İngilizce Hazırlık Atlama , İngilizce Yeterlik Sınavı ,Hazırlık Atlama Sınavı, İngilizce Yeterlik Sınavı İngilizce özel ders

İngilizce Hazırlık Atlama  ya da İngilizce Yeterlik Sınavı , Üniversitelerde eğitim öğretimde uygulanan İngilizce Hazırlık Sınıfı yabancı dil programlarında, yeterli olup olmadığınızın belirlendiği bir sınav türüdür. Yabancı Dil Hazırlık Programının zorunlu olduğu bölümlerde öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfını geçmek için  İngilizce Yeterlik Sınavı girmek zorundadırlar. İngilizce Yeterlik Sınavı  başaran  olan öğrenciler İngilizce  hazırlık sınıfını okumadan doğrudan bölümlerine, başarısız olanlar ise 1 yıl İngilizce  Hazırlık okumak veya İngilizce  Yeterlik  Sınavı başarılarına göre 2. veya 3. seviyeden  İngilizce görerek  İngilizce Hazırlık sınıfına başlarlar.

Üniversitelerce kendi bünyelerinde ve kendilerine özgün soru tiplerinden oluşan İngilizce Hazırlık Atlama amacıyla yapılan İngilizce Yeterlik  sınavı yapacağınız hazırlıklar da  her üniversite için ayrı İngilizce Yeterlik  Sınavı  hazırlık yapmanız gerekmektedir.

Üniversitelerin hazırlık bölümlerini kazanmış ya da hazırlık bölümlerinde okumuş fakat başarılı olamamış öğrenciler İngilizce  Yeterlik sınavına hazırlık yapmak için özel ders alarak başarıyı yakalayabilirler.

İngilizce Hazırlık Sınıfı için İngilizce Yeterlik   Sınavı çalışmalarımız şu başlıklar altında yapılmaktadır;

1-Structure

2-Reading

3-Writing

4-Listening

5-Speaking (her üniversitenin hazırlık sınavında yoktur )

Eğitim süresi ideali yaklaşık olarak 80 saat sürmektedir. 80 saatin dağılımı şu şekilde olacaktır;

45 saat       Structure  -Writing  -Listening / Speaking

35  saat       Reading Cloze tests Sentence Completion Dıalogue Completion Finding the mistakes Vocabulary and word formation

www.halukhoca.net