Kadir Has Proficiency

Kadir Has Proficiency

Kadir Has Proficiency,

Kadir Has Üniversitesi ’nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve diğer kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek yazılı ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Dil Öğreniminde Kazandırılması Hedeflenen Dört Ana Beceri

Dilbilgisi

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce dil yapılarını doğru ve etkin biçimde kullanmaları beklenmektedir. Akademik metinlerde kullanılan kapsamlı dilbilgisi yapılarını anlamaları ve akademik becerilerin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Okuma-Anlama

Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca sürekli kullanacakları okuma teknikleri öğretilir ve bunları kendi gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca kelime haznesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptırılıp uzun metinlerde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarma tekniği öğretilir.

Dinleme-Anlama

Öğrenciler yıl sonunda belirli bir akademik konuda verilecek bir dersi, bir konferansı dinleyip anlayabilmelidir. Ders esnasında önemli/önemsiz bilgiyi tanıyabilmeli, buna göre not tutabilmeli ve tuttuğu notlara dayanarak konu hakkında soruları yanıtlayabilmeli veya yazılı/sözlü ödev hazırlayabilmelidir. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için sene başında çok kısa sözlü sunuşlardan başlayıp giderek yirmi-yirmi beş dakikalık akademik konulu konferansları dinletip, not alma teknikleri öğretilir.

Konuşma

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri, belirli konularda tartışmalar yapabilmeleri ve akademik konularda, uygun teknikleri kullanarak sözlü sunum yapabilmeleri hedeflenir.

Yazma

Yazma programı öğrencilerin çeşitli konularda akıcı, kapsamlı ve düzgün yazılı iletişim sağlayabilmelerini hedefler. Akademik konulara farklı bakış açıları geliştirmeleri öğretilir. Öğrenciler cümle- paragraf, kompozisyon aşamalarını tamamlayıp araştırma içeren denemeler yazarak programı tamamlar.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-İYS)

Yılda 3 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

  • Yazma (Writing) Bölümü       %30
  • Okuma (Reading) Bölümü      %30
  • Dinleme (Listening) Bölümü   %25
  • Konuşma (Speaking) Bölümü  %15

Akademik yıl başında (Eylül ayında), İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.

KHAS-STS: Bu sınav, seviye belirlemek için yapılır.

KHAS-İYS: Bu sınav,öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belirlemek için yapılır.

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Yıl içerisinde Ocak ve Mayıs aylarında yapılan sınavlar tek aşamadır ve en az B seviyesini başarı ile tamamlayan ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler bu sınavlara girmeye hak kazanır. Güz döneminde kayıt donduranlar Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı’na, Bahar döneminde kayıt donduranlar ise Mayıs İngilizce Yeterlik Sınavı’ na giremezler.

Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Güz Dönemi: İngilizce 1. Sınıf (EL 101) – 2. Sınıf (EL 201)

Bahar Dönemi: İngilizce 1. Sınıf (EL 102) – 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar. İngilizce Yeterlik sunucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV PUANLARI MUAFİYET
A+                          95-100 BAŞARILI (EL 101-102-201-202)
A                            90-94 BAŞARILI (EL 101-102-201)
B                            80-89 BAŞARILI (EL 101-102)
C                            70-79 BAŞARILI (EL 101)
D                            60-69 BAŞARILI
FF                          59 ve altı BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılabilir. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı bir dilekçenin İngilizce Hazırlık Birimi öğrenci işlerine teslim edilmesi yoluyla yapılır.

MUAFİYET

Hazırlık Birimi programından muaf olabilmek için öğrencilerin Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmaları (en az 60 puan almaları) veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

 

TOEFL (IBT): 78

 

TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Birimi programından muafiyet için, sadece Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç belgeleri esas alınır. (02 Mart 2011 tarih 2011/04 toplantı sayılı Senato ve 24 Mart 2011 tarih 2011/03 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısında TOEFL sınav sonucuyla İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için Amerikan Kültür Merkezi Ankara Şubesi, Amerikan Kültür Merkezi İzmir Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi, ayrıca yurtdışı merkezler olarak da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezi sınav sonuç belgelerinin esas alınmasına ve bu öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi’ne TOEFL Score Recipient Code 7524 ile başvurmalarına ve bu şekilde olmayan başvuruların kabul edilmemesine karar verilmiştir.)

Başka bir Yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Hazırlık Birimi’nden muaf tutulmaları talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavı ve İngilizce Hazırlık Birimi eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayan öğrencilerin Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavına girmesi ve söz konusu sınavdan Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puanı alması gerekmektedir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ

Sample Proficiency Exam pack (2 adet Okuma, 1 adet Dinleme, 1 adet Yazma bölümü örneği)

Sınav dokümanlarını buradan tek dosyalar halinde de açabilirsiniz.

 

 

Kadir Has Üniversitesi resmi sitesinden bilgi amaçlı alınmıştır

Kadir Has Proficiency sınavı için özel ders, Haluk Hoca 0532 343 65 00

Summary
Article Name
Kadir Has Proficiency
Description
Kadir Has Proficiency, Kadir Has Üniversitesi ’nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme,