Kadir Has Yeterlilik Sınavı örneği

Kadir Has Yeterlilik Sınavı örneği

Kadir Has  Yeterlik Sınavı örneği

Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programının akademik takviminde belirtilen tarih ve günlerde yapılır.

KHAS-STYS yalnızca akademik yılın başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılır ve iki aşamadan oluşur. Akademik yılın başında yapılan KHAS-STYS 1. Aşaması Hazırlık Programı’na Yerleştirme Sınavı’dır ve Hazırlık Programı’na yerleşmek isteyen bütün öğrencilerin bu sınava girmesi önerilmektedir. Sınava girmeyen öğrenciler Track 1 seviyesine yerleştirilir ve seviye değişikliği talebinde bulunamaz.

SEVİYE TESPİT SINAVI (KHAS-STYS 1. AŞAMA)

KHAS-STYS 1. Aşaması İngilizce dilbilgisi ve sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda barajı aşamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programında Track 1 ve Track 2’ye yerleştirilir. KHAS-STYS 1. Aşaması’nda seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrencilerimiz KHAS- STYS 2. Aşamasına girerler.

KHAS-STYS 1. Aşama Örnek Sorular:

1) I like your bag. How long ________ it?
a) you have
b) have you had
c) did you have
d) are you having

2) Please stop making too much noise. Sara ________ to study for her test tomorrow.
a) tries
b) has tried
c) tried
d) is trying

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-STYS 2. AŞAMA)

KHAS-STYS 2. Aşama okuma becerilerini (%40), dinleme becerilerini (%30) ve yazma becerilerini (%30) ölçer. 2. Aşama’nın toplamında 60 ve üzeri not alanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar ve yeni akademik yılda Fakülte/Bölümlerinde öğrenime başlama hakkını elde ederler.

KHAS-STYS 2. Aşama sınavına girebilenler:

● Programda başarı koşullarını yerine getiren kayıtlı öğrenciler
● KHAS-STYS 1. Aşama sınavında seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrenciler
● Devam zorunluluğunu yerine getirmelerine rağmen 2 eğitim yılı sonunda kaydı silinip YÖK’ün 2547 sayılı kanun 44. madde c fıkrası kapsamında KHAS-STYS sınavına girme hakkına sahip olan öğrenciler

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (KHAS-STYS) 2. Aşama hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (KHAS-STYS) Örneği:

● Speed Reading/Hızlı Okuma-Tarama
● Careful Reading/Ayrıntılı Okuma
● Note Taking Outline Questions and Key/Not Alma Ana Başlıkları ve Cevap Anahtarı
● Note Taking Lecture Recording/Not Alma Dersi Kaydı
● While Listening Questions and Key/Dinleme Soruları ve Cevap Anahtarı
● While Listening Recording/Dinleme Kaydı
● Writing Example/Yazma Sorusu Örneği

KHAS HAZIRLIK PROGRAMINDAN / KHAS-STYS SINAVINDAN MUAFİYET

Öğrencilerimiz, Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından herhangi birinden belirtilen asgari puanı aldıkları takdirde, KHAS-STYS sınavına girmeden İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.

TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Akademik
78 C C 67
2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli

TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilmesi için devlet veya vakıf üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması ve sonucun Üniversitemizin 7524 kurum koduna gönderilmesi gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul edilmez.

PTE Akademik sınav sonucunun kabul edilmesi için sınavın sınav merkezlerinde alınmış olması ve geçerli sonucun Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile paylaşılması gerekmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınav örnekleri şu şekildedir:

(Linkin üzerinde sağ tıklayarak “Farklı kaydet / Save as”i seçerek dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)

Okuma (Reading) Bölümü

Dinleme (Listening) Bölümü

Yazma (Writing) Bölümü

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

– Listening Note-taking Outline, Questions, Answers (Dyslexia)

– Listening Note-taking Outline, Questions, Answers (Power)

– Reading Text, Questions, Answers (Ecology, Overpopulation and Economic Development)

– Reading Text, Questions, Answers (Human Brain and Language)

– Reading Text, Questions, Answers (Sleep Deprivation)

– Essay Topics

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Sample Proficiency Exam pack (2 adet Okuma, 1 adet Dinleme, 1 adet Yazma bölümü örneği)

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

(Linkin üzerinde sağ tıklayarak “Farklı kaydet / Save as”i seçerek dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)