Yeditepe Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı

Yeditepe Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Yeditepe Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı 4 bölüm halinde yapılmaktadır.

İlk Bölüm Use of English, öğrencilerin dilbilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve 40 puan değerindedir.

İkinci bölüm Vocabulary, öğrencilerin akademik düzeyde kelime bilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve 20 puan değerindedir.

Üçüncü bölüm Reading Comprehension, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerilerini ölçmeye yönelik olup, 20 puan değerindedir.

Dördüncü ve son bölüm Writing ise öğrencilerin kendilerine verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etme becerilerinin ölçülmesine yöneliktir. Öğrencilere 3 farklı kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçerek 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

www.halukhoca.net