İngilizce Seviye Tespit Sınavı

 İngilizce Seviye Tespit Sınavı amacı:

İngilizce Seviye Tespit Sınavı genel olarak Üniversiteye göre değişse de , yazılı ve sözlü olmak başlıca iki ana bölümden oluşur. İngilizce Seviye Tespit Sınavı giren her öğrenci yazılı sınavını tamamladıktan sonra, sözlü sınava girer. İngilizce Seviye Tespit Sınavı , sınav soruları  genel de  beş başlık altında toplanabilir: Okuma, dil bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma. Her bir başlığın sınav notuna etkisi eşit olup, not hesaplanırken ağırlığı %20’dir. Yazılı sınav, 100  çoktan seçmeli soru ve 1 kompozisyon yazma sorusundan oluşur. İngilizce Seviye Tespit Sınavı  süresi yaklaşık 120 -180 dakikadır. İngilizce Seviye Tespit Sınavı yazılı sınavdaki, çoktan seçmeli soruların sayı ve puan dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki şekildedir:

Ölçülen beceri                                                                                                Soru sayısı                                                                 Puan

Okuma (Reading)                                                                                                  20                                                                             20

Dil Bilgisi (Use of English)                                                                              40                                                                              20

Dinleme (Listening)                                                                                            30                                                                             30

Yazma (Writing)                                                                                                       1                                                                               30

İngilizce Seviye Tespit Sınavı , sözlü sınav, her öğrenci için yaklaşık 10 dakika sürer  ve iki okutman eşliğinde gerçekleştirilir. İngilizce Seviye Tespit Sınavı sözlü sınavda ölçülen  yetiler, başlıca dört ana başlık altında toplanabilir:

Genel konuşma becerilerinin ölçüldüğü tanışma bölümü (2 dakika): Bu bölümde, sınavı yapan okutman kendini tanıttıktan sonra, aynı şeyi öğrenciden de yapmasını isteyerek sınavı başlatır. Karşılıklı konuşma içinde geçmesi istenen bu ilk bölümde, okutman konuyu geliştirmek veya öğrenciyi yönlendirmek amaçlı sorular sorabilir.

Öğrencilerin, kendilerine sunulan görsel malzeme üzerinden, tanımlama, kıyaslama, sentez ve çıkarımlar yaptıkları bölüm (3 dakika): Bu bölümde öğrenci, kendisine veren resimler hakkında konuşur. Kesintisiz ve ayrıntılı konuşabilme, karşılaştırma yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği ölçülür.

Öğrencilerden verilen belli bir konu üzerinde, ara vermeden konuşmalarının istendiği bölüm (2 dakika): Bu bölümde öğrenci, belirtilen konuda fikrini belirtir. Akıcı konuşma ve kelime seçimi ile birlikte, konu bütünlüğünün arandığı bu konuşma sırasında okutman, gerek gördüğü taktirde yardım amaçlı hatırlatmalar yapabilir.

Herhangi bir konu ile ilgili olarak benzer veya farklı (agree or disagree) düşünme nedenlerinin örneklerle açıklanmasının beklendiği bölüm (3 dakika): Bu bölümde öğrenci, kendisine okunan genel bir ifade hakkında neler düşündüğünü belli bir düzen içinde, belli nedenler ve örnekler sunarak anlatır. Okutman, gerekli gördüğü yerlerde, konuyu açmak, genişletmek ve öğrenciyi yönlendirmek amacıyla konuşmaya müdahale edebilir.