Pte sınavı İngilizce dil yeterliliğini belgelemek ve bu belgeyi resmi alanlarda kullanmak isteyen adaylar tarafından tercih edilmektedir. Pte özel dersi kurslar ile karşılaştırıldığında çok daha hızlı, eğitici ve pratik bir şekilde sonuç verir. Çalışmalarımızı sınav ile bire bir aynı olan yapay zeka uygulaması ile yapıyor ve çalıştığımız öğrencilere çok fazla pratik ve örnek sınav yapma imkanı veriyoruz. Sınavın her bölümü yüksek puan için çok miktarda pratik gerektirmektedir. Bu pratikler çalışma yaptığımız yapay zeka uygulamasında bulunmaktadır. Bu pratiklere ek olarak çok sayıda yapay zeka tarafından puanlaması yapılan örnek sınav da Pte özel dersi sırasında verilecektir.

Pte sınavı yurt için de ve dışında bir çok üniversite, kamu kurumları tarafından İngilizce bilgisini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu yüzden üniversitelerin hazırlık sınıfı İngilizce tespit sınavı yerine Pte sınavını kullanabilirsiniz.

Pte akademik sınavını kabul eden üniversiteler;

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu,

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Kto Karatay Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (Kıbrıs), Maltepe Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Mef Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Plato Meslek Yüksek Okulu, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs), Yalova Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.