OkanÜniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı İngilizce özel ders

Okan Üniversitesi Hazırlık özel ders

 

 Okan Üniversitesi Hazırlık özel ders

Okan Üniversitesi  Hazırlık Programı

Hazırlık Programı’na Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’ nda başarılı olamayan öğrenciler kayıt olurlar. Bu öğrenciler, sınavda aldıkları puanlara göre gruplara ayrılıp farklı düzeylerdeki sınıflara yerleştirilirler. Haftalık ders saatleri, sınav sonucu belirlenen düzeylere göre en az 20 ile en fazla 30 saat arasında değişmektedir.

Dersler, temel dilbilgisinin yanısıra, okuma, yazma, dinleme, not alma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik kitaplar ve görsel-işitsel araçlar yardımıyla öğrencilerimize öğrenmekte oldukları yabancı dili kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders saati dağılımı, düzeylere ve dönemlere göre farklılık göstermektedir. Okan Üniversitesi’nde iletişimsel eğitim yöntemi uygulanmaktadır, öğrencilerin dil öğrenim sürecine aktif olarak katılmalarını olanaklı kılan görsel, işitsel ve teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Yabancı dil eğitiminde amacımız, öğrencilerin dili, içinde bulundukları bağlamda, doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerine özel bir önem verilmektedir.
Hazırlık Programı Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi kriterlerine göre eğitim vermektedir.
İngilizce Hazırlık Programı hakkında genel bilgi:
 
İngilizce Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı sonucuna göre haftalık 20 ile 30 saat arasında öğrenim görmektedirler. Ders kitapları ve beceri dersleri için ayrılan ders saatleri her iki yarıyılda farklıdır. Hazırlık programı süresince öğrencilerin amaçlanan İngilizce kullanımına ulaşmaları için sunumlar ve ödevler hazırlama, değişik düzeylerde okuma, değerlendirme ve grup çalışmaları gibi etkinlikler yürütülmektedir. Eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerin üniversite eğitimlerine devam etmeleri ve eğitim hayatlarını, kariyerlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik/Muafiyet Sınavı Örnekleri

 Okan Üniversitesi Hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Okan Üniversitesi Pte özel ders

EK 1. İngilizce Hazırlık Sınıfı başarı notu ve eşdeğerliği kabul edilen sınav not karşılıkları
ÖNLİSANS/LİSANS
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
MUAFİYET
DÖKÜMANLARI
PROGRAMIN İNGİLİZCE
YÜZDESİ
GEÇERLİ NOT TARAMA
SINAVI
ARALIĞI
OPAE B2 Eğitim Dili %100 İngilizce 80
OPAE B1 Eğitim Dili %30 İngilizce 60
YDS / e – YDS Eğitim Dili %100 İngilizce 75 65-74
Eğitim Dili %30 İngilizce 60 50-59
ETS TOEFL İbt Eğitim Dili %100 İngilizce 79 69-78
Eğitim Dili %30 İngilizce 72 62-71
PTE – ACADEMIC Eğitim Dili %100 İngilizce 67 57-66
Eğitim Dili %30 İngilizce 55 45-54
Pearson Versant English
Test
Eğitim Dili %100 İngilizce 58 20-80