Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınavı, 

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfını kazanan ve İngilizce Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden 60 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarılı olamayan öğrenciler ise , en çok iki akademik yıl daha İngilizce Hazırlık Bölümüne devam ederler. 59 ve daha düşük not alan yeni kayıtlı öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler. İngilizce Hazırlık Programında 1 eğitim yılı öğrenim gördükten sonra tekrar Yeditepe Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler tekrar İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

İngilizce Hazırlık Grupları ;
Hazırlık Sınıfı eğitim programı C, B ve A seviyelerinden oluşmaktadır Bir öğrencinin fakülteye devam edebilmesi için A kurunu başarıyla bitirmesi gerekmektedir.
A Seviyesi : Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, bu dönem sonunda başarılı olan öğrenci fakültesine, yüksekokuluna gider, aksi halde aynı seviyede öğrenimini tekrarlar.
B Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviye tekrar edilir.
C Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviyede öğrenim tekrar edilir.
A Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma ve yazma teknikleri; haftada 15 saat fakültelere hazırlık amacıyla geliştirilmiş Mühendislik, Tıp, Sosyal ve İşletme derslerine giriş dersleri, not alma ve dinleme teknikleri uzman (doktor, mühendis, sosyal bilimci ve İşletmeci) eğitmenler tarafından verilir.
B Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma, yazma dersleri ile haftada 15 saat not alma teknikleri ve gramer dersleri verilmektedir.
C Seviyesinde haftada 21 saat yazma, dinleme ve gramer dersleri ile haftada 9 saat okuma dersleri verilmektedir. Hiç İngilizce bilmeyerek C grubuna yerleşen öğrenciler Güz dönemi vize sınavına kadar haftada 36 saat (Cumartesi günleri 6 saat ilave) ders görecektir.

İngilizce Hazırlık Programlarında değerlendirmeler ; 
Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 not alması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekir. Başarı notu derse katılım notunun % 5′i, ara sınav notu ortalamasının %30′u ve yarıyıl sonu sınav notunun %60′ı hesaplanarak bulunur. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 alamayan öğrencinin başarı notu hesaplanmaz ve öğrenci başarısız sayılır.
Dönem Sonu Ek Sınav Hakkı
Devam zorunluluğunu yerine getirdiği ve yarıyıl sonu sınavında 60 aldığı halde başarı notu 50 ile 59 arasında kalan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda 59 ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu dönemi tekrar etmek zorundadır.

Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Seviye Tespit sınavı 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan Use of English bölümünde öğrencilerin akademik düzeyde dilbilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış sorular vardır. Öğrencilere toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilir. İkinci bölüm olan Vocabulary bölümünde öğrencilerin akademik düzeyde kelime bilgisini yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış sorular vardır. Öğrencilere toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilir..
Üçüncü bölüm olan Reading Comprehension bölümünde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülür. Öğrencilere toplam 20 puan değerinde çoktan seçmeli sorular sorulur. Sınavın son bölümü olan Writing bölümünde öğrencilerin verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etme becerileri ölçülür. Öğrencilere 3 kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçerek 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavı ve ders takviyesi için özel ders , Haluk Hoca 0532 343 65 00

Summary
Article Name
Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Description
Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınavı,  Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfını kazanan ve İngilizce Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden 60 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarılı olamayan öğrenciler ise , en çok iki akademik yıl daha İngilizce Hazırlık Bölümüne devam ederler. 59 ve daha düşük not alan yeni kayıtlı öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler.