Proficiency sınavı , Proficiency sınav hazırlık

İngilizce Proficiency  Sınavı 

Üniversitelerin iç bünyelerinde kendi akademik kadroları tarafından hazırlanır. İngilizce Proficiency sınavı üniversiteyi kazanan öğrencinin hazırlık sınıfını okumadan derslerine doğrudan devam edip edemiyeceğini belirlemek ya da hazırlık sınıfının değişik seviyelerinden eğitim hayatına başlaması amacıyla yapılır. Öğrenci hazırlık sınıfını okumuş ise , Proficiency sınavının amacı öğrencinin hazırlık dönemindeki başarısını belirlemektir.

İngilizce Proficiency sınavı üniversitelerce belirlenen bir tarihte eğitim dönemi başlamadan önce genellikle Eylül’un ikinci haftası ile Ekim’in ikinci haftaları arasında yapılır. Procifiency  sınavı  ( İngilizce Yeterlilik Sınavı) tarihleri ve soruları her üniversite yönetimi tarafından belirlenir.

Proficiency  sınavı (İngilizce  Yeterlilik Sınavı) içeriği nedir?
Procifiency sınavı içeriği her üniversiteye göre değişmekle birlikte Dil Bilgisi (Grammer), Kelime Bilgisi (Vocabulary), Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension), Dinlediğini Anlama (Listenining Compreh

ension) ve Yazma (Composition) Bölümlerinden oluşmaktadır. Bazı Üniversiteler dinleme bölümünde sınav formatına almaktadırlar.Speaking bölümü ise her üniversite tarafından uygulanmamaktadır.

Proficiency Sınavı hazırlık:

Proficiency sınav  hazırlık çalışmaları mutlaka uzman bir öğretmen ile ve daha önce çıkmış sorular ve diğer kaynaklardan yararlanılarak yapılmalıdır.

www.halukhoca.net

www.ingilizcehazirlikatlama.com