EĞİTİM ve ÖĞRETİM
Kur Sistemi:
Yabancı dil hazırlık eğitimi, Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) çerçevesinde, sırasıyla “Başlangıç” (A1), “Temel” (A2), düzeylerini kapsayan “A kuru”, “Orta Öncesi” (B1) ve “Orta” (B2) düzeylerini kapsayan “B kuru” olmak üzere birbirini tamamlayan iki kurdan oluşmaktadır. Her kur, 16 (on altı) haftalık bir eğitim-öğretim süresini kapsar.
Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı sonucunda, yabancı dil bilgileri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenmiş başarı düzeyinin altında olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na, uygun kur düzeyinden devam ederler. Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programı’ndaki sınıflandırmaları, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre yapılır. Sınava girmeyen öğrenciler “A” kuruna yerleştirilir. Yeterlik sınavına girip geçemeyen öğrenciler ise “B” kuruna yerleştirilir.
Ölçme ve Değerlendirme:
“A” kuru boyunca dört ara sınav ve bir kur bitirme sınavı yapılır. Kur bitirme sınavına girebilmek için dönem boyunca yapılan dört ara sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) ve üstü ortalama puana sahip olmak esastır. Kur bitirme sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler bir üst kur olan “B” kuruna devam edebilirler.
“B” kuru boyunca dört ara sınav ve kur sonunda Hazırlık Bitirme Sınavı yapılır. Bu sınava girebilmek için dönem boyunca yapılan dört ara sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) ve üstü ortalama puana sahip olmak esastır.
Hazırlık Bitirme Sınavı geçme notu; eğitim-öğretimi kısmen (%30) İngilizce olan bölümler için 60 (altmış) ve üstü, tamamen (%100) İngilizce olan bölümler (İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngilizce İşletme) için 70 (yetmiş) ve üstü puanlardır.

Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Muafiyet Koşulları:
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler,
a) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara eşdeğer puan veya not almış olup, dil belgesi üzerindeki geçerlilik tarihini aşmamış veya geçerlilik tarihi belirtilmemiş fakat Eylül 2005 ve sonrası tarihli dil belgesine sahip öğrenciler,
Eğitim-Öğretimi Tamamen
(%100) İngilizce olan bölümler
Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30)
İngilizce olan Fakülte/Bölümler
Sınav Puan Sınav Puan
TOEFL(IBT) 84 TOEFL(IBT) 72
CAE B CAE C
CPE C CPE C
PTE 71 PTE 55
YDS/KPDS/ÜDS 70 YDS/KPDS/ÜDS 60
b) Yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,
c) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir lisans programında öğrenimine devam ederken, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler,
d) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir programından daha önce mezun olmuş ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir programına yerleşen öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime
başlarlar.
Devam Zorunluluğu:
İngilizce Hazırlık Programına devam zorunludur. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil her ne gerekçe ile olursa olsun devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Her bir kur süresince derslerin %80’inden daha azına katılan öğrenciler not durumlarına bakılmaksızın “Kur Geçme Sınavı” ve “Hazırlık Bitirme Sınavı” na alınmazlar.

Mazeret (Telâfi) Sınavı:
Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı için mazeret veya bütünleme sınavı açılmaz.
a) Devamsızlığı, toplam ders saatinin %20’sinden az olan ve raporu kabul olan
öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde giremedikleri ara sınav ve Kur Geçme Sınavı yerine açılacak olan mazeret sınavına girebilirler. Ara sınav ve Kur Geçme Sınavı’na ilişkin mazeret sınavları, izleyen yarıyılın başlamasından en geç 1 (bir) hafta önce yapılır.
b) Hazırlık Bitirme Sınavı için mazeret sınavı, izleyen yarıyıl başında yapılır.
c) Kur Geçme Sınavı veya Hazırlık Bitirme Sınavı için bütünleme sınavı açılmaz.

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümlerEğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizce olan Fakülte/Bölümler
SınavPuanSınavPuan
TOEFL(IBT)                   84TOEFL(IBT)                   72
CAE                               BCAE                              C
CPE                               CCPE                               C
PTE                              71PTE                               55
YDS/KPDS/ÜDS              70YDS/KPDS/ÜDS               60

Başkent Üniversitesi İngilizce hazırlık, PTE sınavı hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00