ÖZYEĞİN Üniversitesi Hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

Hazırlık Programının Yapısı

Genel Bakış

İngilizce Dil Hazırlık Programı üç düzeyden oluşur: A2, B1 ve B2. B2 düzeyinin koşullarını yerine getiren öğrenciler, İngilizce Dil Öğretim Okulunun yeterlik sınavını (Akademik İngilizceye Hazırlık Sınavı – TRACE) almaya hak kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin birinci sınıfa başlamalarına izin verilir.

A2 Düzeyi

      Düzey sonunda öğrenciler…

 • aşina oldukları bir aksanda açık, net ve yavaşça ifade edildiği takdirde, aşina oldukları konulara dair metinlerin içerdiği ana bilgileri/fikirleri ve ayrıntıları anlayabilirler.
 • aşina oldukları veya günlük konular hakkında sözlü olarak basit ve kısa açıklamalar sunabilir ya da basit ve gerçeğe dayalı bilgiler verebilirler;  tahmin edilebilir ve yarı-hazırlıklı durumlarda basit gerekçeler sunarak destekledikleri basit iddialarda bulunabilirler. Öğrenciler aşina oldukları konularda verilmiş aşina oldukları, rutin görevler kapsamında iletişim kurabilirler ve bu amaçla, basit kalıplar kullanarak soru sorup yanıtlayabilir ve fikir alış verişinde bulunabilirler. Sözlü üretim, biraz tekrar ve düzeltme içerir ve yardım gerektirir. Konuşmada duraksama ve tereddüt, iletişimde kesintiler görülebilir.
 • aşina olunan bir konuda, sıkça karşılaşılan günlük kelimeler kullanılarak yazılmış kısa ve basit metinleri okuyabilirler.  Öğrenciler, metni daha ayrıntılı biçimde anlayabilmek için biraz yardıma ihtiyaç duyabilirler.
 • aşina oldukları konular hakkında bir dizi basit ifade ve cümle yazarak akıcı bir paragraf oluşturabilirler, insanları, yerleri, olayları, nesneleri, ve bir süreci anlatabilirler, veya bir fikir beyan edebilirler.
 • B1 Düzeyi

  Düzey sonunda öğrenciler…

  • konuşma standart ve öğrencilerin aşina oldukları bir aksanda net bir şekilde ifade edilmiş ise genel konular hakkında (sağlık, eğitim, iş, vs.) açık ve gerçeklere dayalı bilgileri anlayabilirler ve ana fikirleri / bilgileri ve belli başlı ayrıntıları tespit edebilirler. Konuşma net bir biçimde yapılandırılmış ve aşina oldukları bir aksanda yapılmışsa, genel konulara dair metinleri dinlerken, bu metinlerin ana fikirleri ve bu metinlerde verilen belli başlı bilgileri not alabilirler.
  • genel konulara dair (örn sağlık, eğitim, iş) tutarlı açıklamalar yapabilirler, gerçeklere dayalı bilgiler sunabilirler, ve gerekçeler ve açıklamalar ile destekledikleri iddialarda bulunabilirler. Öğrenciler çok rutin olmayan ve hazırlıklı olmadıkları durumlar dahil olmak üzere genel konulara dair (örn sağlık, eğitim, iş) yakın etkileşimler başlatarak, sürdürerek ve sonlandırarak, kendilerine güvenli bir biçimde iletişim kurabilirler.  Konuşma ara sıra duraksasa da makul derecede akıcıdır.
  • genel konulara dair (örn sağlık, eğitim, iş vs) açık ve net olarak yapılandırılmış ve içerisinde sıkça kullanılan kelimelerin yer aldığı metinleri okuyabilirler, ve bu metinlerin genel anlamını ve içindeki ayrıntıları tespit edebilirler.
  • genel konulara dair, basit akademik yazım kurallarına uygun, açık ve uzun paragraflar yazabilirler, ve özgün metinleri kendi ifadeleriyle anlatıp özetleyerek metinlerin kısa özetlerini çıkarabilirler.
  • B2 Düzeyi

