İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı İngilizce özel ders

İngilizce  Hazırlık Atlama Sınavı

İngilizce hazırlık atlama sınavı  hazırladığımız öğrenciler;
• Üniversite sınavını kazanıp, hazırlık sınıfına devam edecek olanlar,
• Hazırlık sınıfında eğitim görmüş fakat  geçer not alamayan öğrencilerdir.

İngilizce  Hazırlık Atlama Sınavı Özel ders programımız da yapacağımız hazırlıklar aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır.
• STRUCTURE
• READING,
• WRITING,

Gerektiği takdir de
• LISTENING
• SPEAKING

derslerine hazırlık yapılmaktadır.


.

İngilizce  Hazırlık Atlama Sınavı  eğitimi  vereceğimiz adayın İngilizce bilgisine göre 40 ile 80 saat arası değişmektedir.

Konu dağılımlarımız ise şöyledir.

o STRUCTURE
o READING
o CL OZE TESTS
o SENTENCE COMPLETION
o DIALOGUE COMPLETION
o FINDING THE MISTAKES
o VOCABULARY
o WORD FORMATION

İngilizce  Hazırlık Atlama Sınavı Dilbilgisi (Structure ) Programımız ise aşağıdaki gibidir.
TENSES, SENTENCE ,MODALS, MODALS USED FOR PAST TIME , PASSIVE/CAUSATIVE  , IF/WISH , NOUNS,NOUN PHRASES ,NOUN CLAUSES,  REPORTED SPEECH/QUESTION TAGS/SHORT REPLY
GERUND/INFINITIVE, PERFECT INFINITIVES  , ADJECTIVES/ADVERBS, ADJECTIVE CLAUSES, PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES  , RELATIVE CLAUSES ,  ARTICLES/DETERMİNERS, -EVER WORDS, PREPOSITIONS,PREPOSITIONAL PHRASES AND IDIOMATIC EXPRESSIONS , CONJUNCTIONS/TRANSLATION/PARTICIPLES, LOGICAL RELATIONS ,INVERSION/REVISION, SPECIAL DIFFICULTIES

İngilizce  Hazırlık Atlama Sınavı SKILLS Ve Kelime Çalışmalarımız
READING / VOCABULARY
WRITING

Gerekli programlarda
LISTENING / SPEAKING
Structure Bölümü çalışmalarımız aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır.

Tenses
• The Simple Present Tense
• The Present Continuous Tense
• The Present Perfect Tense
• The Present Perfect Continuous Tense
• The Future Tense
• The Future Continuous Tense
• The Future Perfect Tense
• The Future Perfect Continuous Tense
• The Simple Past Tense
• The Past Perfect Tense
• The Past Perfect Continuous Tense
• Future in the past- used to/would
• Action – Non-action verbs
• Nouns (Countable-Uncountable)
• Quantifiers
• articles, Determiners , Ever-Words
• Adjectives
• Adjective Clause
•Pronouns , Possesive Adjectives
•Nouns, Nouns Phrases
• Noun Clause
• Adverbs
• Modals Past/Present
• Conditionals
• Wish Clauses
• Passive Voice
• Causatives
• Gerunds & Infinitives
• Perfecet Infınıtıves
• Reported Speech
• Question tags
• Relative Clauses
• Prepositions,  Phrasal Verbs
•Conjuctions /Participles
• Inversions
• Finding the mistakes
READING COMPREHENSION
• Skimming
• Scanning

• SENTENCE COMPLETION
• DIALOGUE COMPLETION

• WORD FORMATION
Writing Teknikleri üzerine çalışma
• Bağlaçlar
• Paraphrasing
• Paragraph Writing
• Essay Writing çeşitleri

Listening / Speaking