleme sınavı, ikinci aşamada ise bir yazma sınavı, bir konuşma sınavı ve çoktan seçmeli bir sınavdan oluşur.

Sınavın ilk aşaması (Preliminary Test of English) yılda bir kez Eylül ayında yapılır. Akademik yılın başında, yeni kayıt yaptıran öğrenciler sınavın ilk aşamasına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olan yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve bir önceki akademik yılın sonunda hazırlık programından başarısız olan öğrenciler, yeterlik sınavının ikinci aşamasına (Yazma Sınavı, Konuşma Sınavı ve Çoktan Seçmeli Sınav) girmeye hak kazanır.

Yeterlik Sınavının ikinci aşaması hem Haziran hem de Eylül aylarında yılda iki kez yapılır.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Genel Bakış

İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama

İngilizce Yeterlik Sınavı 2. Aşama

THK Üniversitesi hazırlık sınıfı özel ders ve THK Üniversitesi PTE sınavı özel ders için Haluk hoca 0532 343 65 00