Bilgi Üniversitesi BİLET Sınavı

Bilgi Üniversitesi BİLET Sınavı özel ders

Bilgi Üniversitesi BİLET Sınavı özel ders

Bilgi İngilizce Dil Sınavları (BİLET)

BİLET sınavı iki bölümden oluşur. Birinci bölüm (BİLET 1. aşama) dil bilgisini, yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavıdır. Bu sınavdan 55 ve üstü alan öğrenciler, ikinci bölüm (BİLET 2. aşama) sınavını almaya hak kazanırlar. 55’den daha düşük bir puan alan öğrenciler ise aldıkları puana göre Hazırlık Okulu’nda uygun bir seviyeye yerleştirilirler.

BİLET 2. aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir. BİLET 2. aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler. Bu puanın altında kalan öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı’na yerleştirilirler.

Not: University of Liverpool ile anlaşmalı Çift Diplomalı programa kabul edilen öğrenciler için farklı bir değerlendirme sistemi uygulanır.

 

(BİLET) 2. Aşama İçeriği

BİLET 2. Aşama – Konuşma Bölümü
Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı %25 ’tir.
Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan iki öğretim görevlisinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Öğrenciye hobiler, medya gibi herkesin fikir sahibi olduğu genel konular ile ilgili ortalama 4 – 5 soru yöneltilir. Ortalama 4 – 5 dakika sürer.
Burada genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir. Yani sorulan soruların doğru ya da yanlış bir cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler. Bu nedenle sorulara çok kısa cevaplar verilmemesine, cevapların mümkün olduğunca fazla sebepler ve örnekler sunarak soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterilmelidir.
Sözlü sınavın belli konular hakkında fikirlerinizi beyan ettiğiniz bir ingilizce sohbet havasında geçtiği akıldan çıkarılmamalıdır. Herhangi bir şekilde soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınız zaman sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek gibi avantajlarınız olduğunu unutmamalısınız.
Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:
İletişim
Akıcılık
Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

BİLET 2. Aşama – Okuma Bölümü
Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35 ’tir. Bu bölümde ortalama 1000 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası ile ilgili sorular sorulur. Sorular metindeki detaylar (iki fikir/olay arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) ile ilgilidir. Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır. Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışılmalıdır. Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanılmalıdır. Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyulmalıdır. Sorunun 3 – 4 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz. Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır: Klasik tipte “Wh- soruları (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilinir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak
cevaplanır.)
Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metninorganizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir

BİLET 2. Aşama – Yazma Bölümü
Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40 ’tır. Bu bölümde 300 – 350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon (essay) yazmanız beklenmektedir.Yazma bölümünde verilecek olan konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır.Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır ancak metindeki fikir ve örnekleri dikkate alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmedefaydalı olabilir.
Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda sizebir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçlarıyazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye
alınmayacaktır.Kompozisyonun yazılmadan önce neler yazılabileceğini düşünmek ve plan yapmak için zaman ayrılmalı. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zamankonudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadanyazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3 – 4 alt fikirverilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi veörneklendireceğinizi düşünün.Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizikullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancaksizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekildeifade edilmesidir. Dolayısıyla her komposizyonda olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuçbölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.300 – 350 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 1,5 – 2 sayfa sürer.Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorunyaratmaz.
Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:
İçerik
Organizasyon
Dil bilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
Dil bilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

Örnek Sınav

BİLET 2. Aşama Sınavının bir örneğini aşağıdaki linkin üzerine tıklayarak görebilirsiniz. 

BİLET 2. Aşama Örnek Sınav

Yazı Bölümü Değerlendirme Kriteri

Konuşma Bölümü Değerlendirme Kriteri

Bilgi Üniversitesi BİLET Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00