Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

 Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı  ,  Yeditepe Üniversitesi İngilizce  Hazırlık  Atlama Sınavı 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK 

Yeditepe Üniversites’nin eğitim dili İngilizce‘dir. Her sene akademik yılbaşında, Rektörlüğün ilan ettiği gün, saat ve yerde İngilizce Yeterlik   Sınavı yapılmaktadır. TOEFL sınavına girip yazılı sistemde TOEFL PBT 550 veya Internet tabanlı sistemde  TOEFL İBT ‘den  79 alan öğrenciler ve IELTS sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total’de 6,5 aldığını belgeleyen öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavı  muaf tutulurlar.

TOEFL sınavına girecek olan öğrencilerin mutlaka Yeditepe Üniversitesi ‘nin kurum kodu olan 7050′yi kodlamaları gerekmektedir.Eğer bu kodlama yapılmazsa sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiremeyen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi  İngilizce Hazırlık Bölümünün yaptığı İngilizce Yeterlik Sınavına alınmaktadırlar. İngilizce Yeterlik  Sınavı 100 üzerinden 60 alan öğrenciler başarılı sayılmaktadır.  İngilizce Yeterlik  Sınavı başarılı olamayan öğrenciler, en çok iki akademik yıl İngilizce Hazırlık Bölümüne devam etmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz okuluna da katılabilirler

Bir sonraki aşamada Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden 59 ve daha düşük not alan yeni kayıtlı öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı  girerler ve bu sınav sonucunda A,B,C diye üç gruba ayrılırlar .Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim gördükten sonra İngilizce Yeterlik Sınavı başarılı olamayan öğrencilerin tekrar İngilizce Yeterlik  Sınavı girme hakları vardır. İngilizce Hazırlık Programında iki akademik dönem bulunmaktadır. Birinci dönem (kış dönemi) Ekim-Şubat arası, İkinci dönem (bahar dönemi) Şubat-Haziran arasıdır. Ayrıca, YÖK tarafından izin verilen yıllarda Temmuz-Ağustos arasında açılan, öğrencilerin kendi istekleriyle katıldıkları bir de Yaz okulu programı bulunmaktadır.

Yabancı Dil Seviye Grupları

İngilizce Hazırlık Programı eğitim programı C, B ve A şeklinde 3 seviyeden oluşmaktadır. oluşmaktadır. Bir öğrencinin fakülteye devam edebilmesi için A kurunu başarıyla bitirmesi gerekmektedir.

A Seviyesi : Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, bu dönem sonunda başarılı olan öğrenci fakültesine, yüksekokuluna gider, aksi halde aynı seviyede öğrenimini tekrarlamak zorunda kalır.

B Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviye tekrar edilmektedir.

C Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviyede öğrenim tekrar edilmektedir.

A Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma ve yazma teknikleri; haftada 15 saat fakültelere hazırlık amacıyla geliştirilmiş Mühendislik, Tıp, Sosyal ve İşletme derslerine giriş dersleri, not alma ve dinleme teknikleri uzman (doktor, mühendis, sosyal bilimci ve İşletmeci) eğitmenler tarafından verilmektedir.

B Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma, yazma dersleri ile haftada 15 saat not alma teknikleri ve gramer dersleri verilmektedir.

C Seviyesinde haftada 21 saat yazma, dinleme ve gramer dersleri ile haftada 9 saat okuma dersleri verilmektedir. Hiç İngilizce bilmeyerek C grubuna yerleşen öğrenciler Güz dönemi vize sınavına kadar haftada 36 saat (Cumartesi günleri 6 saat ilave) ders görmektedir.

Hazırlık Programlarına katılan öğrencilerin değerlendirilmesi

Hazırlık programına katılan öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için yarıyıl sonu sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekmektedir.

Başarı notu derse katılım notunun % 5’i, ara sınav notu ortalamasının %30’u ve yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı hesaplanarak bulunmaktadır.

Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 alamayan öğrencinin başarı notu hesaplanmaz ve öğrenci otomatikman başarısız sayılır.

Mazeret Sınavı

Hazırlık Programlarında Yönetimince kabul edilen bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen öğrenciler bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavı izleyen 7 gün içinde Öğrenci İşleri Birimine başvurdukları takdirde mazeret sınavına alınmaktadırlar. Ancak bu sadece ara sınavlarda söz konusudur. Final sınavlarında mazeret hiçbir şekilde kabul edilmemektedir.

Dönem Sonu Tanınan Ek Sınav Hakkı

Devam zorunluluğunu yerine getirdiği ve yarıyıl sonu sınavında 60 aldığı halde başarı notu 50 ile 59 arasında kalan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilmektedir. Bu sınavda 59 ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu dönemi tekrar etmek zorunda kalır.

Hazırlık Programında devam zorunluluğu

Hazırlık Programında devam zorunluluğu bulunmaktadır.. Her dönem için belirlenen ders saatinin %15 in’den fazla devamsızlığı olan öğrenci kalmış sayılır. ( %15’e raporlu veya raporsuz devamsızlık dahildir.) ve bulunduğu kuru tekrarlar.

Hazırlık Programında Başarısızlık

En çok 2 akademik yılın sonunda hazırlık programında kaydı silinme durumuna gelen öğrenciler isterlerse Yabancı Dil Bilgilerini üniversite dışında geliştirmek üzere 1 yıl süreyle kayıtlarını dondurabilirler. Bu süre sonunda Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

YEDİTEPE HAZIRLIK  SINAVININ İÇERİĞİ

Yeditepe hazırlık  sınavı 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan Use of English bölümünde öğrenciler akademik düzeyde dilbilgisi yetilerini ölçmek için hazırlanmış sorulara tabi tutulurlar. Öğrencilere bu bölümde toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilir.

İkinci bölüm olan Vocabulary bölümünde ise öğrencilere akademik düzeyde kelime bilgisini yetilerinin ölçmek için hazırlanmış toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilir.

Üçüncü bölüm olan Reading Comprehension bölümünde ise öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma yetilerini ölçmek için toplam 20 puan değerinde çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir. Sınavın son bölümü olan Writing yani yazman bölümünde ise öğrencilere verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenir..Öğrencilere 3 kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçmeleri istenir ve seçtikleri konuda 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

(Yukarıdaki bilgiler Yeditepe Üniversitesi Websitesinden bilgi amaçlı alınmıştır.)

 

Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders