İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Muafiyet sınavı


GENEL BİLGİ 

Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim öğretimin amacı; öğrencilerimize kayıtlı oldukları lisans programlarının ön gördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme, kendi bölümleriyle ilgili alan makalelerini anlayabilme, katılım gösterilen konferans, seminer ve tartışmalara katkıda bulunabilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır. Öğrencilerimize akademik disiplinleriyle daha uyumlu ihtiyaç temelli programlar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Öğretim Dili tamamen ya da kısmi İngilizce olan programlarda İngilizce Hazırlık programı zorunludur. Program içeriğimiz, Genel Amaçlı İngilizceden, Genel Akademik Amaçlı İngilizceye geçiş şeklindedir. Lisans programları ile ilgili olan Akademik Mesleki Amaçlı İngilizce dersleri ise son kurda,  müfredatımız içine yerleştirilmiştir. Öğrencilerimize verilen dil desteği fakültelerinde de Mesleki İngilizce destekli olarak devam etmektedir.

İngilizce Dil Hazırlık Programı toplam dört kurdan oluşur: Öğrenciler akademik yılın başında Yerleştirme Sınavı’nın sonuçlarına göre dört düzeyden birine yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamak ve lisans programına başlayabilmek için öğrencinin 4. Düzeyi başarıyla bitirmesi ya da yeterlilik sınavını geçmesi gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik sınavını geçen ya da YÖK’ün kabul etmiş olduğu uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını bize ileten öğrencilerimiz Hazırlıktan muaf olmaktadır. Kurlar ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir;

A1+ A2 = 16 Hafta

A2 = 8 Hafta

B1 = 8 Hafta

B2 = 8 Hafta

Ders içi uygulanan faaliyetler kadar, ders dışı projelerde sürekli olarak uygulanmakta ve takibi yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca da genel ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimlerine devam edebilecekler ve lisans eğitimleri sonrasında ulusal ya da uluslararası alanda yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilmek için gerekli olan İngilizce seviyesine ulaşabileceklerdir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, dünyanın en saygın kalite akreditasyon kurumlarından biri olan İngiliz ’Pearson Assured’ Uluslararası Kalite Akreditasyonuna sahiptir ve İngilizce Hazırlık Programını başarıyla bitiren tüm öğrenciler, uluslararası platformda tanınırlığı olan ’Pearson Assured’ sertifikası almaya hak kazanırlar.

Dilbilgisi(Grammar):

• Dilbilgisi kurallarını öğrenmek ve bu kuralları uygun anlamlar içeren tümceler kurarak uygulamak,
• Okuyarak, yazarak, konuşarak veya dinleyerek dilbilgisi kurallarını özümlemek, böylece dilbilgisi kurallarını mekanik olarak kullanmak yerine, belli bir bağlamda ve doğru içerikle kullanmak.

Yazılı anlatım becerileri (Writing Skills):

• Çeşitli konularda ve belirli bir amaç doğrultusunda yazabilmek,
• Sınırlanan konuda yazabilmek için gerekli olan “bilişsel planlamayı yapmak,
• Sözcüklerin doğru yazılışını ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımını gerçekleştirmek,
• Uygun sözcük seçimi; görüş ve düşüncelerin organizasyonu için beyin fırtınası yapabilmek,
• Hem biçimsel, hem de içerik olarak yazı tekniklerini öğrenip gerekli kurallara uymak.

• Okuma Becerileri (Reading Skills):

• “Göz atma”(skimming) tekniği ile okuma parçasının genel anlamını bulmak,
• “Detaylı okuma” ,(scanning) tekniği ile ayrıntıları yakalayabilmek,
• Okuduğundan anlam çıkarabilmek ve yorumda bulunmak (inference),
• Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını, sözlük kullanmadan tahmin edebilmek. (guessing the meaning from context),
• Metindeki “araçlar” (metni özetleyen giriş bölümleri, resim ve çizimler, açıklamalar, noktalama işaretleri, anlamı etkileyen bağlaçlar, göndergeler) dan yararlanarak anlama sürecini kolaylaştırmak,
• Eş anlam, zıt anlam; ön ek, son ek; çalışmakları ile kelime dağarcığını geliştirmek.

Dinleme, anlama ve konuşma becerileri (Listening and Speaking Skills):

• Dinleme parçasındaki ana fikri algılamak,
• Metinde geçen ayrıntıları ve belirli bilgileri bulabilmek,
• Vurgu, kısaltma ve ses tonlarını ayırt ederek verilen mesajı daha kolay anlayabilmek,
• “Doğruluk” (accuracy): dilbilgisi yapılarını amaca uygun kullanmak,
• “Akıcılık” (fluency): iletişimi sağlamak,
• Yönlendirilmiş ve kontrollü konuşma yapabilmelerini sağlamak.

