İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ (HAZIRLIK SINIFI)

Yabancı Diller Bölümümüz, İngilizce öğretim veren bölümlere kayıtlı olan öğrencilere seviyelerine uygun sınıflarda (A1, A2, B1, B1+, B2) İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi sağlar. Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin genel yabancı dil altyapılarını oluşturmak ve dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini birbirleriyle bağlantılı olarak geliştirmektir. Ayrıca, dil öğreniminde bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, eleştirel bakış açısına sahip, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Yabancı Diller Bölümümüz, ayrıca, lisans ve önlisans programlarının eğitim-öğretim planlarında yer alan mesleki, akademik, seçmeli ve zorunlu yabancı dil derslerini vermektedir.

Bölümümüz Sınav Birimi, İngilizce Hazırlık Sınıfı ölçme-değerlendirme araçlarının hazırlanmasına ek olarak Üniversitemizin farklı bölüm ve birimlerinden gelen talepler doğrultusunda lisansüstü öğrenci adaylarına ve değişim programları ile yurt dışı öğrenci hareketliliğine başvuran öğrencilere yabancı dil sınavları hazırlayıp uygulamaktadır.

Bölümümüz, öğretim görevlilerine günümüz yüz yüze ve uzaktan yabancı dil öğretimi ve öğrenimi için gerekli tüm donanıma sahip ve uygun bir çalışma ortamı sunar. Buna ek olarak, profesyonel gelişimlerine aktif katkı sağlar ve yabancı dil öğretimini geliştirici çalışmalar yapmaları için kendilerini teşvik eder.

İKÜ’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngilizce öğretim veren bölümlere kayıtlı olan öğrencilere seviyelerine uygun sınıflarda (Beginner, Elementary, Pre-intermediate veya Intermediate) İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi sağlar.

Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin genel yabancı dil altyapılarını oluşturmak ve dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini birbirleriyle bağlantılı olarak geliştirmektir. Hedefimiz, ayrıca, dil öğreniminde bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, eleştirel bakış açısına sahip, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Yabancı Diller Bölümü, ayrıca, bölümlerde bulunan öğrencilerin zorunlu ve/veya isteğe bağlı kredili yabancı dil derslerini vermektedir.

Bölümümüzün diğer bir görevi ise üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yüksek lisans ve doktora öğrenci adaylarına, değişim programları ile yurt dışı öğrenci hareketliliğine başvuran öğrencilere yabancı dil sınavları uygulamaktır.

Bölümümüz birlikte çalıştığı öğretim görevlilerine günümüz yüz yüze ve uzaktan yabancı dil öğretimi ve öğrenimi için gerekli tüm donanıma sahip ve talepkâr bir çalışma ortamı sunar, profesyonel gelişimlerine aktif katkı sağlar ve yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi çalışmaları yapmaları için kendilerini teşvik ve önderlik eder.

İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, öğretim dili İngilizce olan İstanbul Kültür Üniversitesi fakültelerinin öğrencilerine bir akademik yıl süresince İngilizce dil eğitimi sağlamaktadır.

Güz yarıyılı başlangıcında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda (YDYS) başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun sınıflarda (Beginner, Elementary, Pre-intermediate veya Intermediate) Şirinevler Yerleşkesi’nde verilen İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimine başlarlar. Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin genel yabancı dil altyapılarını oluşturmak ve dört temel dil becerisi olan Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini birbirleriyle bağlantılı olarak geliştirmektir.

Hedefimiz, ayrıca, dil öğreniminde bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, eleştirel bakış açısına sahip, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz kendilerini ilerideki akademik hayatlarına taşıyacak olan çalışmalar yaparlar. Bu açıdan, öğrencilerimiz eğitim sürecine aktif katılım sağlamaktadır. Uyguladığımız programda, öğrencilerimiz sınıf içerisinde oluşturulup geliştirilen ortama geri bildirimler, ders gelişim dosyaları, sınıf içinde kullanılan eğitim materyalleri ile yapılan ödevler ve İngilizce öğretim görevlilerimiz tarafından başlatılan ve sürdürülen sınıf içi çalışmalarla katkı sunarlar.

Öğrencilerimiz akademik becerilerinin farkındalığı ve keşfedip geliştirmeleri konusunda yakından denetlenirler ve bu becerileri, bütün bir eğitim-öğretim yılına yayılmış olarak muhtelif ölçüm araçları ile takip edilir.

Öğrencilerimiz, dört temel becerinin (Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma) yardımıyla akademik ve genel İngilizceyi etkin olarak kullanmak için sunum, proje, kulüp vb. çalışmalar yaparak eğitim yılını tamamlamaktadır.

Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kayıtlı olan öğrenciler de isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi alabilmektedir

(Örnek) İngilizce Yeterlilik Sınavı Dinleme ve Okuma 
(Örnek) İngilizce Yeterlik Sınavı Yazma 
(Örnek) İngilizce Yeterlilik Sınavı Dinleme Parçası 
(Örnek) İngilizce Yeterlik Sınavı Konuşma 
(Örnek) İngilizce Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

Kültür Üniversitesi Pte özel ders

Aşağıda belirtilen dış sınavlardan aldığınız puanı gösterir belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmeniz durumunda İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olursunuz. Muafiyetiniz onaylandıktan sonra İngilizce Hazırlık Sınıfı ile ilişiğiniz kesilir; önlisans, lisans ve/veya lisansüstü derslerinize devam edebilirsiniz.
 

Dış Sınavlar Eşdeğerlilik Tablosu

Kültür Üniversitesi İngilizce hazırlık yeterlilik sınavı ve Pte sınavı çalışmalarımız özel ders şeklinde online olarak yapılmaktadır. Haluk hoca 0532 343 65 00