Haliç Üniversitesi muafiyet sınavı örneği

İngilizce Hazırlık

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü

Haliç Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü, organizasyon şemasında Rektörlük makamına bağlı olup bünyesinde İngilizce Hazırlık Programı dersleri ve çeşitli fakülte ve yüksekokullara sağlanan lisans düzeyinde İngilizce dersleri olmak üzere iki tip programdan oluşmaktadır.  Haliç Üniversitesi’nde İngilizce eğitim yapan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce yeterliliklerini kanıtlayamadıkları takdirde İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.

İngilizce eğitim yapan bölümler şunlardır:

 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • İngilizce Mütercim Tercümanlık
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • İngilizce Psikoloji
 • Yönetim Bilişim Sistemleri ( İngilizce)
 • İngilizce İşletme
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik- Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • İngilizce Spor Yöneticiliği
 • Beslenme ve Diyetetik ( İngilizce)
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ( İngilizce)
 • Hemşirelik ( İngilizce)

Bu bölümlerin dışındaki öğrenciler ise isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görebilirler.  İngilizce Hazırlık Programına alınan öğrenciler üniversitemizin sağladığı imkânlar çerçevesinde istedikleri kurları yurt dışındaki anlaşmalı dil okullarında okuyabilirler.

İngilizce Hazırlık Programı’nın Misyonu

Haliç Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü’nün temel misyonu, İngilizce Hazırlık Programı’na ilişkin idari ve akademik işlerin yapılmasını ya da delege edilmesini ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak, Eğitim ve Öğretim yılının başında Haliç Üniversitesi’ne kayıt olan Hazırlık öğrencilerinin Yeterlilik Sınavı’nın hazırlık ve koordinesini sağlayıp Hazırlık programında devam edecek öğrencilerin ise akademik yıl içerisindeki eğitim-öğretimlerini başarıyla yürütmektir.  Bu doğrultuda bir diğer misyonumuz, siz öğrencilerimizin Haliç Üniversitesi’nde seçtiğiniz bölümden başarıyla mezun olmanız ve ardından verimli bir iş hayatına adım atmanız için ihtiyaç duyacağınız İngilizce becerilerini ve akademik becerileri edinmenize yardımcı olmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı’nın yukarıda belirtilen misyonunu aşağıdaki amaç ve ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz:

 • Haliç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına destek oluyoruz.
 • Hem akademik çalışmalarında hem de devamındaki kariyer hayatlarında öğrencilerimizi gerekli İngilizce becerileriyle donatacak bir öğretim programı uyguluyoruz.
 • Öğrencilerimizin akademik gelişimini daha etkili yönlendirebilmek adına kur sistemi uyguluyoruz.
 • Öğrencilere verilen akademik İngilizce eğitimi içerisinde lisans bölümlerinde yararlanacakları birçok beceriye de (örneğin: dinleme sırasında not tutma, sunum, akademik araştırma yöntemlerine hâkimiyet, makale yazma, özet çıkarma, grafik yorumlama vb.) yer veriyoruz.
 • Öğrencilere bireysel ya da grup halinde araştırma yapma, kişisel becerilerini değerlendirme, kritik düşünme, aktif dinleme ve çalışma becerilerini kazanma konularında yardımcı oluyoruz.
 • Sınıflarımızda bulunan akıllı tahta ve yüksek verimlilikteki ses sistemlerimiz ile teknoloji araçlarını kullanarak sınıf içinde öğrencilerimizi daha katılımcı olmaları konusunda teşvik ediyoruz.
 • En iyi ve yenilikçi öğretim ve değerlendirme yöntemleriyle öğrenici özerkliği, öğrenmenin sorumluluğunu alma, yaşam boyu öğrenme konularında rehberlik edip dil becerileri gelişimini destekliyoruz.
 • Dil öğretim programının dinamizminde sürekliliği sağlamak amacıyla öğretim görevlilerimizin mesleki gelişimlerini destekliyor ve takip ediyoruz.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Haliç Üniversitesi’nin başarısına ve saygınlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Haliç Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğer kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini belgelemedilerse ve Yeterlilik sınavında da başarılı olamadılarsa yapılacak Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’na başlarlar. 

Dersler

Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı nda Haftalık ders saati 16 saat Main Course, 8 Saat Four Skills olmak üzere toplam 24 saattir.. Her seviyedeki öğretim programı ağırlıkla kelime ve dilbilgisi konularının anlatılıp pekiştirildiği ama bununla sınırlı kalmayan “Main Course” ve dört temel dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirmeye yönelik uygulanan “Four Skills” derslerinden oluşmaktadır. . Bu derslerin yanında tutorial (etüd ) programlarımızla kendini tüm bu derslerde geliştirmek isteyen her seviyede öğrencimize hocalarımızın desteği ile birebir takviye imkanı sağlamaktayız.

Kur Sistemi

İngilizce Hazırlık Programımız, eğitim süresi 7-8 hafta olan 4 kurdan oluşmaktadır. Her kur için hedeflenen beceriler ise şu şekildedir:

A1 ( Beginner)

Bu İngilizce düzeyindeki öğrenciler, günlük hayatta kullanılan basit ifadeleri anlayabilme, kendini ve diğer kişileri basit ifade ve kalıplarla tanımlayabilme becerilerine sahiptirler.