İstanbul ticaret Üniversitesi Hazırlık 

Yabancı Dilde Eğitim-Yabancı Dil Aracılığıyla Eğitim

Bu kavram ilkokul düzeyinde yüksek eğitime kadar özellikle Avrupa’da yeni bir eğitim metodu olarak kendini göstermeye başlamıştır. Ayrıca Kanada ve Amerika’da yoğun olarak uygulanmaktadır. Akademik İngilizce eğitimi ( CLIL) ( Content and Language Integrated Learning) UluslararasıTicaret, İletişim, Turizm,Mimarlık gibi farklı disiplinlerin içeriğinin öğretilirken yabancı dilin de öğretilmesini de kapsar.
Akademik dil eğitiminin özünde yabancı dilde eğitim değil yabancı dili kullanarak dil eğitimi vardır.

Yabancı dilde eğitim amaca uygun dil odaklı program ve metotlar benimsenerek gerçekleştirilmezse eğitimsel dışlanmaya yol açmakta Afrika’dan Asya’ya ve Avrupa’ya tüm dünyada – aynı sorunları yaratmaktadır. Bu sorunların en büyüğü de eğitimde karmaşaya yol açması, çaresizliğe sürüklemesi ve yüksek oranda okulu terk etmeye yol açmasıdır.
Bir başka deyişle, İstanbul Ticaret Üniversitesi  Hazırlık Okulunda İngilizce Eğitimi içerik tabanlıdır; derste dikkat hem içeriğe hem de dile verilmektedir.

YETERLİLİK VE YERLEŞTİRME SINAVLARI

Yeterlik (EPE) ve Yerleştirme Sınavları (EPT)

2018-2019 EPE Web Sample Key

2018-2019 EPE Web Sample

Sample English Proficiency Exam (EPE)

Sample EPE Answer Key

2021-2022 AKADEMİK YILI
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAM BİLGİLERİ

A1 Başlangıç seviyesinden başlayan B2 seviyesinde tamamlanan toplam 4 kurluk modüler sistem uygulanmaktadır.

A1+ A2 16 HAFTA Haftada 20 saat Genel + Genel Akademik İngilizce
A2 8 HAFTA Haftada 20 saat Genel + Genel Akademik İngilizce
B1 8 HAFTA Haftada 20 saat Akademik İngilizce
B2 8 HAFTA Haftada 20 saat Akademik İngilizce + ESP Mesleki İngilizce

Başlangıç seviyesinden itibaren, öğrencilerin Genel-Akademik amaçlı müfredat programlarına, günlük ve haftalık olarak yapılacak yazılı ve sözlü proje sunumlarının daha aktif bir biçimde eklenmesi ile bilginin öğrenci tarafından daha fazla özümsenmesi sağlanmaktadır. Bilginin sınıfta öğrenciye aktarımı ve öğrenci odaklı derslerin dışında da mutlaka öğrenci ödev ve projeleriyle baş başa bırakılacaktır. Sınıf dışı yapılan her çalışma bir şekilde değerlendirmeye de alınacaktır.

B2 kurunda öğrenciler bağlı oldukları fakültelere göre sınıflara ayrılarak, haftalık 20 saatlik ders yükünün, 4 saati bölümleri ile ilgili kitap ve materyaller ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ile paylaşılacak makaleler ve uygulanacak haftalık sunumlar ve öğrenciye kazandırılacak dil becerileri için kullanılacak program içeriği de bölümleri ile ilgili olacaktır. Eylül ayında yapılan Proficiency sınavını geçen öğrenciler fakültelerine başlayabileceklerdir. ( Geçme notu: 65)

Ticaret üniversitesi Pte sınavı özel ders

İngilizce hazırlık programımız Pearson Assured akreditasyonunun kalite kriterini karşıladığını kanıtlayarak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olarak akredite olmuştur. Hazırlık Programını Başarı ile Tamamlayan Her Öğrenci Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifikaya Almaya Hak Kazanmaktadır.
YÖK’ün kabul ettiği sınav belgeleri ile gelen öğrencilerimiz Proficiency sınavına girmeden de sertifikalarını belgeleyerek fakülte derslerine başlayabilirler.

YÖK’ ün kabul ettiği sınavlar:

SINAV                   MİNİMUM                      PUAN GEÇERLİLİK SÜRESİ
TOEFL IBT                     72                                      2 Yıl
YDS                              60                                      5 Yıl
PTE ACADEMIC            55                                      2 Yıl
FCE                                C                                       Süresiz

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Muafiyet sınavı  özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00