Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

TGY’den Muafiyet Sınavları

Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Temel Geliştirme Yılı’ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sınavlar*

Geçerlilik Süreleri

Kabul Edilen En Az Puan

PTE Akademik

2 yıl

71

(Her bölümden en az 67 puan alınmalı)

TOEFL IBT

2 yıl

80

(MyBest Scores kabul edilememektedir)

CAE

3 yıl

C

CPE

3 yıl

C

YDS

5 yıl

90

ELAE (2. Aşama)

2 yıl

70

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca, en az son üç yılında, eğitim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu ABD, Kanada, İngiltere gibi bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Temel Geliştirme Yılından muaf olacaklardır.

Temel Geliştirme Yılından muafiyet için alınan dış sınav belgelerinin “home edition ve online versiyonları” lisans seviyesinde dil muafiyeti kapsamında kabul edilmeyecektir.

​​​​​​​2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemi sonu Muafiyet Sınav Belgelerinin son kabul tarihi 2-23 Haziran 2023 arasındadır.

Muafiyet sınav belgeleri, Diller Okulu’ndan Nilay Konuşkan’a mail yolu ile (schooloflanguages@sabanciuniv.edu) iletilecektir.

İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) yüz yüze yapılacaktır. Pandemi nedeni ile vaka sayılarının artması durumunda sınavın uzaktan yapılması söz konusu olabilir, böyle bir durumda gerekli duyurular web sitemiz aracılığı ile yapılacaktır.

Bu nedenle sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerimizin hem yüz yüze hem de online sınav örnek sorularını incelemelerini tavsiye ederiz.

ELAE (Yüz Yüze)

ELAE (Uzaktan)

Başarılar dileriz.

Diller Okulu Direktörlüğü

——————————

Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi)

Sabancı Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir. Disiplinler arası eğitim sistemimiz nedeniyle, Fakülte derslerindeki İngilizce dil seviyesi beklentisi oldukça yüksek düzeydedir. Bu durum, Temel Geliştirme Programının uygulandığı ilk eğitim yılını, yani “hazırlık” eğitimini daha önemli kılar. Hangi dil seviyesinden başlamış olursa olsun, tüm öğrencilerin dil öğrenimindeki potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan ve tümüyle kullanmalarına yardımcı olan Diller Okulu, bu amaca hizmet edecek her türlü akademik ve bireysel desteği vermektedir. Tüm öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerini daha da ilerletebilmeleri için ilk yıl İngilizce dersleri verilir ve sonraki yıllarda “İş Yaşamında İngilizce İletişim Becerileri” dersi de sunulur.

Sabancı Üniversitesi temel Geliştirme Yılı (TGY),  Sabancı  Hazırlık da sunulan eğitimin en önemli parçalarından birisidir. Lisans eğitimine kabul görmüş, ancak İngilizce yeterliliği kısıtlı düzeyde olan öğrencilerin, üniversite deneyiminin ilk aşamasıdır.
Sabancı Üniversitesi TGY ilk denemeden geçemeyen öğrencilerin, dil bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.  Bu gelişim, öğrencilerin okuma ve anlama ve dinleme ve anlama becerileri ile sorgulama, araştırma ve hem sözlü hem de yazılı iletişim becerilerini zenginleştirmeleri ile sağlanır.

Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur. ELAE, Sabancı Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin lisans/lisansüstü programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla DO tarafından verilen bir yeterlilik sınavıdır.

Üniversitemize kabul edilmiş, Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hariç tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar. Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede DO Temel Geliştirme Yılı İngilizce programındaki uygun bir rotaya yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı’na girebilirler.

Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Temel Geliştirme Yılı’ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sınavlar* Geçerlilik Süreleri Kabul Edilen En Az Puan
PTE Akademik 2 yıl 60 (Her bölümden en az 59 puan alınmalı)
TOEFL  IBT 2 yıl 80
CAE 3 yıl C
CPE 3 yıl C
KPDS 5 yıl 90
ÜDS 5 yıl 90
YDS 5 yıl 90
ELAE 2 yıl 65

(Yukarıdaki bilgiler Sabancı Üniversitesi resmi web sitesinden alınmıştır.)