   Düzey sonunda öğrenciler…

   • özel, sosyal, akademik ve profesyonel hayatlarında karşılaştıkları, aşina oldukları veya olmadıkları konularda (hem soyut hem somut) standart dili anlayabilirler. Geniş bir yelpazeye yayılan konularda (hem soyut hem somut) özgün ve uzun konuşmaları anlayabilirler, ve konuşma yapılandırılmış biçimde sunulduğu takdirde, bu konuşmada geçen önemli noktaları tespit edip, ana fikirlere/bilgilere ve belli başlı bilgilere dair notlar alabilirler.
   • değişik amaçlara yönelik olarak, geniş bir konu yelpazesinde, ayrıntılı, akıcı ve iyi yapılandırılmış konuşmalar yapabilirler. Öğrenciler nispeten daha az tahmin edilebilir görevler ve durumlarda akıcı, doğal ve anlık iletişime girebilirler. Karşılıklı fikir alışverişi içinde iletişimi sürdürebilirler. Öğrenciler rahatlıkla iletişim kurabilir ve söylemek istediklerini tam olarak ifade ettikleri izlenimini verirler. Bununla birlikte iletişimde ufak tefek kesintiler görülebilir.
   • özel, sosyal, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşılan ve geniş bir yelpazeye uzanan konularda (somut ve soyut) nispeten karmaşık ve uzun metinleri, büyük ölçüde kendi başlarına okuyabilirler ve bu metinlerin içinde belirtilen ya da ima edilen belli başlı noktaları ve ayrıntıları tespit edebilirler.
   • değişik amaçlara yönelik olarak, temel akademik yazım kurallarına uygun, geniş bir konu yelpazesinde, ayrıntılı, akıcı ve iyi yapılandırılmış metinler (genişletilmiş paragraflar ve denemeler) hazırlayabilirler. Öğrenciler, farklı kaynaklarda yer alan bilgileri ve savları değerlendirip, bunları kendi yazılarında sentezleyebilirler. Öğrenciler, özgün metinleri kendi ifadeleriyle anlatıp özetleyerek metinlerin kısa özetlerini çıkarabilirler.
   • Değerlendirme

     • Düzey Belirleme Sınavı
     • Düzey DeğerlendirmeMAT, LAT, MCD, Derslere devamA2 ve B1 Öğrencilerinin Bulundukları Düzeyi Geçebilmesi için Ön Koşullar:

    Derslere devam (%90)

    Başarı Faktörü Yüzde
    Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı (MAT) %20
    Derslere Katılım Notu (CPG) %5
    Kurs Günlüğüm (MCD) %15
    Düzey Sonu Değerlendirme Sınavı (LAT) %60

    İleri Düzey Programını Tamamlamak için;

    B2 Öğrencilerinin Bulundukları Düzeyi Geçebilmesi için Ön Koşullar:

    Başarı Faktörü Yüzde
    Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı (MAT 1) %30
    Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı (MAT 2) %45
    Derslere Katılım Notu (CPG) %5
    Kurs Günlüğüm (MCD) %20
     • TRACE  (65%)
     • İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

      İngilizce Düzey Belirleme Sınavı, Üniversitemize kabul olan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve TRACE’e girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenir.

      Düzey Belirleme Sınavında başarısız olan öğrenciler, test sonuçlarına bağlı olarak uygun sınıflara (A2 veya B1) yerleştirilirler.

      Düzey Belirleme Sınavının İçeriği

      Düzey Belirleme Sınavı, 100 çoktan seçmeli sorunun yer aldığı testten oluşur.

