İngilizce Hazırlık Programı, eğitim dili İngilizce olan bölümlerdeki öğrencilerin İngilizce dil kullanma becerilerini geliştirmeyi ve fakülte yıllarında İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:

İngilizce Hazırlık Programında İçerik-Odaklı İngilizce, Akademik Beceri-Odaklı İngilizce ve Genel İngilizce olmak üzere üç ayrı amaca hitap eden dil eğitimi sunulmaktadır.

İçerik-Odaklı İngilizce: 

Öğrencinin akademik alanının ve icra edeceği mesleğinin konu içeriklerine yoğunlaşan bir anlayışla verilen eğitimdir. Bu eğitim hem üniversite yaşamınız süresince hem de mezuniyet sonrasında mesleğinizi icra ederken temel yeterlikleri kazanmanızı sağlamaktadır. Yöntemimizin ve uygulanan dil eğitim anlayışının gereği olarak, her fakülte ve bölüm için ayrı ayrı İÇERİK-ODAKLI İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI VE ÖZGÜN MATERYALLERİ Yabancı Diller Bölümü tarafından üretilmekte, geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

İSÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, bu eğitimi tasarlayan, yabancı dil eğitim malzemelerini kendisi hazırlayan ve uygulayan Türkiye’deki İLK ve TEK bölümdür.

Akademik Beceri-Odaklı İngilizce: 

Üniversite öğrencilik yıllarınızda yapmanız gereken akademik araştırma, okuma, makale yazma, sunum yapma becerilerini geliştiren İngilizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyallerin bir kısmı Yabancı Diller Bölümü tarafından üretilmekte, bir bölümü de küresel çapta başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir.

Genel İngilizce: 

Günlük sosyal yaşamda ya da uluslararası etkileşimler için ihtiyaç duyacağınız İngilizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyaller ve kitaplar yine küresel çapta başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir.

Eğitim Süreci:

İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi 2 dönem yanibir akademik yıldır. İngilizce Hazırlık Programında seviyelendirilmiş İngilizce eğitimi sunulmaktadır.

Dersler başlamadan önce, ilan edilen tarihte, Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. Öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. İngilizce Düzey Belirleme Sınavına katılmayan öğrencilerin seviyeleri A1 kabul edilir ve bu seviyede eğitim alırlar.

Tüm seviyeler haftada 25 ders saati eğitim almaktadır.

Seviyede İlerleme

Her seviye 6 haftalık eğitimden oluşur. Bu 6 haftalık seviye eğitimi süresince öğrencilerimiz aşağıdaki ölçme sisteminde değerlendirilir.

Klasik Yazılı Sınav Değerlendirmesi:

1 İçerik-Odaklı Sınav (Content-Based Exam) – %20

1 Quarter Sınavı – %20

2 quiz – toplam %10

Alternatif Değerlendirme:

1 portfolyo – %40

Derse devamlılık- %10

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Klasik Yazılı Sınav Değerlendirmesi:

Alternatif Değerlendirme:

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam)

Bir akademik yılda; Ekim, Ocak, Haziran, Ağustos aylarında olmak üzere toplam 4 kez İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam) uygulanır. Dönem başında Ekim ayında uygulanacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na, 2 gün öncesinde uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavından 75 ve üzeri puan alan öğrenciler alınır. 75 puan altındaki öğrenciler bu sınava giremez.

Ocak, Haziran ve Ağustos ayındaki sınavlara en az B2 seviyesini tamamlamış ya da B2 seviyesine geçmiş öğrenciler girebilir. Her sınavdan önce, sınava girmeye hak kazanmış öğrenci listesi yayınlanır.

60 puan ve üstü öğrenciler Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılır. 60 puan altında kalan öğrenciler, bölüm eğitimine başlayamazlar, bir sonraki ISTEP’e girip, başarı göstermeleri beklenir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP); Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır.

Dinleme 2 bölümden oluşur.

  • Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler önce soruları görür, daha sonra dinledikleri akademik metine göre eş zamanlı soruları cevaplarlar. 

      Selective Listening örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

        Selective Listening ses dosyası için tıklayınız.

  • Note-Taking: Bu bölümde öğrenciler önce akademik bir metni dinleyip not alırlar, daha sonra soruları görürler ve cevaplarlar.

       Note-Taking örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

        Note-Taking ses dosyası için tıklayınız.

Toplam süre 1 saattir.

Okuma 2 bölümden oluşur.

  • Search Reading: Bu bölümde bir akademik okuma parçası ve soruları verilir. Soruların hızlı bir şekilde parçayı gözden geçirerek cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 30 dakikadır.  

          Search Reading örnek okuma parçası ve sorular için tıklayınız.

          Search Reading cevap anahtarı için tıklayınız.

  • Careful Reading: Bu bölümde başka bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Soruların dikkatli bir şekilde parçayı tarayarak cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 30 dakikadır.

          Careful Reading örnek okuma parçası ve sorular için tıklayınız.

          Careful Reading cevap anahtarı için tıklayınız.

Toplam süre 1 saattir.

Yazma iki bölümden oluşur.

  • Öğrencilerden, 250-300 kelimelik iki adet kompozisyon yazmaları beklenir.

          Örnek writing soruları için tıklayınız.

Toplam süre 80 dakikadır. 

Değerlendirme: Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ortalamaya şu oranlarda etki eder: Dinleme %30, Okuma %30, Yazma %40. Başarı notu 60’dır.

İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Şartları

Aşağıda belirtilmiş sonuç belgelerini ilan edilen tarihte teslim eden öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılırlar. İlan edilen tarihten sonra getirilen belgeler kabul edilmez.

TOEFL IBT

Overall: 75

Not: Bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez.İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Bilgilendirme El Kitapçığı

İstinye Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00