Sabancı Hazırlık Atlama (ELAE) Sınavı

Sevgili Öğrenciler,

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı uzaktan yapılacak olup, iki aşamadan oluşmaktadır:

ELAE Stage 1: Çoktan seçmeli bir sınavdır

ELAE Stage 2: Yazma ve Konuşma sınavlarıdır

İngilizce Dil Ölçme Sınavı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce Dil Ölçme Sınavına kimler girer?

Yeni kabul edilen tüm öğrencilerin, kayıt oldukları akademik yılın başında ELAE’ye girmeleri gerekmektedir. Sınavı geçen öğrenciler doğrudan Birinci Sınıf derslerine kayıt olurlar. Puanlarına bağlı olarak, geri kalanlar SL FDY İngilizce programının uygun Rotasına yerleştirilir.

İngilizce Dil Ölçme Sınavı ne zaman yapılmaktadır?

ELAE yılda birkaç kez uygulanır; Ocak ayında, akademik yılın sonunda (Haziran / Temmuz), akademik yılın başlangıcından önce (Ağustos / Eylül). ELAE sınav tarihleri ​​için lütfen ilgili akademik takvime bakın.

Sınava nasıl kayıt olurum?

Öğrencilerin Üniversiteye yerleştirildiği belli olunca, Ağustos / Eylül İngilizce Dil Ölçme Sınavına otomatik olarak kaydolurlar. Sınav ile ilgili detaylı bilgiler, sınavdan bir hafta önce web sitesinde paylaşılacaktır

Sınav nerede yapılacaktır?

ELAE uzaktan yapılacaktır. Sınavla ilgili ayrıntılar, sınav yapılmadan bir hafta önce verilecektir. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için internet bağlantısı sorunsuz çalışan, ve çalışır durumda kamera, mikrofon ve hoparlörü olan bir bilgisayara ihtiyaçları vardır.

Stage 1 kaç bölümden oluşmaktadır? Kaç soru vardır?

ELAE 1. Aşama sınavında iki ana bölüm vardır: dilbilgisi ve kelime bilgisi. Toplam 120 soru vardır. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma biçimindedir. Öğrencilerin sınavı tamamlamak için 60 dakikaları vardır. Örnek sorular aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir. Sadece 1. Aşamada başarılı olan öğrenciler 2. Aşama yazma ve konuşma sınavlarına girebilirler.

https://sl.sabanciuniv.edu/students/elae/assessment-exam/stage-section-one

https://sl.sabanciuniv.edu/students/elae/assessment-exam/stage-section-two

2. Aşama sınavında kaç bölüm vardır? Sınavı geçmek için neye ihtiyacım var?

1.Aşamayı geçen öğrenciler 2. Aşama Yazma ve Konuşma sınavlarına girerler.

Yazma Sınavı

1.Aşamada başarılı olan öğrenciler önce 2. Aşama Yazma Sınavına girerler.

Dil becerilerini gösteren 300-350 kelimelik iyi organize edilmiş bir akademik makale yazmaları gerekmektedir.

Konuşma Sınavı

Yazma sınavından iki ila üç gün sonra öğrenciler ELAE Konuşma Sınavına girerler.Konuşma sınavı online olarak birebir yapılır. Sınav iki kısımdan oluşmaktadır.

Konuşma ve yazma sınavları örnekleri ve kriterleri için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız:

Yazma sorusu örneği

Yazma sınav kriterleri

Konuşma sınavı örneği

Konuşma sınavı kriterleri

Her iki bölümden %47.5 almış olmak koşuluyla genel ortalamada en az %65 alan öğrenciler birinci sınıf öğrencisi olurlar.

