İstanbul Arel Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili birçok bölüm ve program için İngilizcedir. Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere muafiyet/ seviye belirleme sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda, ön lisans/lisans programlarındaki dersleri anlamaya yetecek İngilizce dil düzeyinin altında olan öğrenciler, dil becerileri yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, deneyimli ve öğrencileriyle yakından ilgilenen eğitim kadrosuyla, çağdaş öğretim yöntemlerini kullanarak öğrencilerine ilerideki akademik çalışmalarını devam ettirecek yeterlilikte İngilizce dil becerisi kazandırmayı hedefleyen güçlü bir dil eğitimi sunar.

İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, öğrencilerimizi akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri; İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan dil becerileriyle donatmaktır.

İngilizce bilmenin üniversite diploması kadar önemli olduğu günümüzde öğrencilerimiz için bir fırsat olan İngilizce Hazırlık Programımızda öğrencilerimize eğitim vermekten ve onlarla çalışmaktan her zaman büyük keyif alıyoruz.


Modüler Sistem

Yüksekokulumuzda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages) kapsamında Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümü tarafından hazırlanan Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde Modüler Sistem uygulanmaktadır.

Uyguladığımız Modüler Sistem Avrupa Dil Portfolyosu Küresel Ölçeği ’ne uygun olarak A1, A2, B1 ve B2 modüllerinden olup, her modül 8 haftalık bir dil öğretim sürecinden oluşmaktadır. B2 modülünü başarıyla bitiren, ardından B2 seviyesi sonunda yapılan ve tüm modülleri içeren kapsamlı Final sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olur.

Öğrencilerin Dil Seviyelerine Uygun Modüllere Yerleştirilmesi

Her eğitim öğretim yılı başında, yeni öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirleyip onları en uygun modüllere yerleştirmek amacıyla Seviye Tespit Sınavı yapılır. Bu sınav sonucunda öğrenciler dil seviyelerine uygun olacak şekilde A1, A2, veya B1 modüllerinden birine yerleştirilirler.

Modüler Sistemde Eğitim Öğretim Süreci

Bir eğitim öğretim yılı, her biri ortalama 8 hafta süren 4 çeyrekten oluşur. Her çeyrekte, öğrencilerin İngilizce seviyelerine göre farklı modüller bulunmaktadır. En düşük seviye olan A1 düzeyinde başlayan bir öğrenci, normal bir eğitim-öğretim sürecinde tüm modülleri başarıyla bitirdiği takdirde, dördüncü çeyreğin sonunda B2 modülünden başarılı olarak hazırlık eğitimini tamamlar.

Modüler Sistemin Faydaları

  • Modüler Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu modülün sonunda bir üst düzeye geçebilmek için gerekli yeterliliği sağlayabilmesi ve o modül için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
  • Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır.
  • Bu sistem, öğrenmenin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı olan öğrencilere programı tekrar etme imkânı sağlamakta ve erken öğrenen öğrenciler için hızlı ilerleme fırsatı vermektedir.
  • Süreç odaklı bir sistem olduğundan dolayı, öğrencilerin bütün dil öğrenim süreci boyunca takibini sağlar ve bu süreçte atılması gereken adımların hızlı bir şekilde atılmasına olanak sağlar. Bir modülde başarısız olan öğrencilerin, aynı modülü tekrar ederek ilgili modül ve dil seviyesiyle alakalı eksiklerini tamamlamalarına olanak tanır.
  • Öğrencilere kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak öğrencilerin dil eğitimi sürecindeki farkındalıklarını artırır.
  • Süreç odaklı olmasından ötürü, sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretim görevlilerinin performanslarını bütün sürece yayar, ve motivasyonlarını canlı tutar.
  • Modüller arası geçiş ve çeşitlilik sağlayarak eğitim öğretim ortamına dinamizm katar.
  • Her modülde sınıflar öğrencilerin modül bitirme notlarına göre yeniden oluşturulur ve bu sistem İngilizce seviyeleri bakımından öğrencilerin sınıflara homojen bir şekilde dağılmalarını sağlar.
  • Modüler Sistem değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir. Her modül, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır.

Yeterlilik – Muafiyet -Seviye Belirleme Sınav Örneği (YENİ KAYITLAR İÇİN )

​Free Online Demo:

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=CEPT_Demo

Arel Üniversitesi Pte sınavı özel ders

a) İngilizce Hazırlık Programına kaydolan öğrenciler her akademik yılın başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit ve Muafiyet sınavına (ARELSTMS) girerek B2 ve daha üst seviyede oldukları takdirde İngilizce Hazırlık Programı eğitiminden muaf olurlar.

b) Son iki yılda YÖK’e bağlı bir yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık Programından veya İngilizce yeterlik sınavından başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler okudukları okuldan resmi ve damgalı bir belge getirmeleri durumunda Arel Hazırlık Programından muaf olurlar.

c) Senato tarafından kabul edilen ve aşağıda belirtilen dil sınavlarından bir tanesinden istenilen en az başarı puanına sahip olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ile belgelerini de ibraz ederek Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilirler. Belgeleri Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilip uygun bulunan öğrenciler ilgili yabancı dil hazırlık programından muaf sayılır.

SINAV TÜRÜÖNGÖRÜLEN MİNİMUM BAŞARI PUANI
TOEFL-IBT (Internet-Based/İnternet Tabanlı)78
TOEFL-CBT (Computer-Based/Bilgisayar Tabanlı)200
TOEFL-PBT (Paper-based/Kâğıt Üstünde Yapılan)500
TOEIC950
FCEC
CAEC
YDS80
PTE55

Arel üniversitesi İngilizce hazırlık derslerine takviye , sınavlara hazırlık, Pte sınavı için özel ders online olarak yapılmaktadır. Haluk hoca 0532 343 65 00