Üniversite  hazırlık atlama sınavı İngilizce  özel ders

İngilizce hazırlık atlama sınavı, hazırlık programı uygulayan üniversiteleri kazanan öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen , öğrencilerin bölümlerinde okuyabilmek için  İngilizcelerinin yeterli olup olmadığını sınayan bir sınavdır. Bu sınav   her üniversitenin kendi bünyesinde hazırlanır bu yüzden her okulun hazırlık sınavı içerik ve değerlendirilmesi farklıdır.

İngilizce hazırlık atlama sınavı içerik olarak   dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama, dinleme ve yazma becerilerini ölçmektedir.

İngilizce hazırlık atlama sınavı çalışmalarımızın  amacı  belirli  bir İngilizce  seviyesine sahip olan öğrencilerin bildiklerini hatırlatarak  daha donanımlı bir şekilde sınava girmelerini sağlamak ve   İngilizce hazırlık programından öğrencilerin muaf olabilmeleri için hazırlanmıştır.

İngilizce hazırlık  sınavı için hazırladığımız öğrenciler;

• Üniversite giriş sınavını kazanarak , bölümlerine geçmeden önce hazırlık sınıfına devam etmesi gerekenler,
• Hazırlık sınıfında eğitim görmüş fakat geçer not alamayan öğrencilerdir.

İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Özel ders programımız da yapacağımız hazırlıkların içeriği şu şekilde olacaktır,

• STRUCTURE
• READING,
• WRITING,

Gerektiği takdir de girilecek okulun programına göre ,
• LISTENING
• SPEAKING

sınavları için  de hazırlık yapılmaktadır.

.

İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı  içeriği okuldan okula değişse de genel olarak  aşağıdaki gibidir ;

o STRUCTURE
o READING
o CL OZE TESTS
o SENTENCE COMPLETION
o DIALOGUE COMPLETION
o FINDING THE MISTAKES
o VOCABULARY
o WORD FORMATION

İngilizce hazırlık atlama sınavı içeriğinde olan dil bilgisi  konuları   aşağıdaki gibidir.

TENSES, SENTENCE ,MODALS, MODALS USED FOR PAST TIME , PASSIVE/CAUSATIVE , IF/WISH , NOUNS,NOUN PHRASES ,NOUN CLAUSES, REPORTED SPEECH/QUESTION TAGS/SHORT REPLY
GERUND/INFINITIVE, PERFECT INFINITIVES , ADJECTIVES/ADVERBS, ADJECTIVE CLAUSES, PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES , RELATIVE CLAUSES , ARTICLES/DETERMİNERS, -EVER WORDS, PREPOSITIONS,PREPOSITIONAL PHRASES AND IDIOMATIC EXPRESSIONS , CONJUNCTIONS/TRANSLATION/PARTICIPLES, LOGICAL RELATIONS ,INVERSION/REVISION, SPECIAL DIFFICULTIES

Dilbilgisi bölümü çalışma başlıklarımız ;

Tenses
• The Simple Present Tense
• The Present Continuous Tense
• The Present Perfect Tense
• The Present Perfect Continuous Tense
• The Future Tense
• The Future Continuous Tense
• The Future Perfect Tense
• The Future Perfect Continuous Tense
• The Simple Past Tense
• The Past Perfect Tense
• The Past Perfect Continuous Tense
• Future in the past- used to/would
• Action – Non-action verbs
• Nouns (Countable-Uncountable)
• Quantifiers
• articles, Determiners , Ever-Words
• Adjectives
• Adjective Clause
•Pronouns , Possesive Adjectives
•Nouns, Nouns Phrases
• Noun Clause
• Adverbs
• Modals Past/Present
• Conditionals
• Wish Clauses
• Passive Voice
• Causatives
• Gerunds & Infinitives
• Perfecet Infınıtıves
• Reported Speech
• Question tags
• Relative Clauses
• Prepositions, Phrasal Verbs
•Conjuctions /Participles
• Inversions
• Finding the mistakes

İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı SKILLS Ve Kelime Çalışmalarımız içeriğinde

READING / VOCABULARY
WRITING bulunmaktadır.

Gerekli programlarda
LISTENING / SPEAKING çalışmaları yapılmaktadır.

READING COMPREHENSION bölümü için;

• Skimming
• Scanning

• SENTENCE COMPLETION
• DIALOGUE COMPLETION

• WORD FORMATION

Writing Teknikleri üzerine yapılan çalışmalar;

• Bağlaçlar
• Paraphrasing
• Paragraph Writing
• Essay Writing çeşitleri

Gerek duyulduğu takdir de Listening / Speaking bölümleri için ayrı çalışmalar yapılır.

Üniversite  hazırlık atlama sınavı İngilizce özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

www.ingilizcehazirlikatlama.com