Lütfen dikkat edin; tüm SU ders ve sınavlarında olduğu gibi, ELAE’nin de tamamını sınava giren öğrenciler herhangi bir kişi ya da kaynaktan yardım almadan, tamamen kendi başlarına tamamlamalıdırlar. İntihal (bilgi/eser hırsızlığı) çok ciddi bir akademik suçtur ve cezalandırılır. İntihal başka birine ait olan fikirleri ya da cümleleri kendininmiş gibi göstermek, başka bir kişinin yapmış olduğu bir çalışmayı kendi adı ile teslim etmek, internetten sözcük grupları ya da cümle(ler) kopyalayıp kendi çalışmasında kullanmak, internetten hazır yazılmış makale satın almak ya da başkasına yazdırmak gibi eylemleri içerir. İntihal içeren her çalışma Diller Okulu Kurulu tarafından görüşülür, ve not cezaları ya da ELAE den 0 alınması ile sonuçlanabilir.

ELAE’yi geçemezsem ne olur?

ELAE’den geçmeyen öğrenciler TGY’ye yerleştirilir. ELAE 1. Aşama notları öğrencilerin TGY de hangi seviyeye yerleşeceğini belirlemek için de kullanılır. Ancak, öğrencilerin seviyeleri derslerin başladığı ilk hafta sınıf içi performansları ile de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda ilk haftanın sonunda bir öğrencinin seviyesi üst ya da alt seviye olarak değiştirilebilir.

Daha fazla detay için lütfen SL web sitesindeki “SL El Kitabına” ve ana SU web sitesinde bulunan Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliği’ne bakın.

Halihazırda uluslararası geçerliliğe sahip bir İngilizce dil sertifikam varsa ne olur?

Öğrenciler üniversite tarafından belirlenen düzeyde ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sertifikalarından birini geçtiklerini belgeleyebilirlerse, lisans programlarına başlama hakkına sahip olacaklardır. (Daha fazlasını buradan okuyun)

ELAE’ye nasıl hazırlanabilirim?

Kelime çalışın. İyi bir başlangıç noktası aşağıdaki kelime listelerini kontrol etmektir:

K1- İlk bin kelime

K2 – ikinci bin kelime

K3 – üçüncü bin kelime

K4 – dördüncü bin kelime

K5 – beşinci bin kelime

Yeni Kademik Kelime Listesi

Dilbilgisi çalışması: Herhangi bir gramer kitabınız varsa cümle yapılarını gözden geçirmek faydalı olacaktır. ELAE Aşama I, CEFRL (1) temelinde A1-B1 (Başlangıç-Orta) düzeylerinde dili değerlendirir ve Aşama II, B2 düzeyinde (Üst Orta / İleri) dil yeterliliğini değerlendirir.

Yukarıda bahsedilen örnek sınavlardaki soru ve görev tiplerini baz alarak mümkün olduğunca çok konuşma ve yazma pratiği yapın.

Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur. ELAE, programlara yerleştirilen öğrencilerin lisans programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla DO tarafından, önceden belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.

ELAE yılda beş kez düzenlenmektedir: 1. Akademik yıl başlamadan önce (Eylül’de), 2. Sadece İngilizce yeterlilik belgesi eksikliği nedeniyle özel öğrenci statüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak (Aralık’ta), 3. Akademik yıl ortasında (Ocak’ta), 4. Akademik yılın sonunda (Temmuz’da). Üniversite’ye kabul edilmiş tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar.

Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede İngilizce derslerine yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı’na girebilirler.

Lisansüstü öğrencilerinin, çalışmalarının sonunda ELAE sınavına girip geçer not almaları gerekebilir; bu koşul öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ile ilgilidir. Eğer böyle bir gereklilik varsa öğrenciler, ELAE sınavına bu amaçla, verildiği tarihte girmelidirler.

Stage 1 ELAE Sınav İçeriği

Bu bölümün süresi 90 dakikadır. Üç bölümden oluşur.

