KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Yabancı Diller Okulumuz, çağdaş dil eğitim anlayışını benimsemiştir. Bu bağlamda, yabancı dil öğretiminde en son gelişmeleri de dikkate alarak hazırladığımız dil öğretim programları ile öğrencilerimize bir yabancı dili, ona yabancı olmadan öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Bilindiği gibi öğrenme bireysel bir faaliyettir. Dil öğretiminde de öğrencinin tüm dil becerilerini hedeflendiği gibi kazanabilmesi için, her tür akademik çalışmada bütünleşik sistem anlayışıyla eğitim verilmektedir.

Öğrencilerimize, İngilizce Hazırlık dil eğitimi, bölümlerinde var olan kredili İngilizce dersleri ile mesleki İngilizce dersleri güncel dil eğitim anlayışı bağlamında verilmektedir. Her dönem ve fırsatta geliştirilerek yenilenen dil öğretimi programları ile aktif öğrenme prensibi benimsenmiştir. Dil eğitimimiz öğrenci odaklı, karşılıklı etkileşim, paylaşım ve dilin tüm becerilerini sözlü ve yazılı iletişim amaçlı kullanmaya dayalı olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerden dil öğretiminin her aşamasında aktif ve katılımcı olması beklenmektedir. Çünkü uygulatamadığınız ve kullandıramadığınız dil sizin değildir. Bu anlayışla, öğrencilerimizle ilişkimiz sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı değildir; çünkü dil öğrenme ve öğretme faaliyetleri kesintisiz bir süreç anlayışıyla yürütülmektedir.

Bizler, Yabancı Diller Okulu ailesinin üyeleri olarak, öğrencilerimizin bizimle olduğu sürede, bize ihtiyaç duyduğu her koşulda, yabancı dil öğretimi aşamasında ve sonrasında akademik yardım ve desteklerimizi hiçbir zaman onlardan esirgemeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Hep birlikte “Dil Öğrenme Ortağı” ve “ Dil Eğitimi Danışma ve Akademik Rehberlik (DEDAR)” hizmetinden yararlanmak ve çözüm ortağınız olmak için sizleri üniversitemize davet ediyoruz.

Bölüm Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, her geçen gün bir adım daha küreselleşmeye giden dünyamızda, ülkelerin birbirleriyle teknolojik, iktisadi, sosyal ve sanatsal yönlerden alışverişinin ve işbirliğinin büyük bir ivme kazandığı, yeni projeler geliştirildiği bir süreçte, ülkemizi temsil edecek ve dünya ile aramızda köprü oluşturacak donanımlı, vizyon sahibi bireylere ihtiyacın giderek arttığı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programının ilk iki yılında verilen dersler teorik bir altyapı hazırlama amacı taşır. Programda, bu çerçevede, metin çözümleme, özgün düşünce üretme, araştırma teknikleri ve akademik yazma becerileri gibi derslere yer verilmiştir. Öğrenciler üçüncü yıldan itibaren aldıkları edebiyat ve dilbilim ağırlıklı derslerle, eleştirel ve kıyaslamalı bir bakışla edebi eserleri ve dünyayı yorumlayabilmek için gerekli kültürel donanımı kazanır ve özgün çalışmalar hazırlamaya yönlendirilirler. Bu aşamada öğrenciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinden dersler alarak çift ana dal veya yan dal yapma olanağı elde ederler. İkinci yıldan itibaren öğrencilerimiz, Erasmus+ Programı çerçevesinde Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl eğitim alma imkânından yararlanabilirler. Ayrıca, sosyal sorumluluk ve sosyal duyarlılık projeleri vasıtasıyla, öğrencilerin topluma aidiyet duygularını arttırmak ve bu yönde ders dışı projelerde yer almalarını sağlamak, İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amaçları arasındadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları, hayata yönelik sezgileri ve farkındalık düzeyleri gelişmiş, düşünen ve fikir üretebilen, eleştirel bakış açısına sahip, kültürel açıdan donanımlı, İngilizceye hâkim öğretmenler ve uzmanlar olarak yetişir ve bilgi birikimlerini, donanımlarını kendi öğrencilerine veya görev yapacakları kurumlara aktarırlar.

GENEL BİLGİLER
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre;
Üniversitemiz lisans programı eğitim dili İngilizce olan İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Beslenme ve Diyetetik bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler ilgili yılın akademik takviminde belirtilen tarihlerde İngilizce Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmekle yükümlüdürler.
Bu sınavdan 70 puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık programından muaf olup lisans eğitimlerine başlamaya hak kazanırlar. 70’in altında puan alan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık sınıflarına yerleştirilirler ve iki yarıyıl hazırlık eğitimi alırlar.
Zorunlu olmasına rağmen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan bu sınava girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesindeki hazırlık sınıfına yerleştirilirler.
Aşağıda listelenen sınavlardan* birisinden belirtilen puanı aldığını belgeleyebilen öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur. Muaf tutulmak isteyen öğrenciler, orijinal sınav sonuç belgelerini Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanmasını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile elden teslim etmekle yükümlüdürler.

**Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında alınan puanların değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresinin aşılmamış olması şartı aranır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde, son iki yıl içinde alınan belgeler geçerlidir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Pte sınavı özel ders

DIŞ SINAVLAR EŞDEĞERLİK TABLOSU – 2 FAKÜLTE /     BÖLÜM

İYYÜ  İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınavı    70

YDS/e-YDS/ YÖKDİL/ ÜDS/KPDS           70

TOEFL (Paper-Based)                           561

TOEFL i-BT                                             84

CAE                                                        C

FCE                                                         75

PTE (Academic)                                     71
IELTS (General/ Academic)                      6

Yeni Yüzyıl Üniversitesi  İngilizce özel ders 

Haluk hoca 0532 343 65 00