      1 – 20 arası sorular: Dinlediğini Anlama
      Bu bölümde öğrenciler iki farklı soru tipi ile karşılaşacaktır. İlkinde konuşmacı bir soru soracak ve öğrenci şıklardan doğru olan cevabı işaretleyecektir. İkinci soru tipinde ise öğrenciler konuşmacının cümlesini en iyi özetleyen seçeneği işaretleyeceklerdir.

      Örnekler:

      “When are you going?” “John and Mary went to the store.”
      a. I am a. Only John went.
      b. Tomorrow b. Only Mary went.
      c. To Detroit c. They both went.

      21-50 arası sorular: Dil Bilgisi
      Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır. Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

      Örnek:

      What’s your name?
      _____________name is John.
      a. I
      b. Me
      c. My
      d. Mine

      51-80 arası sorular: Kelime Bilgisi
      Bu bölümde, öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.

      Örnek:

      I can’t ___________ you his name, because I don’t know it.
      a. talk
      b. say
      c. speak
      d. tell

      81-100 arası sorular: Okuduğunu Anlama
      Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

      Örnek:

      John drove me to Eleanor’s house.

      Who drove?
      a. I did.
      b. John did.
      c. Eleanor did.
      d. John and I did.

      Özyeğin Üniversitesi Pte sınavı özel ders

      Kabul Edilen Dış Sınavlar

      İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

      • Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine sahip olmak:
      TOEFL PBT En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan 2 yıl
      TOEFL IBT En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan 2 yıl
      CPE En az C 3 yıl
      CAE En az C 3 yıl
      FCE En az B 3 yıl
      Pearson PTE Academic En az 62 puan ve her bölümden en az 59 puan 2 yıl
      YDS/e-YDS En az 86 5 yıl

      ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

      Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir. Geçerli sınav sonucuna sahip olan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti Başvuru Formunu doldurup, formla birlikte sınav sonuç belgesini ön değerlendirme amacıyla sadettin.unal@ozyegin.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir

TRACE

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları gerekmektedir.

Sınav belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme becerileri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat gereksinimlerini yansıtır. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.

Sınav Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin’de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir. Sınavın içeriğini genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
2. Bölüm: Okuma
3. Bölüm: Dinleme
4. Bölüm: Yazma

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.

2. Bölüm: Okuma
Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir). İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında). Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.

3. Bölüm: Dinleme
Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 2 adet 8 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır. İkinci kısım ise bir adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.

4. Bölüm: Yazma
Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 400-450 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

ÖZYEĞİN Üniversitesi Hazırlık özel ders

ÖZYEĞİN Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı ( TRACE Sınavı)

Practice Trace Example

Test of Readiness for Academic English (TRACE)

This exam will test your ability to read, listen to, and write academic English. The schedule for the exam is as follows. You can download samples for each section. Please open the files in numerical order.

9:30 PART 1
INTRODUCTION TO THE TEST (15 MINS)
This part of the exam is to help you start thinking about the topic for the exam.
Please click to download this part.
This part is NOT GRADED.
9:45 PART 2 (30%)
READING (80 MINS)
In this part of the exam, you will read texts on a general topic.
Please click to download this part.
There are 4 sections in this part:
Section 1: 2 short texts,
Section 2: 1 medium length text
Section 3: 1 longer text
Section 4: comparing or contrasting 2 or more of the texts from sections 1-3
11:30 PART 3 (30%)
LISTENING (50 MINS)
There are 2 sections in this part:Please click to download questions and note taking sheet.
Pleace click to download the audio files. (114 MB)Section 1: listening to a lecture and note-taking,
Section 2: listening to 1 or 2 short conversations and answering questions while listening
12:30-
14:00
LUNCH BREAK
14:00-
15:30
PART 4 (40%)
WRITING (80 MINS)
In this part of the exam, you will write an academic essay of at least 300 words.
Please click to download this part.
You will have a total of 80 minutes to write it, including:
– 10 minutes planning
– 60 minutes writing
– 10 minutes editing

ÖZYEĞİN Üniversitesi Hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00