Dilbilgisi (Grammar) Bölümü:

Toplam 40 soru sorulur. Toplam süre 40 dakikadır. Üç bölümden oluşur İlk bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından, İkinci bölüm Eş Anlamlı Cümleyi Bulma (Restatement) sorularından, Üçüncü bölüm verilen metinlerde Cümle Tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

Section I-Grammar örneği çin tıklayınız

Kelime Bilgisi (Vocabulary) Bölümü:

Toplam süre 20 dakikadır. İki bölümden oluşur: İlk bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından, İkinci bölüm verilen metinlerde Cümle Tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

Section II-Vocabulary örneği için tıklayınız

Yazma (Writing) Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili 250- 350 kelimelik* bir kompozisyon yazma (essay writing) faaliyetinden oluşur. Toplam süre 30 dakikadır.

Section III-Writing örneği için tıklayınız

Stage 2 ELAE Sınav İçeriği

Üç bölümden oluşur. Öğrencilerin bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazma (Writing) Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili 300 – 350 kelimelik* bir kompozisyon yazma (essay writing) faaliyetinden oluşur. Bu bölümün sınavda ağırlığı %30 ‘dur. Toplam süre 50 dakikadır. Kompozisyonunuz: Fikirlerinizi ne kadar açık ifade edebildiğiniz, Fikirlerinizi desteklemek için öne süreceğiniz argümanları nasıl kullandığınız İngilizce kullanımı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Dinleme (Listening) Bölümü:

Toplam süre 25 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 30 ‘dur. İki bölümden oluşur: While Listening: Listening’in bu bölümü bir üniversite öğrencisi ve öğretmeninin bir ödev konusu hakkında yaptıkları, 14 – 16 dakika süren karşılıklı konuşmalardan oluşur. Sadece bir defa dinletilir. Dinleme başlamadan önce öğrencilere soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir. Dinleme sonunda sorulan kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 10 – 12 soruya cevap verilir.

Bu bölümün sınavda ağırlığı % 13 ‘tür. Note – taking: Bu bölümde, üniversitede verilen ve 15 – 18 dakika süren bir ders dinletilir. Soruları cevaplamanız için herhangi bir uzman bilgiye sahip olmanıza gerek yoktur. Sorular dinleme esnasında alacağınız notlara (note – taking) göre cevaplandırılır. Dinleme başlamadan önce, note-taking başlıklarını okumanız için bir dakika süre verilir. Dinleme sonunda kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 8 – 12 soruya cevap verilir. Soruları cevaplamak için verilen süre 15 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 17 ‘dir.

Reading (Okuma) Bölümü:

Toplam süre 85 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 40 ‘tır. İki bölümden oluşur: Skimming: “Bir metnin anafikirlerinin neler olduğunu ve bunların metnin neresinde olduğunu hızlıca bulma” becerisini test eden bölümdür. Verilen metinlerin uzunluğu 5 – 6 sayfadır. Metindeki paragrafları verilen başlıklarıla eşleştirmeden oluşan 7 – 9 soru sorulur. Genellikle verilen metinler 20 – 30 paragraftan oluşur. Bu bölümde verilen süre 20 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 25 ‘tir.

Detailed Reading: Bu bölümde aynı temayı farklı bakış açıları ile ele alan iki metin (Text A ve Text B) okutulur. Amaç aynı temalı iki metin arasındaki ilişkiyi anlama ve bu metinlerdeki ana fikirleri ve önemli detayları bulma yeteneğinizi test etmektedir. Üç görevden (Task) oluşur: Task 1 ve 2 ‘de verilen herbir metinle ilgili 3 – 5 soru sorulur. Task 3 ‘te Text A ve B ‘deki bazı önemli bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmış bir metni tamamlamanız istenmektedir. Bu bölümde verilen süre 65 dakikadır.

PROFICIENCY (ELAE) Sınav Örneği için tıklayınız.

ELAE SINAVI ÖRNEK SORULAR İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

Sabancı Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfı derslerine takviye Pte ve ELAE Sınavı hazırlık 

 ÖZEL DERS HALUK HOCA 0532 343 65 00