Biruni Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Biruni Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Biruni Üniversitesi İngilizce Hazırlık

 

Yabancı Diller Bölümü

İngilizcenin dünya dili olması beraberinde bu dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bütün dünyada basılı veya çevrimiçi birçok kaynak ve içeriklerin çoğunun bu dilde olması da bu duruma katkı sağlamıştır. Bu durumda İngilizce dilini bilmek, bir insanı bu dili bilmediği zaman ulaşamayacağı tarihin bilinen en fazla yazılı ve görsel kaynaklarına ulaşmayı mümkün kılmıştır.

Yabancı diller bölümü bu bağlamda Biruni Üniversitesi öğrencilerinin alanlarıyla ilgili gerekli ve yeterli dil seviyesine erişmesi hedefi doğrultusunda üç farklı programda üç tip dil eğitimi vermektedir:

   • Hazırlık Okulu Programı

Mühendislik Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesinin İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Tıp Fakültesi’nin İngilizce dilinde eğitim verilen programı, Diş Hekimliği Fakültesinin İngilizce dilinde eğitim verilen programı ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin İngilizce dilinde eğitim yapan Hemşirelik bölümü öğrencilerine eğitimlerini İngilizce dilinde almalarına yönelik yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

   • Program İçeriği

Bu programda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre haftalık 26-30 saat sınıf içerisinde ve en az bir o kadar da çevrimiçi ve portfolio çalışmaları yapması imkanı sunmaktadır. Programın nihai amacı her bir öğrencimizi bölüm derslerini yürütebilecekleri seviye olarak öngörülen en az orta üzeri (CEFR / B-2 ) dil seviyesine getirmektir. Ancak farklı seviyelerdeki öğrencilerimizin hazırlık okuluna başladıkları seviyenin CEFR baremine göre başladığı seviyenin üç-dört seviye üzerine çıkmaları da beklenir.

İngilizce eğitimi sunulan bölümlerin ihtiyaçlarına göre farklı kitap setleri ve kaynaklar tercih edilmektedir. Söz konusu kitapların çevrimiçi kaynak ve çalışmaları mevcuttur. Ayrıca yine öğrencilerin eğitim gördüğü bölümlere göre portfolio çalışmaları da vardır.

Dil eğitimi sırasında bölümlerle koordineli çalışılmakta ve yıl içerisinde bölüm hocaları hazırlık sınıfı öğrencilerimize örnek ders(ler) sunmaktadır. Öğrencilerimizin zaman zaman birinci sınıf derslerine de katılımı sağlanmaktadır.

   • Ölçme Değerlendirme Biçimi

Okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerileri çoktan seçmeli sınavla ölçülür. Konuşma becerisinin değerlendirilmesi sınıf içi derse katılım ve yüz yüze görüşme yoluyla yapılır. Yazma becerisi değerlendirmesi ise sınavda ayrı bir bölümde kendilerine öğretilen teknik ve biçimde farklı konularda yazdıklarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

   • Özel Amaçlı İngilizce Programı

Birinci yılında kendi seviyelerine uygun eğitim alan öğrencilerimizin kendi alanlarındaki literatürü takip etmelerini ve mesleklerini icra ederken gerekli mesleki iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır.

   • Program İçeriği

Bu programda dönemlik ve yıllık olmak üzer 2-4 saatlik dersler sunulmaktadır. Bölüm bazında ihtiyaçlara göre belirlenmekte ve bazı durumlarda hocalarımız tarafından oluşturulmaktadır.

   • Ölçme Değerlendirme Biçimi

Her bir bölümün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden gerekli görülenler ders içi değerlendirmeler de dâhil yazılı ve yüz yüze sınavlarla yapılmaktadır.

   • Genel İngilizce Programı

İlgili bölümlerinizin beklentisine yönelik olarak Yüksek Öğretim Kurulunun uygun gördüğü temel seviyede İngilizce eğitimi sunan bir programdır.

   • Program İçeriği

Temel seviye bir kitap seti kullanılır. Öğrencilerimiz haftalık 2-4 saat ders alırlar. Bölüme göre bir dönemde 1 seviye ya da yılda bir seviye olarak dil eğitimi sunulur.

   • Ölçme Değerlendirme Biçimi

Çoktan seçmeli sınav, ödev ve sınıf içi değerlendirme yoluyla ölçme değerlendirme yapılır.

 

Her bir programımızın seviye, beceri ve ihtiyacına göre belirlenmiş kitap setleri mevcuttur.

Örnek sorulara göz atmak için tıklayınız 

Biruni üniversitesi Pte sınavı özel ders 

Aşağıda belirtilen sınavlara ilişkin geçerlilik süresi içinde belgeleri bulunan ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na ibraz eden öğrencilerin, seviye belirleme sınavına ve muafiyet sınavına girmelerine gerek yoktur, hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar ve yerleştikleri bölümün birinci sınıfında öğrenime başlarlar.
o TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 15 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri olanlar.
o PTE sınavından 55 puan olanlar.
o CAE sınavından en az B olanlar.
o CPE sınavından en az C olanlar.
 Biruni üniversitesi hazırlık sınıfı özel ders ve Pte sınavı hazırlık çalışmalarımız online olarak yapılmaktadır. 

Biruni Üniversitesi İngilizce Hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00