Yeditepe Hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

YEDİTEPE HAZIRLIK PROGRAMINDA EĞİTİM

Üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. TOEFL sınavına girip yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, internet tabanlı sistemde 79 almış olduğunu veya IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur. TOEFL sınavına girecek olan öğrencilerin, 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere girecekleri sınav merkezleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınav merkezlerinin dışında girilen sınavlar geçerli değildir. SINAV MERKEZ ADI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ, İSTANBUL TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ, ANKARA TOEFL sınavına girecek olan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi’nin kurum kodu olan 7050’yi kodlamaları gerekmektedir. Doğrudan Hazırlık Okuluna gelmeyen sonuçlar kabul edilmez. Eğitim ve öğretim görecekleri dili yeterli düzeyde bildiklerini Üniversitece kabul edilen belgelerle ispatlayamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Bölümünün verdiği İngilizce yeterlik sınavına alınırlar.

Yeterlik sınavından 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, en çok iki akademik yıl İngilizce Hazırlık Bölümüne devam ederler. Ayrıca isteğe bağlı olarak yaz öğretimi yapılır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden 59 ve daha düsük not alan yeni kayıtlı öğrenciler Seviye Tespit Sınavlarına girmek zorundadırlar. Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim gördükten sonra Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler tekrar Seviye Tespit Sınavlarına girebilirler.

Hazırlık Programında iki akademik dönem vardır. Birinci dönem (güz dönemi) Ekim-Şubat arası, İkinci dönem (bahar dönemi) Şubat-Haziran arasıdır. Ayrıca, katılımı zorunlu olmayan 8 haftalık yaz okulu vardır.

Seviye tespit sınavında C grubuna giren öğrenciler, Hazırlık Programı’nın açtığı yaz programına devam edip başarılı olduklarında, izleyen dönemde fakültelerinde ya da yüksekokullarında eğitim ve öğretime devam ederler. Hazırlık Okulu Seviye Grupları: Hazırlık Okulu eğitim programı C, B ve A seviyelerinden oluşmaktadır. A Seviyesi : Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, bu dönem sonunda başarılı olan öğrenci fakültesine gider, aksi halde aynı seviyede öğrenimini tekrarlar. B Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviye tekrar edilir. C Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviyede öğrenim tekrar edilir. A Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma ve yazma teknikleri; haftada 12 saat fakültelere hazırlık amacıyla geliştirilmiş Mühendislik, Tıp, Sosyal ve İşletme derslerine giriş dersleri, not alma ve dinleme teknikleri verilir. B Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma, yazma dersleri ile haftada 15 saat not alma teknikleri ve gramer dersleri verilmektedir. C Seviyesinde haftada 21 saat yazma, dinleme ve gramer dersleri ile haftada 9 saat okuma dersleri verilmektedir. Hazırlık Programlarında değerlendirmeler:

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekir. Başarı notu derse katılım notunun % 5’i, habersiz verilen kısa sınavların % 5’i, ara sınav notu ortalamasının %30’u ve yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı hesaplanarak bulunur. Mazeret Sınavı: Hazırlık Programı Yönetimince kabul edilen bir nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavı izleyen 7 gün içinde Öğrenci İşleri Birimine başvurdukları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazaret sınavının tekrarı yapılmaz. Final sınavlarında mazeret kabul edilmez. Hazırlık Programında devam zorunluluğu: Hazırlık Programında devam zorunluluğu vardır.

Yeditepe Üniversitesi web sitesinden bilgi amaçlı alınmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce derslere takviye ve

final sınavı hazırlık için özel ders 

Haluk Hoca :0532 343 65 00

Summary
Article Name
Yeditepe Hazırlık özel ders
Description
Yeditepe Hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00 YEDİTEPE HAZIRLIK PROGRAMINDA EĞİTİM Üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir.