İngilizce Hazırlık

İngilizce Hazırlık

İngilizce Hazırlık 

Programımız  amaç olarak öğrencilerin bölümlerinde İngilizce olarak alacakları alan derslerinde başarılı olabilmeleri için iyi derecede İngilizceye sahip olmaları amaçlıdır. Üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasınca , uluslararası bir kimliğe sahip olacakları ve farklı ülkelerden akademisyenler ile iletişim kurabilmelerinin iyi derecede İngilizce ile mümkün olabileceği unutulmamalıdır. İngilizce dünyada ortak iletişim dilidir, sadece başarılı bir öğrenci olmak için değil dünya ile iletişim kurabilmeli , uluslararası niteliklere sahip bir meslek elemanı olabilmek için de iyi derecede bir İngilizceye sahip olmak bir ön şart haline gelmiştir. İngilizce Hazırlık programı öğrencileri gerekli temel becerileri kazanarak , İngilizce ‘ yi küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde akıcı bir şekilde kullanabileceklerdir.

İngilizce Hazırlık Programı içeriği

 İngilizce hazırlık programı ; temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra bir dil için gerekli olan dört temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullandırmayı amaçlamaktadır , bu öğrenciler İngilizce ‘ yi etkili şekilde kullanabilme becerileri akademik okuma parçalarını anlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri kazanacaklardır .
 Hazırlık bölümü öncesi, öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve onları kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek için Seviye Belirleme Sınavı yapılmaktadır .