A2 ( Elementary)

Bu İngilizce düzeyinde öğrenciler temel cümle yapılarını ve günlük hayatta basit, aile ve kişisel bilgilerle ilgili sohbetleri anlayabilir ( sade ve çok hızlı olmayan bir ingilizce seviyesinde konuşulursa). Bunun yanında dili alışveriş , seyahat ve rutin konularda bilgi alıp verme amaçlı kullanabilme, kendisi ve çevresi hakkında basit terimlerle tarifler yapabilme becerilerini edinirler.

B1 ( Intermediate)

Bu İngilizce düzeyinde öğrenciler, günlük hayatta ve derslerinde karşılaştıkları standart konuları net bir şekilde , ana hatları ile anlayabilir. İngilizce dilinin konuşulduğu bir bölgeye seyahat ederken konuşulan dili çoğunlukla anlar ve farklı durumlarla karşılaştıklarında iletişim kurabilir. Bunun yanında basit konularda birbiri ile bağlantılı sohbetler yapabilme, deneyimleri ve olayları sebep ve sonuç göstererek açıklayabilme becerileri edinirler.

B2 ( Upper Intermediate)

Bu İngilizce düzeyinde öğrenciler, mesleki alanlarında somut ve soyut kavramları içeren metinlerin ana fikirlerini kavrayabilirler. Bunun yanında anadili İngilizce olan kişilerle akıcı ve spontan iletişim kurabilme ve birçok konuda fikirlerini açık ve detaylı bir biçimde ifade edebilme becerileri edinirler.

C ( Advanced)

Bu düzey fakülte programlarına geçiş niteliğindedir. Bu düzey sadece dil becerileri ve yeterliliğine odaklanmaz, bu beceri ve yeterlilikleri öğrencilerin üniversitedeki akademik ihtiyaçlarıyla birleştirir. Bu düzeyde öğrenciler okuma, tartışma becerileri, uzun akademik metinlerini dinleme ve not alma becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimizden belli bir konu seçmeleri, seçtikleri konuyu değerlendirmeleri ve akademik makale yazmak için kaynak kullanımı gibi konularda kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu düzeyde sizlerden öğretim görevlileri tarafından belirlenen düzeyinize uygun hikâye kitaplarını da okumanız beklenmektedir. Ayrıca Kur sonunda Kur Bitirme Sınavı (KB) ile öğrendiğiniz bilgi ve edindiğiniz beceriler ölçülecektir.

NOTLANDIRMA 

Bir kuru başarı ile tamamlayabilmek için kuru en az % 60 ortalama ile tamamlamak gerekmektedir. Bunun için not sistemi şu şekildedir:

Quiz 1:    10 %
Midterm ( Ara sınav ):     25 %
Quiz 2:    10 %
Assignment – Project ( Ödev-Proje ):    10 %
End of Module Exam ( Kur Bitirme Sınavı ):     35 %
Course Participation ( Derse Katılım ) Main Course:       5 %
Course Participation ( Derse Katılım ) Four Skills:      5 %  
TOTAL:         100 %  

Haziran ayında yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilmek için B2 kurunu başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu gereklilik yerine getirilemediği takdirde öğrencinin takip eden Eylül ayında yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilme hakkı saklıdır.

Bir öğrenci aynı kuru yalnızca iki (2) defa okuyabilir, bundan sonra derslere o kur programı boyunca aktif öğrenci olarak katılamaz fakat harici katılımla ve öğretim görevlilerinden destek alarak eğitimine devam edebilir. Aynı kuru 2 kez tekrar eden öğrenciler, önlerindeki kur seviyesinin Kur Bitirme sınavına girerek başarılı oldukları takdirde o kur seviyesinden başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı sayılıp bölüme başlayabilmek için yapılacak sınavdan en az altmış beş (65) puan alınmış olması gerekmektedir. Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebileceği azami süre iki (2) yıldır.

Öğrenciler sınav sonuçlarını ilgili dönemde www.halic.edu.tr adresindeki Duyurular bölümünden öğrenebilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir kur boyunca yapılan ders saatinin en az %80’ine katılmaları gerekmektedir. Bu devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Kur Bitirme Sınavı’na (KB) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir.

KABUL EDİLEN DİĞER SINAVLAR 

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen öğrencilerimizin okulumuzca sadece belirli dönemlerde verilen İngilizce Yeterlilik Sınavı dışında Üniversitemizce eş değerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarını da ibraz edebilirler. Üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Bu sınavların geçerlilik süreleri 2 yıldır ve başvuruların güz dönemi derslerinin başlamasından en geç 2 hafta önce yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Fakülte/Program

Yeterlilik Sınavı

YDS

YÖKDİL

TOEFL (IBT)

PTE Academic

Öğretim dili tamamen yabancı dilde olan programlar

60

70

75

72

67

İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği

Haliç University – Proficiency Sample 1

Haliç University – Proficiency Sample 1 – Answer Key

Haliç University – Proficiency Sample 2 & Answer Key

Haliç University Proficiency Exam – Sample Listening Exam

Haliç University Proficiency Exam – Sample Writing Exam

Haliç University Sample English Exam/HEPPTEST

Haliç Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00