Kadir Has Proficiency

Kadir Has Proficiency

Kadir Has Proficiency,

Kadir Has Üniversitesi ’nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve diğer kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek yazılı ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Dil Öğreniminde Kazandırılması Hedeflenen Dört Ana Beceri

Dilbilgisi

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce dil yapılarını doğru ve etkin biçimde kullanmaları beklenmektedir. Akademik metinlerde kullanılan kapsamlı dilbilgisi yapılarını anlamaları ve akademik becerilerin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Okuma-Anlama

Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca sürekli kullanacakları okuma teknikleri öğretilir ve bunları kendi gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca kelime haznesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptırılıp uzun metinlerde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarma tekniği öğretilir.

Dinleme-Anlama

Öğrenciler yıl sonunda belirli bir akademik konuda verilecek bir dersi, bir konferansı dinleyip anlayabilmelidir. Ders esnasında önemli/önemsiz bilgiyi tanıyabilmeli, buna göre not tutabilmeli ve tuttuğu notlara dayanarak konu hakkında soruları yanıtlayabilmeli veya yazılı/sözlü ödev hazırlayabilmelidir. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için sene başında çok kısa sözlü sunuşlardan başlayıp giderek yirmi-yirmi beş dakikalık akademik konulu konferansları dinletip, not alma teknikleri öğretilir.

Konuşma

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri, belirli konularda tartışmalar yapabilmeleri ve akademik konularda, uygun teknikleri kullanarak sözlü sunum yapabilmeleri hedeflenir.

Yazma

Yazma programı öğrencilerin çeşitli konularda akıcı, kapsamlı ve düzgün yazılı iletişim sağlayabilmelerini hedefler. Akademik konulara farklı bakış açıları geliştirmeleri öğretilir. Öğrenciler cümle- paragraf, kompozisyon aşamalarını tamamlayıp araştırma içeren denemeler yazarak programı tamamlar.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-İYS)

Yılda 3 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

 • Yazma (Writing) Bölümü       %30
 • Okuma (Reading) Bölümü      %30
 • Dinleme (Listening) Bölümü   %25
 • Konuşma (Speaking) Bölümü  %15

Akademik yıl başında (Eylül ayında), İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.

KHAS-STS: Bu sınav, seviye belirlemek için yapılır.

KHAS-İYS: Bu sınav,öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belirlemek için yapılır.

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Yıl içerisinde Ocak ve Mayıs aylarında yapılan sınavlar tek aşamadır ve en az B seviyesini başarı ile tamamlayan ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler bu sınavlara girmeye hak kazanır. Güz döneminde kayıt donduranlar Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı’na, Bahar döneminde kayıt donduranlar ise Mayıs İngilizce Yeterlik Sınavı’ na giremezler.

Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Güz Dönemi: İngilizce 1. Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)

Bahar Dönemi: İngilizce 1. Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar. İngilizce Yeterlik sunucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV PUANLARI MUAFİYET
A+                          95-100 BAŞARILI (EL 101-102-201-202)
A                            90-94 BAŞARILI (EL 101-102-201)
B                            80-89 BAŞARILI (EL 101-102)
C                            70-79 BAŞARILI (EL 101)
D                            60-69 BAŞARILI
FF                          59 ve altı BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılabilir. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı bir dilekçenin İngilizce Hazırlık Birimi öğrenci işlerine teslim edilmesi yoluyla yapılır.

MUAFİYET

Hazırlık Birimi programından muaf olabilmek için öğrencilerin Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmaları (en az 60 puan almaları) veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Sample Proficiency Exam pack (2 adet Okuma, 1 adet Dinleme, 1 adet Yazma bölümü örneği)

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

 • Reading-1
 • Reading-2
 • Listening
 • Listening Audio
 • Writing
 • Answer Key (Reading-1, Reading-2, Listening)
 • Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programının akademik takviminde belirtilen tarih ve günlerde yapılır.

  KHAS-STYS yalnızca akademik yılın başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılır ve iki aşamadan oluşur. Akademik yılın başında yapılan KHAS-STYS 1. Aşaması Hazırlık Programı’na Yerleştirme Sınavı’dır ve Hazırlık Programı’na yerleşmek isteyen bütün öğrencilerin bu sınava girmesi önerilmektedir. Sınava girmeyen öğrenciler Track 1 seviyesine yerleştirilir ve seviye değişikliği talebinde bulunamaz.

  SEVİYE TESPİT SINAVI (KHAS-STYS 1. AŞAMA)

  KHAS-STYS 1. Aşaması İngilizce dilbilgisi ve sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda barajı aşamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programında Track 1 ve Track 2’ye yerleştirilir. KHAS-STYS 1. Aşaması’nda seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrencilerimiz KHAS- STYS 2. Aşamasına girerler.

  KHAS-STYS 1. Aşama Örnek Sorular:

  1) I like your bag. How long ________ it?
  a) you have
  b) have you had
  c) did you have
  d) are you having

  2) Please stop making too much noise. Sara ________ to study for her test tomorrow.
  a) tries
  b) has tried
  c) tried
  d) is trying

  İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-STYS 2. AŞAMA)

  KHAS-STYS 2. Aşama okuma becerilerini (%40), dinleme becerilerini (%30) ve yazma becerilerini (%30) ölçer. 2. Aşama’nın toplamında 60 ve üzeri not alanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar ve yeni akademik yılda Fakülte/Bölümlerinde öğrenime başlama hakkını elde ederler.

  KHAS-STYS 2. Aşama sınavına girebilenler:

  ● Programda başarı koşullarını yerine getiren kayıtlı öğrenciler
  ● KHAS-STYS 1. Aşama sınavında seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrenciler
  ● Devam zorunluluğunu yerine getirmelerine rağmen 2 eğitim yılı sonunda kaydı silinip YÖK’ün 2547 sayılı kanun 44. madde c fıkrası kapsamında KHAS-STYS sınavına girme hakkına sahip olan öğrenciler

  İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (KHAS-STYS) 2. Aşama hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

  İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (KHAS-STYS) Örneği:

  ● Speed Reading/Hızlı Okuma-Tarama
  ● Careful Reading/Ayrıntılı Okuma
  ● Note Taking Outline Questions and Key/Not Alma Ana Başlıkları ve Cevap Anahtarı
  ● Note Taking Lecture Recording/Not Alma Dersi Kaydı
  ● While Listening Questions and Key/Dinleme Soruları ve Cevap Anahtarı
  ● While Listening Recording/Dinleme Kaydı
  ● Writing Example/Yazma Sorusu Örneği

  KHAS HAZIRLIK PROGRAMINDAN / KHAS-STYS SINAVINDAN MUAFİYET

  Öğrencilerimiz, Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından herhangi birinden belirtilen asgari puanı aldıkları takdirde, KHAS-STYS sınavına girmeden İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.

  TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Akademik
  78 C C 67
  2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli

  TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilmesi için devlet veya vakıf üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması ve sonucun Üniversitemizin 7524 kurum koduna gönderilmesi gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul edilmez.

  PTE Akademik sınav sonucunun kabul edilmesi için sınavın sınav merkezlerinde alınmış olması ve geçerli sonucun Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile paylaşılması gerekmektedir.

Kadir Has Proficiency sınavı için özel ders, Haluk Hoca 0532 343 65 00