Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce hazırlık sınavı / İngilizce dersi / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce özel ders / İngilizce Yeterlik Sınavı / İngilizce yeterlilik Sınavı / Üniversite Hazırlık / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı / Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı | Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Bahçeşehir Üniversitesi ,  Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı  ,  Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Eğitim yapan bir öğretim kurumu olduğu için, ÖSS veya YÖS sınavlarından istenilen taban puanı alan öğrenciler, kayıtlarının ardından bir İngilizce Yeterlilik Sınavı  tabi tutulurlar ya da kendilerinden bu sınava eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden yeterli puan aldıklarını belgelemeleri istenmektedir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı ‘nda başarısız olan öğrenciler, İngilizce seviyelerine göre bir hazırlık programına yerleştirilirler.

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, iki farklı İngilizce programı sunmaktadır.

– İngilizce Hazırlık Programı
– Akademik İngilizce Programı, Fakülteler İçin İngilizce Programı

Programın amacı öğrencilerin İngilizce seviyelerinin ilerlemesine yardımcı olarak ilgili akademik becerilerini geliştirerek çalışmalarından verim almalarını sağlamaktır. Bu, yoğun sınıf içi çalışma, Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi ( CALL ), kişisel görsel işitsel materyallerin kullanımı, Müfredat ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanmış haftalık ekstra müfredat aktiviteleri gibi çeşitli öğretim faaliyetlerinin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Program dört dil becerisi ve temel dil unsurlarından oluşmaktadır.

Dil Bilgisi / Kelime Bilgisi
Hazırlık programının sonunda öğrencilerden, dilin temel yapılarını kavramış olmaları, geniş kapsamlı bir kelime dağarcığı ve deyim bilgisine sahip olmaları ve değişik sosyali akademik çevre ve durumlarda uygun iletişim stratejilerini uygulayabilmeleri beklenmektedir.

Yazma
Hazırlık programının sonunda öğrenciler, değişik biçimde makaleler yazabilecek, yalnızca iddia öne sürmekle kalmayacak, olayları neden-sonuç, karşılaştırma, kıyaslama ve tartışmaya dayalı cevaplar gibi anlatım tekniklerinden yararlanarak ifade etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Okuma
Öğrencilerden bilgilendirici, anlatımsal, betimleyici, eleştirel, vb. değişik tarzlardaki özgün ve yarı özgün metinleri okuyup, parçanın ana fikrini, genel işlevini, verdiği mesajı anlamaları ve parçayı tüm detayıyla kavrama becerisini göstermeleri beklenmektedir.

Dinleme
Programın sonunda öğrencilerden ders ya da kaydedilmiş ses kasetleri şeklinde sunulan konuşma parçalarının ana fikrini anlamaları ve anladıklarını farklı ortamlarda ifade edebilmeleri beklenmektedir.

Konuşma
Öğrencilerden İngilizce’yi değişik ortamlarda uygun akıcılıkta, doğru ve yeterli kelime bilgisi ile konuşabilmeleri, yazdıkları metinleri kendi akademik ortamlarında sözlü olarak ifade edebilmeleri beklenmektedir.

Modüler Sistem
2005-2006 Akademik Yılında, İngilizce Hazırlık Programı modüler sistemi uygulamaya başlamıştır. Her akademik yıl süresince 4 modül tamamlanacak ve her modül yaklaşık 8 haftadan oluşacaktır.

A1 Beginner-Elementary, A2 Elementary-Pre-Intermediate, B1 Pre-Intermediate-Intermediate, B2 Intermediate-Upper Intermediate seviyelerinden oluşan bu düzeylerden her birini tamamlayan öğrenciler bir modül sonu sınavıyla değerlendirileceklerdir. Öğrencilerden bir üst seviyeye devam edebilmek için modül sonu sınavını başarıyla geçmeleri beklenmektedir. B1 ve B2 seviyelerinde başlayan ve geçmeyi başaran öğrenciler Freshman programı tarafından sunulan ESP derslerine katılacaklardır.

Yeterlik sınavı’nın  kapsamı nedir?

BÖLÜM 1 (75 Puan):Okuma, Dinleme ve Yazma yetilerini ölçer.
BÖLÜM 2 (25 Puan):Konuşma Yetilerini ölçer1. bölümden 75 üzerinden en az 35 puan alan Fakülte öğrencileri, 25 puan alan MYO öğrencileri, 55 puan alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencileri bu sınava girebilirler.

Dil yeterlik sınavından geçme notu nedir?

Fakülte öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan,
MYO öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) puandır.

Yüksek Lisans: İngilizce programlar için 65 (altmışbeş), Türkçe programlar için ise 50 (elli) dir.

Örnek Sınavlar

Örnek Yeterlilik Sınavını indirmek için tıklayınız.

Örnek Yeterlilik Sınavını(Ses Dosyalı) indirmek için tıklayınız.

Örnek Erasmus İngilizce Sınavını indirmek için tıklayınız.

Örnek Seviye Belirleme (Placement) Sınavını indirmek için tıklayınız.

1

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce muafiyet sınavı

Bahçeşehir üniversitesi İngilizce proficiency sınavı

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce özel ders

Merhaba !